Tento druh závislosti může postihnout každého, kdo má pocit, že potřebuje rychlou úlevu při rýmě od ucpaného nosu. V podstatě každý, kdo si neuvědomí rizika spojená s častým užíváním těchto sprejů, může upadnout do této pasti.

Jak vzniká závislost?

Závislost na spreji do nosu vzniká rychleji, než byste si mohli představit. Když používáte nosní spreje obsahující látky, jako je oxymetazolin nebo xylometazolin, déle než tři až čtyři dny, vaše nosní sliznice se podle studií může na těchto látkách stát závislou. Tělo se adaptuje na časté používání spreje a začne vyžadovat stále vyšší dávky, aby dosáhlo stejného účinku. Nakonec není možnost volně dýchat bez toho, aniž by byl použit nosní sprej.

Jak uvolnit ucpaný nos od rýmy bez spreje do nosu prozradí v tomto YouTube videu - kanál Monika Šindlerová - MonChi:

Zdroj: Youtube

Symptomy závislosti na spreji do nosu

Zhoršení ucpaného nosu

Jedním z prvních varovných signálů závislosti na nosním spreji je zhoršení ucpaného nosu krátce po jeho použití. Namísto očekávaného okamžitého uvolnění nosních cest může dojít k opačnému efektu, kdy se ucpáni vrátí ještě intenzivněji. Tento jev většinou vede jedince k častějšímu a intenzivnějšímu používání spreje, což může být začátkem cyklu závislosti.

Časté používání spreje

Závislost na nosním spreji se projevuje tendencí k jeho častému používání i v situacích, kdy nos není fyzicky ucpaný. Jedinec začíná vnímat sprej jako prostředek k dosažení okamžité úlevy či jiných pozitivních pocitů, i když není žádný objektivní důvod k jeho aplikaci, což potvrzují i výzkumy. Tento jev je často spojen s touhou po okamžitém uvolnění nebo relaxaci, ačkoliv skutečný stav nosu nevyžaduje použití spreje. 

Zhoršení dýchání

Dalším významným symptomatickým projevem závislosti na nosním spreji je paradoxní zhoršení dýchání po odstavení spreje. Tento jev nastává, když nosní sliznice, která se stala závislou na látkách obsažených ve spreji, již není schopna normálně fungovat bez těchto látek. Po odstavení spreje se sliznice nepravidelně zúží a může dojít k pocitu zvýšeného obtížného dýchání nosními cestami, čímž se situace může ještě zhoršit.

Boj s touhou po spreji

Jedním z nejzřetelnějších indikátorů závislosti na nosním spreji je boj s neodolatelnou touhou po jeho užívání, i když není nos fyzicky ucpaný. Tento fenomén naznačuje, že nosní sliznice se stala závislou na látkách obsažených ve spreji a vyžaduje stále častější dávky k dosažení pocitu uspokojení. Boj s touto touhou může být pro postiženého velmi obtížný a často se může stát překážkou při pokusu o zvládnutí závislosti.

Prevence je klíčem

Jak tedy zabránit vzniku této závislosti? Klíčem je dodržovat doporučené dávkování a délku užívání nosního spreje. Pokud máte ucpaný nos, můžete si pomocí spreje ulevit, ale je důležité používat ho pouze po dobu nejvýše tří až čtyř dnů. Vhodnou alternativou je podle studií výplach nosu a dutin konvičkou se solným roztokem nebo používání mořské vody ve společnosti spreji. Pokud trvá ucpaný nos déle nebo se symptomy zhoršují, je nezbytné poradit se s lékařem, který vám může doporučit vhodnější léčbu.

Zdroje: youtube.com, www.medicalnewstoday.com, www.webmd.com, health.clevelandclinic.org