AMRAP je zkratka z anglického „As Many Reps As Possible“, což v překladu znamená „Co nejvíce opakování, jak je možné“. Jedná se o cvičební plán, ve kterém se snažíte vykonat co největší počet opakování daného cviku v předem určeném časovém limitu. Tento přístup k tréninku klade důraz na intenzitu a efektivitu cvičení.

Příklad dvanáctiminutového cvičení AMRAP nabízí toto video na YouTube - kanál Fearless Motivation Fitness:

Zdroj: Youtube

Jak cvičení funguje?

Princip cvičení AMRAP spočívá v tom, že si stanovíte časový limit, například 10, 15 nebo 20 minut, a poté se pokusíte vykonat co nejvíce opakování daného cviku, jako jsou kliky, dřepy, shyby nebo vzpory. Během tohoto časového intervalu pracujete s maximální intenzitou a snažíte se udělat co největší množství opakování s co nejlepší technikou.

Výhody cvičení AMRAP

Cvičení AMRAP nabízí řadu výhod pro vaše tělo a duševní zdraví:

Efektivní trénink v krátkém čase

Cvičení nabízí jedinečný koncept, který umožňuje provádět efektivní trénink i v omezeném čase. To znamená, že i krátký tréninkový blok může přinést výrazné výsledky.

Zlepšení vytrvalosti a kondice

Díky intenzivnímu charakteru cvičení AMRAP je dle studií možné zlepšit vytrvalost a celkovou kondici. Opakované série cvičení v krátkém časovém intervalu posilují svaly a kardiovaskulární systém, čímž přispívají k lepšímu výkonu při dalších fyzických aktivitách.

Zvýšení spalování kalorií

Díky vysoké intenzitě cvičení AMRAP dochází k intenzivnímu spalování kalorií během krátké doby. Tento typ tréninku podle výzkumů aktivuje metabolismus a pomáhá redukovat tělesný tuk, což přináší viditelné výsledky při snaze o formování postavy a redukci hmotnosti.

Flexibilita a variabilita cvičení

Cvičení AMRAP je flexibilní a lze ho upravit podle individuálních potřeb a schopností. Různorodost cviků umožňuje trénovat různé svalové skupiny a zároveň poskytuje možnost experimentovat s různými kombinacemi cviků a časovými intervaly, což udržuje trénink zajímavý a motivující.

Mentální výzva a motivace

Cvičení AMRAP přináší i mentální výzvu, jelikož vyžaduje soustředění a odhodlání k dosažení co největšího počtu opakování za daný časový limit. Tento druh tréninku může posílit mentální odolnost a vytrvalost, což se může promítnout i do jiných oblastí života.

Jak začít s cvičením AMRAP?

Pokud chcete začít s cvičením AMRAP, je důležité postupovat opatrně a postupně zvyšovat intenzitu cvičení. Začněte s krátkými časovými intervaly a postupně je zvyšujte, musíte se však cítit komfortně. Nezapomeňte také na správné zahřátí před cvičením a na řádné protažení po skončení tréninku, abyste předešli zraněním a zlepšili pružnost svých svalů.

Zdroje: YouTube, womenshealthmag.com, healthline.com