Hypnóza je stále dostatečně nepochopený proces, který v lidech vyvolává zvědavost, ale také obavy. Pro některé představuje stav hlubokého spánku, pro jiné zase stav zvýšené sugestibility a soustředění. V podstatě se jedná o stav, kdy se běžné vědomí střetává s podvědomím a otevírá se prostor pro terapeutickou práci či osobní transformaci.

Jak můžete hypnózu provést sami, se dozvíte v YouTube videu – kanál Dom The Hypnotist

Zdroj: Youtube

Historický kontext

Historie hypnózy sahá až do dávných dob, kdy podle studie z roku 2019 byla využívána k léčebným účelům ve starověkých kulturách. Avšak moderní koncept hypnózy začal nabývat formu až v 18. a 19. století, kdy se stal předmětem intenzivního zkoumání a experimentů ze strany lékařů a psychologů.

V dnešní době je podle studie hypnóza široce využívána nejen v terapeutické praxi, ale také ve sférách osobního rozvoje a výkonnostní psychologie. Terapeuti ji využívají k léčbě různých psychických poruch, od úzkosti a deprese po návykové chování a fobie.

Jak hypnóza funguje?

Studie z roku 2022 uvádí, že během hypnózy dochází ke změně aktivace určitých oblastí mozku. Pomocí funkční magnetické rezonance bylo prokázáno, že hypnóza ovlivňuje aktivitu mozkových oblastí spojených s pozorností, pamětí a sebeuvědoměním. Tyto změny jsou spojeny s hlubším vstupem do podvědomí a zvýšenou sugestibilitou.

Během hypnózy se podle studie dostávají na povrch vzpomínky, emoce a přesvědčení uložené v podvědomí, které jsou v běžném stavu vědomí těžko přístupné. To umožňuje terapeutovi pracovat s jedincem na hlubší úrovni a dosáhnout tak trvalých změn v chování a myšlení.

Využití hypnózy v léčebné praxi

Jedním z nejčastějších využití hypnózy v léčebné praxi je podle výzkumu z roku 2009 léčba chronické bolesti. Hypnóza pomáhá pacientům snížit intenzitu bolesti a lépe se s ní vyrovnávat. Terapeut pomáhá pomocí sugescí a vizualizací učit pacienty, jak se uvolňovat a zvládat bolestivé pocity.

Výzkum z roku 2010 uvádí, že hypnóza je také účinným nástrojem pro léčbu úzkosti a deprese. Terapeut pomocí hypnózy pracuje s podvědomím pacienta a pomáhá mu identifikovat a transformovat negativní myšlenkové vzorce a přesvědčení, která přispívají k úzkosti a depresi.

Těžit z hypnózy podle studie z roku 1990 mohou také lidé trpící posttraumatickou stresovou poruchou nebo traumatickými událostmi. Terapeut pomocí hypnózy pacientovi pomáhá zpracovat traumatické události a snížit intenzitu a četnost jejich symptomů.

Studie z roku 2018 uvádí, že hypnóza je také účinným nástrojem pro léčbu nespavosti a jiných poruch spánku. Pacienti se pomocí hypnózy učí relaxační techniky a sugestivní postupy, které jim pomohou se uvolnit a snadněji usínat.

Hypnóza podle výzkumu z roku 2017 také pomáhá změnit negativní myšlenkové vzorce a přesvědčení, která brání jedinci v dosažení cílů ohledně hubnutí. Terapeut pracuje s podvědomím klienta a pomáhá mu identifikovat a transformovat negativní přesvědčení, která mu ve zdravém životním stylu brání.

Hypnóza je podle studie z roku 2021 využívána ke zlepšení výkonu v různých oblastech života, včetně sportu, umění a veřejného vystupování. Terapeut pomocí hypnózy posiluje sebedůvěru pacienta a pomáhá mu dosahovat maximálního potenciálu.

Autohypnóza

Člověk může hypnózu provozovat i sám, což se nazývá autohypnóza. Výzkum z roku 2024 uvádí, že autohypnóza je technika, při které jedinec indukuje stav hypnózy sám na sebe, obvykle pomocí sugescí, relaxačních technik a vizualizací. I když může být provádění autohypnózy užitečné a efektivní, je důležité si uvědomit několik důležitých bodů.

Při provozování autohypnózy je důležité být sebeuvědomělý a postarat se o bezpečnostní opatření. Hypnóza může mít hluboký vliv na podvědomí a emoční stav jedince, a proto je důležité vybírat vhodné sugesce a techniky, které nezpůsobí negativní reakce.

Před prováděním autohypnózy je důležité stanovit si jasné cíle a záměry. Jedinec by měl vědět, čeho přesně chce pomocí hypnózy dosáhnout, a měl by se zaměřit na pozitivní transformaci a osobní rozvoj.

Provádění autohypnózy vyžaduje pravidelnost a cvičení. Stejně jako každá dovednost, i autohypnóza vyžaduje trénink a opakování, aby se jedinec naučil dosahovat stavu hypnózy efektivně a dosáhl požadovaných výsledků.

Jak ji provádět?

Vyberte si místo, kde nebudete rušeni a kde se budete cítit pohodlně. To může být váš obývací pokoj, ložnice nebo jiné místo, kde se cítíte klidně a bezpečně.

Začněte uvolňováním svého těla pomocí hlubokého dýchání a postupné relaxace svalů. Představte si, že se vaše tělo postupně uvolňuje od hlavy až k nohám, nebo si představte, že jste na krásném a klidném místě.

Nyní se zaměřte na indukci stavu hypnózy. To může být prováděno různými způsoby, jako je opakování relaxačních sugescí (například "Jsem klidný a uvolněný"), imaginativní vizualizace (například sebe na klidném místě) nebo sledování svého dýchání.

Jakmile se dostanete do stavu hypnózy, začněte pracovat s vaším podvědomím pomocí sugescí. To může zahrnovat opakování pozitivních afirmací nebo představování si žádoucích změn ve vašem chování a myšlení.

V této fázi můžete také k dosažení svých cílů použít vizualizaci. Představte si, že jste již dosáhli svého cíle a prožíváte pocit radosti a uspokojení. Vizualizace pomůže posílit vaši motivaci a odhodlání k dosažení cílů.

Po skončení autohypnózy je důležité se pomalu a postupně vrátit do běžného stavu vědomí. Pomalu se vraťte k normálnímu dýchání a postupně otevírejte oči. Dejte si na zotavení a procitnutí dostatečný čas.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, healthline.com