Masturbace je často spojována s řadou negativních účinků, které mohou ovlivnit nejen fyzické, ale i psychické zdraví jedince. Zde jsou některé z hlavních rizik spojených s častým praktikováním masturbace:

Snížení kvality sexuálního života

Masturbace může dle studií vést k postupnému snižování sexuálního zájmu o partnera a klesání intenzity sexuálních aktivit ve vztahu. Pokud jedinec často upřednostňuje masturbaci před sexem s partnerem, vede to k narušení intimity a společných prožitků. Nedostatek komunikace a vzájemného pochopení v sexuální sféře také přispívá k vytváření napětí a konfliktů ve vztahu.

Nudíte se? Tohle video nabízí pět možných způsobů, jak strávit čas (YouTube, kanál Better Than Yesterday):

Zdroj: Youtube

Ovlivnění reprodukčních funkcí

Masturbace může mít dopad na reprodukční funkce, zejména u mužů. Nadměrná stimulace vede k nadměrné produkci spermií, což může ovlivnit jejich kvalitu a pohyblivost. To má pak negativní dopad na plodnost a může ztížit úspěšné početí..

Psychologické problémy

Masturbace může vést k různým psychologickým problémům, zejména pokud se stane závislostí nebo zdrojem negativních emocí. Studie ukazují, že ti, kteří se cítí viní z masturbace nebo mají pocit, že jsou na ní závislí, mohou začít pociťovat emocionální nepohodlí a psychický stres. Pocit viny, studu nebo nízkého sebevědomí ovlivňuje celkovou psychickou pohodu jedince a má negativní dopad i na další aspekty jeho života, jako je práce nebo mezilidské vztahy.

Sociální izolace

Nadměrná masturbace vede i k sociální izolaci a odcizení od rodiny a přátel. Ti, kteří se soustředí pouze na své vlastní sexuální potřeby a nevěnují dostatečnou pozornost svým mezilidským vztahům, mohou začít ztrácet kontakt se skutečným světem.

Pozitivní aspekty masturbace

Je také důležité zmínit, že masturbace má i své pozitivní stránky a může být pro mnoho lidí zdravým projevem sexuality. 

Zlepšení nálady a uvolnění stresu

Masturbace může být pro mnohé jedince účinným způsobem, jak se uvolnit a zlepšit náladu. Během sexuálního vzrušení dochází k uvolňování endorfinů, tzv. hormonů štěstí, které mají pozitivní vliv na psychické blaho a pohodu. Masturbace tak může fungovat jako prostředek k redukci stresu a napětí po náročném dni nebo jako způsob relaxace při pociťování úzkosti.

Zlepšení spánku

Pro některé jedince je masturbace účinným prostředkem, jak dosáhnout uvolnění a připravit se na klidný spánek. Masturbace snižuje napětí, to pak podle studií vede k lepšímu spánku. Během sexuálního vzrušení dochází k uvolňování endorfinů, tzv. hormonů štěstí, které mají pozitivní vliv na náladu a pohodu, a přispívají k relaxaci a uvolnění těla. Pro mnoho lidí je masturbace způsobem, jak se odreagovat a zbavit se denního stresu a tlaku, což může v konečném důsledku vést k lepšímu spánku a odpočinku.

Snížení rizika rakoviny prostaty

Některé studie naznačují, že masturbace může snížit riziko vzniku rakoviny prostaty u mužů. Jednou z hypotéz je, že pravidelná ejakulace, ať už prostřednictvím sexuální aktivity nebo masturbace, může pomoci odstraňovat škodlivé látky a toxiny z prostaty, což snižuje riziko vzniku nádorů. Pravidelná ejakulace může také podporovat průtok moči a zabraňovat zánětům a hromadění škodlivých látek v prostatě. Nicméně, je důležité zdůraznit, že výzkum v této oblasti stále probíhá a není dosud definitivně potvrzeno, jaký přesný vliv má masturbace na prevenci rakoviny prostaty. 

Zlepšení sexuálního života

Pro mnohé jedince je masturbace způsobem, jak zlepšit svůj sexuální život s partnerem. Tento akt intimity může sloužit k obohacení sexuálních aktivit a k objevování nových způsobů uspokojení. Masturbace pomáhá odstranit sexuální frustrace a zlepšit sexuální sebevědomí, což může vést k lepšímu sexuálnímu prožitku jak pro jednotlivce, tak pro partnery.

Zdroje: www.youtube.com, www.medicalnewstoday.com, www.practo.com