Deprese je komplexní a často nepředvídatelný stav duševního zdraví, který ovlivňuje lidi po celý rok. Zatímco zimní deprese se zdá obvyklejší díky spojení s chladnými a temnými měsíci, letní deprese představuje specifický a méně známý aspekt této psychické nemoci. Pro některé lidi léto přináší radost ze slunečních dní a dovolené, pro některé psychickou zátěž, se kterou si neví rady.

Jak se zbavit deprese a vnitřního utrpení, se dozvíte v YouTube videu – kanál Miloš Ouhrabka

Zdroj: Youtube

Co letní depresi způsobuje?

Jedním z hlavních faktorů je podle studie z roku 2009 změna v expozici slunečnímu světlu a její dopad na biologické rytmus těla. Sluneční světlo ovlivňuje produkci hormonů, jako je serotonin, který reguluje náladu a spánek. Zvýšená expozice slunečnímu světlu během letních měsíců tyto rytmické procesy narušuje, což vede k destabilizaci nálady a zhoršení depresivních symptomů.

Dalším významným faktorem jsou podle studie vysoké teploty a vlhkost. Pro některé lidi jsou tyto klimatické podmínky fyzicky vyčerpávající a nepohodlné, což přispívá ke zvýšené únavě a podrážděnosti. Tento fyzický stres dále komplikuje již existující depresivní symptomy a celkový pocit blaha zhoršuje.

Letní měsíce jsou často spojovány s dovolenou, společenskými událostmi a aktivitami venku. Pro jedince trpící depresí jsou tato očekávání zátěžová, zejména pokud se cítí izolovaní nebo mají problémy s přizpůsobením se změnám v tempu letního života. Studie uvádí, že tento sociální tlak vede k pocitům nejistoty, stresu a dalšímu zhoršení psychického stavu.

Podle výzkumu z roku 2021 někteří jedinci zažívají letní depresi z důvodu nespokojenosti s vlastním tělem. Léto klade důraz na vzhled a tlak na "plážovou připravenost", což zvyšuje úzkost a nízkou sebedůvěru, jestliže člověk těmto standardům neodpovídá.

Příčinou letní deprese mohou být také finanční problémy. Finanční tíseň podle výzkumu vede k obavám ohledně schopnosti zaplatit za dovolenou, sociální aktivity nebo jiné letní zážitky, což přispívá k pocitům izolace či úzkosti.

Jak se letní deprese projevuje?

Výzkum uvádí, že lidé často pociťují výkyvy nálady, které se projevují jako náhlé stavy podrážděnosti, smutku nebo apatie.

Dlouhé dny během letních měsíců narušuje spánkové cykly. Lidé trpící letní depresí podle výzkumu uvádějí problémy s usínáním nebo časté probouzení v noci.

Mohou se také objevit změny v chuti k jídlu, jako je ztráta zájmu o jídlo nebo naopak přejídání.

Lidé s letní depresí často pociťují úbytek energie a výraznou únavu, která není způsobená fyzickou aktivitou.

Dalším symptomem je podle studie neschopnost zapojit se do společenských aktivit a tendence se izolovat.

Jak letní depresi zvládat?

Stanovení pravidelného denního harmonogramu pomůže stabilizovat náladu a zlepšit spánkové vzory. Zahrňte do svého plánu činnosti, které vás baví a které vás naplňují.

Ačkoliv je sluneční světlo pro některé lidi příznivé, pro lidi trpící letní depresí je užitečné jeho expozici regulovat. Například ráno a večer vyhledávejte stín a sluneční paprsky se snažte omezit na přiměřenou dobu.

Pravidelná fyzická aktivita je klíčová pro zlepšení nálady a snížení úzkosti. Zvolte aktivity, které máte rádi, jako je procházka v přírodě, plavání nebo jóga.

Zdravá strava a dostatečný přísun tekutin podporují vaše fyzické i duševní zdraví. Snažte se vyhnout příliš těžkým nebo mastným jídlům, které způsobují pocit únavy.

Zkuste relaxační techniky. Praktikování meditace, hlubokého dýchání či progresivní relaxace svalů, snižuje stres a podporuje emoční stabilitu.

V některých případech je pro efektivní zvládání letní deprese nezbytná terapie u odborníka na duševní zdraví či lékařská intervence, jako je farmakoterapie.

Buďte k sobě laskaví a pamatujte na to, že zvládání deprese je proces. Dopřejte si čas na odpočinek, zábavu a aktivity, které vás těší.

Zdroje: YouTube.com, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, everydayhealth.com