Syndrom odkládané spánkové fáze (DSPS) je porucha spánku, která ovlivňuje biologický rytmus člověka, čímž způsobuje nesoulad mezi tím, kdy si tělo přeje spát a kdy je potřeba být bdělý. U lidí s DSPS jsou biologické hodiny, které řídí spánkový cyklus, posunuty směrem k pozdnímu usínání a pozdnímu probuzení. To znamená, že se cítí nejvíce bdělí a energičtí v pozdních večerních a nočních hodinách, což může způsobit problémy s usínáním v normální čase a potíže se vstáváním v ranních hodinách.

Odhalte skutečné příčiny své nespavosti společně s videem YouTube - kanál Lenka Procházka - Černá:

Zdroj: Youtube

Příčiny syndromu 

Příčiny syndromu odkládané spánkové fáze jsou podle studie multifaktoriální. Genetické faktory hrají důležitou roli. Někteří jedinci mají biologické hodiny nastaveny na pozdní spánek a probuzení, což může být dědičné. Nepravidelné spánkové návyky a dlouhodobé setrvání vzhůru do pozdních hodin mohou také narušit přirozený spánkový cyklus. Vnější faktory, jako je expozice modrému světlu z elektronických zařízení ve večerních hodinách, práce ve směnách nebo změny časových pásem, mohou také ovlivnit funkci spánkového cyklu a přispět k rozvoji DSPS. Tyto faktory společně často vedou k posunutí biologického rytmu spánku a bdění, což charakterizuje syndrom odkládané spánkové fáze.

Tento syndrom se objevuje hlavně u teenagerů a mladých dospělých. Ti si jej z velké části způsobují sami, neboť před spánkem hojně využívají elektronická zařízení a vystavují se tak modrému světlu, které podle studií negativně ovlivňuje náš spánek a může ztížit usínání.

Jak syndrom poznat? 

Syndrom odkládané spánkové fáze není vždy snadné rozpoznat, protože jeho symptomy mohou být zaměňovány s běžnými problémy se spánkem nebo špatnými spánkovými návyky. Nicméně existuje několik charakteristických znaků:

Potíže s usínáním 

Obtíže s usínáním v normální čase jsou častým prvním projevem syndromu odkládané spánkové fáze. Lidé trpící tímto syndromem často uvádějí, že jejich tělo není připraveno na spánek v době, která je obvyklá pro většinu populace. Namísto toho začínají pociťovat ospalost až například v brzkých ranních hodinách. Tato porucha spánku může způsobit frustraci a úzkost kvůli neustálému boji s vlastním spánkovým rytmem.

Problémy s probouzením 

Lidé s tímto syndromem mají často potíže s probouzením v časných ranních hodinách, i když mají povinnosti nebo závazky, které vyžadují jejich přítomnost. Jejich biologické hodiny jsou nastaveny na pozdní vstávání, což může způsobit potíže s probuzením se včas a následně vedou k pocitu ospalosti a nevyspání po celý den.

Ospalost během dne

Ospalost během dne je podle studie dalším významným symptomem DSPS. Kvůli posunutí spánkového cyklu se lidé s tímto syndromem často cítí ospalí a unavení během dne, i když spali po dlouhou dobu. Tato ospalost má negativní dopad na jejich výkon a soustředění v práci, ve škole nebo při každodenních aktivitách, což ovlivňuje jejich kvalitu života a sociální interakce.

Problém dostat do spánkového režimu

Ten, kdo trpí touto poruchou spánku, mívá rovněž problémy se změnou svých spánkových návyků, i když se snaží dodržovat pravidelný spánkový režim. I přes úsilí se stále může zdát obtížné usnout v normální čase a vzbudit se včas, což jim brání v dosažení optimálního spánku a vytváří začarovaný kruh nespavosti a únavy.

Možné léčebné metody

Léčba syndromu odkládané spánkové fáze může být komplexní a zahrnovat kombinaci farmakoterapie, terapeutických intervencí a změn životního stylu. Farmakoterapie zahrnuje užívání léků na podporu spánku, jako jsou melatonin nebo hypnotika, které pomáhají regulovat spánkový cyklus. Terapeutické intervence, to je především kognitivně-behaviorální terapie, která pomáhá změnit nepříznivé spánkové návyky a zlepšit kvalitu spánku. Změny životního stylu, jako je pravidelný spánkový režim, omezení expozice modrému světlu ve večerních hodinách a vyhýbání se stimulancií před spaním, mohou také přispět k léčbě tohoto syndromu.

Nové poznatky a výzkumy

Poslední výzkumy naznačují, že syndrom odkládané spánkové fáze může být spojen s dalšími zdravotními problémy, jako je depresivní porucha, úzkostné poruchy a poruchy pozornosti. To zdůrazňuje důležitost včasné diagnostiky a léčby tohoto syndromu, aby se předešlo možným negativním dopadům na fyzické i duševní zdraví.

Zdroje: www.youtube.com, my.clevelandclinic.org, stanfordhealthcare.org