Rajio taiso nebo také radio taiso má dlouhou historii sahající až do dvacátých let minulého století, kdy bylo poprvé představeno veřejnosti v Japonsku. Tato jedinečná forma cvičení vychází z tradiční japonské kultury, která klade důraz na harmonii mezi tělem a duší. Původně bylo cvičení vysíláno v rádiu a zaměřovalo se na jednoduché cviky, které mohou lidé snadno provádět doma nebo ve skupině.

Vyzkoušejte si cvičení podle tohoto videa na YouTube - kanál The Japan Society:

Zdroj: Youtube

Jak začít s rajio taiso

Protahování krku

Postavte se rovně, s nohama na šířku boků a paže svěste dolů podél těla. Pomalu nakloňte hlavu dopředu směrem k hrudi, pocítíte mírné protažení svalů na zadní straně krku. Při nádechu se vraťte do vzpřímené polohy a poté pomalu nakloňte hlavu dozadu, směrem k obloze. Cítíte protažení na přední straně krku. Opakujte tuto sekvenci několikrát, uvolníte tak napětí v krku a krční páteři.

Záklon s pažemi

Při cvičení záklonu s pažemi se zaměřujeme na protažení zad a posílení středu těla. Postavte se s nohama na šířku boků a vzpažte. Při výdechu se pomalu předkloňte, mírně pokrčte kolena a snažte se dotknout podlahy nebo svých kotníků. Při nádechu se pomalu vraťte zpět, paže máte stále nad hlavou. Tento pohyb by měl být plynulý. Opakováním tohoto cvičení protáhnete svaly zad a paží, posílíte střed těla a zlepšíte flexibilitu páteře.

Otáčení trupu

Cvičení otáčení trupu je skvělý způsob, jak posílit břišní a boční svaly a zlepšit flexibilitu trupu. Stůjte rovně, ruce si deje v bok. Pomalu se otočte trupem doprava. Držte tuto pozici po dobu několika sekund, cítíte protažení boků a páteře. Poté se vraťte do výchozí polohy a opakujete cvičení na druhou stranu. Důležité je udržovat kontrolu nad pohybem a dýchat pravidelně.

Zvedání kolen

Zvedání kolen je skvělý cvik pro posílení svalů nohou a zlepšení koordinace pohybů. Stůjte vzpřímeně s nohama v šířce boků a pažemi podél těla. Postupně zvedejte jedno koleno směrem k hrudi, zatímco druhá noha zůstává pevně na zemi. Po několika opakováních vyměňte nohy a pokračujte ve cvičení. Ujistěte se, že držíte trup stabilní a dýcháte pravidelně. Tento cvik posílí svaly nohou a zlepší koordinaci pohybů.

Naklánění do stran

Naklánění do stran je účinný cvik pro protažení bočních svalů těla a posílení boků. Stůjte vzpřímeně s pažemi volně podél těla. Zvedněte jednu paži nad hlavu a pomalu se nakloňte do strany, snažte se dotknout boku opačné nohy. Cítíte protažení bočních svalů. Poté se vrátíte do výchozí polohy a provádíte cvičení na druhou stranu. Ujistěte se, že udržujete rovnováhu a dýcháte pravidelně během celého cvičení.

Zdravotní výhody rajio taiso

Zlepšení flexibility a koordinace

Pravidelné provádění cvičení rajio taiso výrazně zlepšuje flexibilitu kloubů a svalů. Dynamické pohyby, které jsou součástí tohoto cvičení, posilují a protahují svaly, což vede k větší pohyblivosti a snížení rizika úrazů spojených s nedostatečnou flexibilitou. Studie ukazují, že cvičení rajio taiso pomáhá zlepšit koordinaci pohybů, což je klíčové pro udržení rovnováhy a kontrolu nad tělem, zejména u starších jedinců.

Posílení svalů a kostí

Pravidelné provádění cvičení rajio taiso je vynikajícím způsobem, jak posílit svaly a podle studie zlepšit kondici kostí. Cvičení, která jsou součástí rajio taiso, zahrnují dynamické pohyby, které aktivují různé svalové skupiny po celém těle. Tyto pohyby zahrnují zdvihání končetin, otočné pohyby a protahování svalů, což posiluje a formuje svalové vlákna. Silné svaly jsou základem pro udržení správného držení těla a zlepšení celkové fyzické výkonnosti.

Zlepšení kardiovaskulárního zdraví

Cvičení rajio taiso přináší významné výhody pro kardiovaskulární systém. I přesto, že se nejedná o intenzivní trénink, dynamické pohyby a zvýšená srdeční frekvence během cvičení mohou poskytnout efektivní kardiovaskulární cvičení. Pravidelné provádění těchto cviků může pomoci snížit hladinu cholesterolu, normalizovat krevní tlak a zlepšit celkovou funkci srdce a cév.

Duševní pohoda

Jednou z důležitých výhod rajio taiso je i jeho pozitivní vliv na duševní zdraví. Pravidelná fyzická aktivita je spojena s uvolňováním endorfinů – tzv. hormonů štěstí, které mohou snížit úroveň stresu, zlepšit náladu a zvýšit celkový pocit blaha a pohody. 

Zdroje: www.youtube.com, www.cnbc.com, japannakama.medium.com