Kratom, známý také pod vědeckým názvem Mitragyna speciosa, je strom, který roste v tropických oblastech jihovýchodní Asie, zejména v Thajsku, Indonésii, Malajsii a na Filipínách. Listy tohoto stromu obsahují řadu psychoaktivních látek, včetně alkaloidů mitragyninu a 7-hydroxymitragyninu, které ovlivňují nervový systém a mohou vyvolat různé účinky, podobné opiátům.

Co přesně je kratom, se dozvíte v YouTube videu - kanál Dr. B Addiction Recovery:

Zdroj: Youtube

Zlepšuje náladu a zmírňuje úzkost

Jedním z nejzřetelnějších účinků kratomu je jeho schopnost pozitivně ovlivnit náladu a snížit pocit úzkosti. Mnoho uživatelů hlásí, že po užití kratomu se cítí klidněji a šťastněji, což může být pro ty, kteří trpí duševními obtížemi, velmi přitažlivé. Účinky kratomu na náladu jsou dle jedné studie pravděpodobně spojeny s jeho schopností ovlivňovat neurotransmitery v mozku, jako je serotonin a endorfiny, které jsou známy svými antistresovými a antidepresivními účinky.

Zvyšuje energii a soustředění

Dalším významným účinkem kratomu je jeho schopnost zvýšit úroveň energie a zlepšit soustředění. Mnoho uživatelů si všímá zvýšené bdělosti, zlepšení výkonu a soustředění. Tento stimulační účinek může být užitečný pro ty, kteří hledají přirozený způsob, jak získat energii a zlepšit produktivitu během pracovního dne.

Ulevuje od bolesti

Jedním z nejstarších známých účinků kratomu je dle výzkumů jeho analgetický účinek. Lidé trpící chronickou bolestí nebo akutními bolestmi často v kratomu hledají úlevu. Aktivní složky kratomu interagují s opioidními receptory v mozku a míše, což může snížit vnímání bolesti a zlepšit celkový pocit pohody.

Posiluje motivaci a produktivitu

Dalším pozoruhodným účinkem kratomu je jeho schopnost zvýšit motivaci a produktivitu. Mnoho uživatelů uvádí, že po užití kratomu se cítí více motivováni k dokončení úkolů a lépe zvládají denní povinností. 

Zklidňuje mysl a podporuje relaxaci

Někteří uživatelé hledají kratom pro jeho schopnost zklidnit mysl a podpořit relaxaci. Vyšší dávky kratomu vedou k pocitu uvolnění a klidu, což může být prospěšné při snižování stresu a úzkosti nebo při zlepšování spánku. 

Nežádoucí účinky kratomu

Závislost a abstinenční příznaky

Jedním z hlavních rizik spojených s užíváním kratomu je fyzická závislost a následné výskytu abstinenčních příznaků. Lidé, kteří pravidelně užívají kratom a pak přestanou, pociťují abstinenční symptomy, jako jsou úzkost, podrážděnost, bolesti svalů a nespavost.  Závislost na kratomu může mít značný dopad na život člověka. 

Možné zdravotní komplikace

Dlouhodobé užívání Kratomu může vést k poškození jater, podle studií i k hypertenzi, tachykardii, ztrátě hmotnosti a další. Někteří uživatelé také hlásí psychické problémy, jako jsou deprese, úzkostné poruchy a panické ataky, jakož i kognitivní problémy, jako je ztráta paměti a snížená schopnost soustředění. Důležité je si uvědomit, že tyto komplikace mohou nastat jak při krátkodobém, tak při dlouhodobém užívání kratomu.

Interakce s dalšími látkami

Kromě toho může kratom interagovat s jinými léky a látkami, což může mít nepředvídatelné účinky na vaše zdraví. Například užívání Kratomu společně s alkoholem nebo jinými drogami zvyšuje riziko nežádoucích účinků a komplikací. Je důležité informovat svého lékaře o všech léčivech a doplňcích stravy, které užíváte, aby se minimalizovalo riziko interakcí a nežádoucích účinků.

Zdroje: youtube.com, Drugs.com, webmd.com