Bisfenol A (BPA) – tři písmena, která se skrývají za obaly našich potravin, plastovými lahvemi a termopapírem. Možná jste o této chemikálii již slyšeli, ale kolik toho o ní opravdu víte? S narůstajícími obavami o zdraví a ekologii se porozumění této látce stává důležitější než kdy jindy a měli bychom zvážit, jak můžeme minimalizovat její dopad na naše životy.

Jaký má BPA dopad na naše zdraví, se dozvíte v YouTube videu – kanál Nuvitru Wellness

Zdroj: Youtube

BPA: Co to vlastně je?

Studie z roku 2014 uvádí, že BPA je chemikálie patřící do skupiny fenolů, která se široce využívá při výrobě plastů a pryskyřic. Od dob, kdy byla poprvé syntetizována v roce 1891, našla široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Její flexibilita a odolnost ji učinila klíčovou složkou mnoha každodenních předmětů, jako jsou plastové láhve, obaly na potraviny, hračky, nádobí, a dokonce i termopapír.

Přestože BPA poskytuje mnoho výhod při výrobě různých produktů, objevuje se stále více obav o jejích potenciálních negativních účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Vliv BPA na lidské zdraví

Jednou z hlavních obav je schopnost BPA ovlivňovat hormonální systém. Podle výzkumu z roku 2021 má BPA schopnost napodobovat účinky estrogenů, ženských pohlavních hormonů, což má různé důsledky pro lidské tělo. Výzkum uvádí, že expozice BPA je spojena s hormonálními nerovnováhami, které mohou mít dalekosáhlé účinky na reprodukční systém, endokrinní systém, a dokonce i metabolismus.

Další oblastí zájmu je spojení mezi expozicí BPA a různými zdravotními problémy, včetně obezity, diabetes mellitus typu 2 a kardiovaskulárních onemocnění. Výzkum uvádí, že BPA ovlivňuje genovou expresi a metabolické dráhy spojené s tukovou tkání a glukózovou homeostázou, což přispívá k rozvoji těchto onemocnění.

Navzdory těmto zjištěním zůstává mnoho otázek ohledně skutečného vlivu BPA na lidské zdraví nezodpovězeno. Přesto je důležité brát tyto obavy vážně a podniknout kroky k minimalizaci vystavení této látky, zejména u skupin s vyšším rizikem, jako jsou těhotné ženy, kojící matky a malé děti.

Mýty a fakta

BPA se stalo předmětem mnoha diskuzí a spekulací, což vedlo k vytvoření různých mýtů i faktů týkajících se této chemikálie. Je důležité rozlišovat mezi skutečnými vědeckými poznatky a šířením neověřených tvrzení, abychom mohli přijímat informovaná rozhodnutí a této chemikálii se patřičně vyhýbat.

Mýtus: BPA je úplně neškodná: Skutečnost je složitější než jednoduché tvrzení, že BPA je úplně neškodná látka. Ačkoliv neexistuje jednoznačný důkaz o tom, že BPA má vážné negativní účinky na lidské zdraví, výzkum z roku 2015 naznačuje spojitost mezi expozicí BPA a různými zdravotními problémy, jako jsou hormonální nerovnováhy, obezita a reprodukční problémy. Je důležité brát tato zjištění vážně a provádět další výzkumy, aby bylo možné lépe porozumět potenciálním rizikům spojeným s touto látkou.

Fakta: BPA je stále široce používaná: Navzdory obavám ohledně jejích potenciálních negativních účinků zůstává BPA stále široce používanou chemikálií. Je to hlavně díky jejím vlastnostem, které umožňují výrobu odolných a pružných plastových výrobků. BPA se podle studie z roku 2014 nachází v mnoha každodenních předmětech, jako jsou plastové lahve, obaly na potraviny, hračky a další.

Mýtus: Všechny plastové výrobky obsahují BPA: Toto tvrzení není pravdivé. V mnoha zemích bylo BPA zakázáno používat v některých plastových výrobcích, zejména v těch, které jsou určeny pro děti. Nicméně, stále existuje mnoho plastových výrobků, které tuto chemikálii obsahují, a je důležité být obezřetný při jejich používání, zejména pokud jde o výrobky, které jsou často vystaveny teplu nebo opotřebení.

Fakta: Existují alternativy k BPA: Naštěstí k BPA existují alternativy, které jsou méně škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Některé plastové výrobky jsou označeny jako "BPA-free", což znamená, že tuto chemikálii neobsahují. Dále se objevují také nové materiály a technologie, které umožňují výrobu bezpečnějších a ekologičtějších produktů.

Jak minimalizovat expozici BPA?

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak minimalizovat expozici BPA, je volba alternativních materiálů. Místo plastových obalů na potraviny a lahví na pití se doporučuje používat sklo, nerezovou ocel nebo keramiku. Tyto materiály jsou obvykle bezpečnější a neobsahují BPA ani jiné potenciálně škodlivé chemikálie.

Pokud používáte plastové výrobky, je doporučeno vyhýbat se těm, které obsahují označení "BPA". Tato označení vás na přítomnost chemikálie upozorňují a při jejich používání se vystavujete riziku uvolňování chemikálie do potravin či tekutin. Místo toho vybírejte výrobky označené jako "BPA-free" nebo vyhledejte alternativní produkty vyrobené z bezpečnějších materiálů.

BPA se podle studie často uvolňuje z plastových výrobků za tepla, jako je například ohřívání potravin v mikrovlnné troubě nebo skladování horkých nápojů v plastových lahvích. Proto je doporučeno omezit expozici plastových výrobků teplu a preferovat sklo nebo keramiku jak pro ohřev, tak i pro skladování teplých potravin a nápojů.

Možná nejdůležitějším krokem k minimalizaci expozice BPA je být informovaný a proaktivní. Zkoumejte a porovnávejte různé výrobky, abyste vybrali ty nejbezpečnější možnosti pro sebe a svou rodinu a podporujte výrobce a značky, které se zavazují k výrobě bezpečných a ekologicky šetrných produktů.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, healthline.com