Mozková výduť je jako časovaná bomba v mozku. Jde o výduť cévní stěny mozku, která může být malá a bez problémů s ní můžete žít, ale také může být zákeřná a v případě prasknutí vést k fatálnímu krvácení do mozku. Její příznaky jsou často nespecifické a snadno je lze zaměnit s jinými stavy.

Víte, které potraviny přirozeně podporují funkci mozku? Podívejte se na videu kanálu Live Healthy Over 50 na YouTube:

Zdroj: Youtube

Jak poznat, že trpíte mozkovou výdutí?

Náhlé a silné bolesti hlavy

Náhlé a silné bolesti hlavy jsou podle studií často jedním z prvních varovných signálů, které mohou naznačovat přítomnost aneurysma. Tyto bolesti bývají neobyčejně intenzivní a mohou být nesnesitelné. Často jsou lokalizovány na jedné straně hlavy a mohou být pulzující nebo se objevovat jako náhlý tlak. Lidé je popisují jako jednu z nejsilnějších bolestí hlavy, které kdy zažili. 

Závratě a nevolnost

Závratě a nevolnost způsobují náhlým nárůstem tlaku v mozku v důsledku prasknutí mozkové výdutě. Závratě mohou být tak intenzivní, že vyvolávají pocit, jako kdyby se s vámi vše točilo. Lidé také mívají potíže udržet rovnováhu. Nevolnost je podle studií často spojena se zvracením a může být velmi obtěžující.

Ztráta vědomí

Ztráta vědomí může nastat náhle a bez jakýchkoliv předchozích varovných signálů a může zahrnovat úplnou ztrátu vědomí, kdy pacient není schopen reagovat na podněty ze svého okolí, nebo může být ve stavu bezvědomí. Je důležité si uvědomit, že ztráta vědomí je naléhavá situace, která vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Potíže s viděním nebo řečí

Aneurysma ovlivňuje krevní zásobení mozku, což podle studií zapříčiňuje potíže s viděním nebo řečí. Lidé vidí rozmazaně, dvojitě nebo ztratí periferního vidění. Potíže s řečí se mohou projevit jako problémy s vyjadřováním slov nebo porozuměním řeči. Pacienti mívají potíže i s hlasitým mluvením, smysluplným slovním projevem nebo s porozuměním slovům ostatních. 

Nevolnost a zvracení

Nevolnost a zvracení jsou další běžné symptomy prasknutí mozkové výdutě. Tyto symptomy jsou často způsobeny náhlým nárůstem tlaku v mozku a mohou být velmi nepříjemné a obtěžující. Postižení lidé mívají pocit extrémní nevolnosti a nutkání na zvracení. 

Diagnostika a léčba

Diagnostika aneurysmatu může být složitá, protože mnoho příznaků může být způsobeno i jinými stavy. Lékaři mohou provést řadu vyšetření, včetně magnetické rezonance (MRI), počítačové tomografie (CT) a angiografie, aby potvrdili diagnózu. Pokud je aneurysma detekováno, může být léčba různorodá, včetně sledování stavu, léčby léky nebo chirurgického zákroku.

Prevence je klíčová

Jedním z nejlepších způsobů, jak ochránit sebe a své blízké před následky aneurysmatu, je prevence. To zahrnuje životní styl, jako je pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava a pravidelné kontroly u lékaře. Dále je důležité vyhnout se rizikovým faktorům, jako jsou kouření, vysoký krevní tlak, nadměrná konzumace alkoholu a užívání drog.

Zdroje: www.mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, heart.org