Delfíní kliky

Pro provedení tohoto cviku si klekněte na podlahu, poté se opřete rukama o předloktí. Zvedněte se na špičky, hlavu držte mezi rameny, vaše tělo vytvoří obrácené V. Pak udělejte klik tak, že boky snížíte k podlaze a hlavu posunete směrem dopředu, váhu držíte na předloktí. Poté se vrátíte do polohy obráceného V. Cvik opakujte zhruba patnáctkrát podle svých možností.

Správné provedení delfíních kliků se můžete naučit podle tohoto videa na YouTube - kanál Matthew Stevens:

Zdroj: Youtube

Sed u stěny

Postavte se zády ke stěně, nohy na šířku ramen a opřete se. Pomalu se posouvejte zády po stěně směrem dolů, jako byste chtěli dosednout na židli a zastavte se v okamžiku, kdy vaše stehna budou rovnoběžná s podlahou. Držte tuto polohu po dobu 30-60 sekund. Dýchejte pravidelně a soustřeďte se na uvolnění svalů. Vyhněte se zadržování dechu.

Curtsy lunge

Český výraz pro curtsy lunge by mohl být “pukrle výpad”. Výchozí pozice je vzpřímený postoj. Poté dejte jednu nohu vzad křížem tak, jako kdybyste skutečně chtěli udělat “pukrle” , a tak aby se vaše koleno téměř dotýkalo podlahy. Dbejte na to, aby druhá noha zůstala pevně na místě. Poté se vraťte zpět do výchozí pozice. Proveďte stejný pohyb s druhou nohou. Opakujte cvičení patnáctkrát na každou nohu.

Zdravotní benefity všech tří cviků

Pravidelné provádění těchto tří cviků může přinést řadu pozitivních vlivů na vaše zdraví a celkovou kondici.

Posílení svalů v celém těle

Pravidelné provádění těchto cviků má podle studií významný vliv na posilování svalů v celém těle. Například sed u stěny aktivuje svaly dolní poloviny těla, včetně stehen, hamstringů a hýždí. Curtsy lunge posiluje podle výzkumů stejně jako klasické výpady svaly stehen a hýždí, zatímco delfíní kliky se zaměřují na svaly horní poloviny těla, jako jsou paže, hrudník a záda. 

Zlepšení stability a koordinace

Cvičení, která vyžadují udržení rovnováhy a správného postavení těla, jako je sed u stěny a delfíní kliky, podporují zlepšení stability a koordinace. Tyto cviky zapojují různé svalové skupiny současně, což pomáhá posílit svaly a zlepšit kontrolu nad tělem. Zlepšená stabilita a koordinace jsou klíčové pro prevenci pádů a úrazů a pro lepší výkonnost ve sportu a každodenním životě.

Zvýšení flexibility 

Cviky jako curtsy lunge a delfíní kliky jsou skvělým způsobem, jak zlepšit flexibilitu svalů a kloubů. Při provádění těchto cviků se zapojují různé svalové skupiny, což pomáhá rozvíjet rozsah pohybu v klíčových částech těla. Flexibilita je klíčová pro udržení zdravých a pohyblivých svalů a kloubů, což může snížit riziko zranění a bolesti při každodenních aktivitách. Pravidelné strečink může také přispět k uvolnění napětí ve svalech a zlepšení celkového pocitu pohody.

Lepší držení těla

Správné provedení cviků, jako je sed u stěny a delfíní kliky, má pozitivní vliv na držení těla tím, že posiluje svaly, které podporují správnou posturu. Posilování těchto svalů může pomoci vyrovnat nerovnováhu svalových sil a napravit posturální vady, které mohou vést k bolestem zad a krční páteře. Zlepšené držení těla také přispět k lepšímu dýchání a cirkulaci krve, což má celkově pozitivní vliv na vaše zdraví a pohodu.

Zvýšení celkové kondice

Pravidelné cvičení těchto cviků jako součást cvičebního režimu přispívá k celkovému zlepšení kondice a vytrvalosti. Zvýšená síla a vytrvalost, které získáte díky těmto cvikům, vám podle studií pomohou lépe zvládat fyzickou námahu a zlepšit vaši celkovou výkonnost ve sportu a každodenním životě. Silné svaly jsou klíčové pro podporu celkového zdraví a vitality.

Zdroje: www.youtube.com, www.puregym.com, classpass.com, www.wellandgood.com