Meditace je fascinující kombinací technik mentálního soustředění, které harmonizují tělo a mysl. Když člověk medituje, věnuje se se soustředění, relaxaci, uvědomění si daného momentu a také hledání emocionální vyrovnanosti. Pro řadu lidí meditace zároveň představuje hluboký duchovní zážitek.

Ranní meditace má celou řadu benefitů. Pokud si ji chcete vyzkoušet a sami se o nich přesvědčit, vyzkoušejte si meditaci podle kanálu vzorec pro život na YouTube:

Zdroj: Youtube

Je obecně uznáváno, že meditace může posílit celkovou pohodu a přináší řadu fyzických i psychických benefitů. Pokud přemýšlíte o tom, že zařadíte meditaci do svého každodenního života, zkuste se jí věnovat hlavně ráno.

Proč zařadit meditaci do ranní rutiny?

Ranní meditace je skvělým způsobem, jak začít svůj den. Ještě předtím, než se vydáte do práce, můžete s pomocí meditace uvolnit a uklidnit svou mysl a předem se připravit na určité situace, které mohou během dne nastat.

Mezi hlavní benefity ranní meditace patří:

  • Začátek dne s pozitivním nastavením: Ranní meditace může nastavit klidný a vyrovnaný pocit, který přetrvá po celý den. Pomáhá nám soustředit mysl a posiluje náš emoční stav.
  • Zvládání stresových situací: Ranní meditace je skvělým nástrojem, jak lépe zvládat pocity úzkosti a stresu.
  • Přirozený klid ranních chvil: Ráno se skvěle hodí pro meditaci i díky tomu, že je zatím celý svět ještě klidný, a tak nás během meditace nebudou rušit žádné okolní vjemy a ruchy. Po dobrém spánku je navíc mysl čerstvá a vnímavá, a tak má samotná meditace mnohem větší účinek.

Jak dlouho byste měli meditovat?

Neexistuje pevně stanovená doba. Někteří odborníci tvrdí, že pravidelnost a kvalita meditace jsou důležitější než její délka. Pro začátek může být 10 minut denně ideální.

Druhy ranní meditace

Existuje mnoho druhů meditace, a každý by měl najít ten, který nejlépe odpovídá jeho potřebám a principům. Bez ohledu na vaše duchovní přesvědčení je důležité vybrat si techniku, která vás osloví. Mezi nejčastěji prováděné druhy meditace patří mindfulness meditace, soustředěná meditace a soustředěné dýchání.

Mindfulness meditace

Tento druh meditace pochází z buddhistické tradice a je stále více populární díky své účinnosti a přístupnosti. Mindfulness meditace, někdy označována také jako „uvědomování si daného okamžiku", je praxí, při níž se jednotlivec snaží plně vnímat přítomný moment bez soudů nebo reakcí.

Jak se praktikuje: Meditant se soustředí na svůj aktuální zážitek, ať už je to dýchání, pocity v těle, zvuky kolem nebo myšlenky a emoce, které procházejí myslí. Pokud mysl začne bloudit, což je běžné, meditant ji laskavě vrátí zpět k aktuálnímu zážitku.

Soustředěná meditace

Jak už název napovídá, tato praxe je založena na soustředění a zaměření myšlenek na jeden konkrétní objekt, zvuk nebo myšlenku.

Jak se praktikuje: Meditant se může například soustředit na svíčku, poslouchat určitý zvuk nebo se může soustředit na konkrétní myšlenku či předmět. Pokud mysl začne bloudit, meditant ji opět nasměruje zpět k vybranému objektu soustředění.

Soustředěné dýchání

Tato technika je založena na vědomém dýchání a je často součástí mnoha jiných meditačních praktik.

Jak se praktikuje: Meditant se plně soustředí na proces dýchání, na nadechování a vydechování. Cílem je vnímat každý dech, jak prochází nosem, plní plíce a opět vychází ven. Tímto způsobem meditant získává lepší uvědomění si svého těla a také může lépe pozorovat svůj vnitřní stav. Pokud mysl začne bloudit, meditant ji opět nasměruje zpět k dýchání.

Tipy pro začátečníky

Pokud jste nováčkem v meditaci, začněte pomalu. Nastavte si krátký čas, zkoušejte různé techniky a hledejte ideální místo pro svou praxi.

Závěrem

Ranní meditace je dokonalým způsobem, jak začít den s klidem a soustředěním. Ať už si vyberete jakoukoli dobu pro meditaci, důležité je zařadit tuto obohacující praxi do svého života.

Zdroje: mindful.org, yogajournal.com, YouTube.com