V dnešní době se stále více lidí, zejména mladí, zajímá o všemožné sexuální praktiky, které by jim dokázaly navodit potřebné vzrušení a v některých případech také zpestření do stereotypního vztahu. Ačkoliv tyto praktiky mohou být opravdu vzrušující, někdy s sebou nesou výrazná rizika pro naše zdraví. Zvláště, pokud dotyční jedinci nejsou o jisté praktice dostatečně obeznámeni. Jednou z těchto praktik je zmiňovaná erotická asfyxie.

Jak se správně připravit na své „poprvé“, se dozvíte v YouTube videu – kanál AlfaBeing

Zdroj: Youtube

Co je erotická asfyxie?

Erotická asfyxie je podle studie z roku 2016 sexuální praktika, při které jedinec prostřednictvím škrcení či dušení záměrně omezuje přívod kyslíku do mozku, aby dosáhl intenzivnějšího sexuálního vzrušení nebo orgasmu. Lze ji provádět na partnerovi či na sobě samém, přičemž v tomto případě mluvíme o autoasfyxii.

Proč je tak oblíbená?

Jak se říká, sto lidí, sto chutí. Podobně jako ostatní perverzní praktiky se i tato se stala oblíbenou z různých důvodů. Z fyziologického hlediska, když je hladina kyslíku nízká, podle studie člověk pociťuje závrať. Ale když se tlak uvolní a kyslík a krev proudí zpět do mozku, člověk pociťuje zvláštní typ vzrušení. To je podle studie způsobeno uvolňováním dopaminu, serotoninu a endorfinů, které způsobí závratné vzrušení a orgasmus je pak několikanásobně intenzivnější.

Z psychologického hlediska se může jednat o rozdělení rolí na dominantní a submisivní. Partner, který škrtí či dusí, získává pocit moci a kontroly nad druhým. Na druhé straně submisivního jedince může vzrušovat pocit bezmoci, a to, že je svým partnerem ovládán. Tato dynamika některým lidem poskytuje vyšší úroveň sexuálního vzrušení a vnáší do jejich vztahu potřebné zpestření.

Nebezpečí pro mozek

Výzkum z roku 2023 uvádí, že mozek je orgán závislý na nepřetržitém přísunu kyslíku, a pokud je tento přísun narušen, způsobuje poškození mozkových buněk, neurologické komplikace, a dokonce trvalé neurologické následky.

Mezi hlavní komplikace erotické asfyxie patří trvalé poškození buněk. Nedostatek kyslíku podle výzkumu způsobuje nenávratné poškození mozkových buněk, což vede k trvalým problémům s pamětí, koncentrací a dalšími neurologickými funkcemi.

Podle výzkumu může hypoxie způsobit ztrátu vědomí a v některých případech vyvolat epileptické záchvaty, které jsou důsledkem narušené činnosti mozku.

Nedostatek kyslíku může v horších případech způsobit také ischemickou mrtvici, kdy část mozku není kyslíkem a živinami dostatečně zásobena. Ischemická mrtvice má vážné a trvalé následky, včetně poruch motoriky, řeči nebo dokonce paralýzy.

Prevence a bezpečností opatření

Pokud se přece jen rozhodnete prozkoumat erotickou asfyxii jako součást sexuálního života, je klíčové mít na paměti možná nebezpečí a přijmout opatření ke snížení rizik.

Než se rozhodnete tuto praktiku vyzkoušet, důkladně se informujte o jejích rizicích a potenciálních následcích. Získání znalostí o anatomii krku a mozku, mechanismu hypoxie a první pomoci je pro bezpečné provádění klíčové.

Je nezbytné mít otevřenou a upřímnou komunikaci s vaším sexuálním partnerem. Diskutujte o vašich hranicích, obavách a přáních. Souhlas obou stran je nezbytným předpokladem pro bezpečné provádění jakékoliv sexuální aktivity.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet autoasfyxii, nikdy ji neprovádějte sami. Vždy u sebe mějte partnera, který vás bude hlídat a případně poskytne pomoc.

Používejte pouze bezpečné prostředky. Pokud používáte provaz, šněrovací materiály nebo jiné předměty, ujistěte se, že jsou navrženy pro tento účel a lze je snadno uvolnit.

Nezůstávejte v asfyktickém stavu déle, než je nezbytně nutné, a neopakujte tuto praktiku příliš často.

Mějte k dispozici základní znalosti první pomoci pro případ, že by došlo k závažnému incidentu. Pokud se vyskytnou jakékoliv nežádoucí účinky nebo komplikace, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, psychiatrist.com, blueline.ca