Existenciální krize představuje hlubokou životní výzvu, kdy jedinec čelí základním otázkám existence, jako je smysl života, vlastní hodnota a účel. Tento stav často vyvolává intenzivní emocionální reakce a často vede k hlubokému otřesu identity a smyslu sebe sama ve světě. Důležité je najít strategii, která tento náročný stav pomůže překonat, a opět najít smysl a oporu v životě.

Jak překonat existenciální krizi, se dozvíte v YouTube videu – kanál Sisyphus 55

Zdroj: Youtube

Co je existenciální krize?

Studie z roku 2023 uvádí, že existenciální krize představuje hluboký a komplexní emocionální stav, který většinou nastává v důsledku závažných životních událostí, nebo jako důsledek hlubší reflexe nad smyslem života a vlastní existencí. Tento stav často vyvstává ve chvíli, kdy se jedinec začne intenzivněji zabývat otázkami, jako je účel jeho existence, smrt a význam jeho činností ve větším kontextu.

Co existenciální krizi způsobuje?

Studie uvádí, že existenciální krize nastává po různých životních událostech nebo situacích, které jedince postaví před hlubší otázky o smyslu života, vlastní existenci a hodnotách. Některé z hlavních událostí či faktorů, které ji mohou vyvolat patří například smrt blízké osoby. Ztráta blízkého člověka často vyvolává otázky o smyslu života, smrti a trvalosti našich vztahů.

Dalším faktorem je vlastní vážná nemoc či zdravotní problémy. Studie uvádí, že střet s vlastní smrtelností či omezeností těla vede k existenciální úzkosti a pochybám.

Rizikovým faktorem je i krize v osobním životě. Například rozvod, rozpad dlouholetého vztahu, neúspěch v kariéře nebo finanční potíže vedou k hlubokému přehodnocení životních priorit a hodnot.

Studie uvádí, že lidé často čelí existenciálním otázkám v různých fázích života, například v období přechodu do dospělosti, středního věku nebo na prahu důchodu.

V některých případech může existenciální krize nastat jako důsledek hlubšího filozofického nebo duchovního hledání smyslu života a lidské existence.

Jak se projevuje?

Studie uvádí, že jedinec začíná intenzivně přemýšlet o tom, co je skutečně důležité a jaký má jeho život smysl. Tyto otázky jsou provázeny pocitem, že dosavadní činnosti a rozhodnutí nemají hlubší význam.

V situaci existenciální krize se podle studie jedinec začíná silněji zamýšlet nad svou identitou a tím, kým skutečně je. Nastávají otázky typu "Kdo jsem?" a "Co je pro mě skutečně důležité?".

Existenciální krizi podle studie často doprovází intenzivní emocionální reakce, jako je smutek, úzkost, strach z nejisté budoucnosti, nebo dokonce pocit zoufalství. Tyto emocionální projevy jsou reakcí na ztrátu smyslu a orientace v životě.

Jedinec v krizi podle studie často prožívá pocit, že se nachází v osamění ve svém úsilí pochopit hlubší význam své existence. Tento pocit je navíc posílen tím, že existenciální otázky často přesahují běžné každodenní rozhovory a je obtížné je sdílet s ostatními.

Studie uvádí, že existenciální krize vede také k radikálním změnám v životním stylu jedince. To zahrnuje změnu pracovní pozice, vztahů nebo zájmů, kdy jedinec hledá nové směry a způsoby, jak nalézt smysl a naplnění.

Strategie pro zvládání existenciální krize

Důležitým prvním krokem při zvládání existenciální krize je podle výzkumu z roku 2022 poukázat na své vlastní hodnoty, přesvědčení a životní cíle. Proces introspekce pomůže jednotlivci lépe porozumět svým existenciálním otázkám a nalézt smysl v jejich životě.

Při zvládání existenciální krize je klíčové hledání podpory od blízkých lidí, rodiny nebo terapeuta. Terapeut poskytne bezpečné prostředí pro vyjádření emocí a navigaci skrze složité existenciální otázky.

Nezbytné je hledání smyslu. Nalézání smyslu života je dlouhý proces, který zahrnuje zkoumání různých zdrojů naplnění a radosti, jako jsou osobní zájmy, vztahy a dobrovolnická činnost.

Účinnou strategií pro zvládnutí existenciální krize je praktikování mindfulness a meditací. Mindfulness a meditace podle výzkumu pomohou jednotlivcům najít klid v přítomném okamžiku a snížit úzkost a stres spojený s krizí. Tyto praktiky podporují přijetí momentální reality a posilují schopnost zvládat obtížné životní situace.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, healthline.com, britannica.com, betterup.com