Voda je život. Bez ní by nebylo možné existovat. Ale co kdybychom vám řekli, že existuje nový trend v pití vody, který tvrdí, že má mnohem větší přínosy než obyčejná voda? Ano, mluvíme o vodě s vysokým obsahem vodíku, která se stává stále populárnější. Ale je to jen další módní výstřelek, nebo skutečný zázrak v oblasti zdraví?

Kolik bychom měli denně vypít vody, se dozvíte v následujícím YouTube videu – kanál Miloš Ouhrabka

Zdroj: Youtube

Co je voda s vysokým obsahem vodíku?

Voda s vysokým obsahem vodíku neboli vodíková voda je podle studie z roku 2024 obohacená o vodíkové molekuly, což je jednoduše řečeno vodík v plynné formě rozpuštěný pod tlakem do obyčejné vody. Tento proces se obvykle provádí pomocí elektrolytických zařízení, která rozkládají vodu na vodík a kyslík a následně umožňují rozpuštění vodíku do vody.

Výsledná vodíková voda je známa pro svou výraznější alkalickou povahu a pro tvrzení, že její menší molekuly vodíku jsou schopny lépe pronikat do buněk a tím lépe hydratovat.

Jaké jsou možné výhody?

Příznivci vodíkové vody tvrdí, že má celou řadu výhod. Mezi tyto údajné výhody patří například to, že vodík je silný antioxidant, který neutralizuje volné radikály a snižuje oxidativní stres. To však máme také potvrzené studií z roku 2012.

Vodíková voda obsahuje vysokou koncentraci molekul vodíku, které jsou menší než molekuly vody. To znamená, že vodíková voda má potenciál lépe pronikat do buněk a tkání, což umožňuje rychlejší a efektivnější hydrataci.

Kromě toho je vodíková voda často alkalická, což může pomoci vyrovnat pH těla a podpořit optimální funkci buněk. To pak vede k celkovému pocitu větší vitality a energie.

Existují teorie, že vodíková voda má přímý vliv na energetický metabolismus, neboť zvyšuje produkci energie v buňkách. To by pak vedlo k vyššímu spalování kalorií a zlepšení celkového energetického stavu těla. Je však nutné si uvědomit, že výsledky jsou individuální a k potvrzení těchto účinků jsou další výzkumy nezbytné.

Někteří lidé tvrdí, že voda s vysokým obsahem vodíku také posiluje imunitní systém a chrání tělo před nemocemi.

Co na to říkají výzkumy a studie?

V oblasti výzkumu vodíkové vody probíhá mnoho studií a experimentů, které zkoumají její účinky na lidské zdraví a wellness. Zatímco některé studie naznačují určité výhody vodíkové vody, další studie nejsou tak jednoznačné a neprokazují signifikantní rozdíly ve srovnání s běžnou pitnou vodou.

Jedna ze studií, provedená v roce 2012, uvedla, že vodíková voda má antioxidační účinky a snižuje oxidační stres v těle.

Další studie z roku 2024 zkoumala zase účinky vodíkové vody na sportovní výkon u běžců a uvádí, že oxidace tuků a běžecká vzdálenost byly po příjmu vodíkové vody vyšší než po běžné pitné vodě. Doba běhu, oxidace sacharidů, aktivní kyslík a srdeční frekvence však byly vyšší po běžné pitné vodě než po vodíkové.

Nicméně ne všechny studie byly schopny potvrdit její výhody. Některé výzkumy nedosáhly jednoznačných výsledků nebo nedokázaly prokázat žádné zvláštní výhody v porovnání s běžnou pitnou vodou. Je důležité si uvědomit, že vědecká komunita stále její účinky zkoumá a k plnému pochopení jejího potenciálu jsou další výzkumy nezbytné.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, healthline.com, health.com