Vědecký pokrok a technologie nám usnadňují mnoho aspektů života, což často znamená hodiny strávené seděním, ať už před počítačem, televizí nebo v dopravě. Náš životní styl se radikálně změnil, a jak se ukázalo, nárůst sedavého chování má značný vliv na naše zdraví.

Na video od StillOnTheWay s triky na uvolnění ramen a páteře se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Pohyb je základní potřebou těla

Lidské tělo je evolučně upraveno pro pohyb. Již v dávných dobách si naši předkové byli vědomi významu fyzické aktivity pro zachování zdraví a moderní věda potvrdila tuto spojitost. Důležitost pravidelného cvičení pro prevenci nemocí je zkrátka nezbytná.

O negativním vlivu dlouhého sezení a sedavého chování na naše tělesné a duševní zdraví nemluvě. Dokonce i ti z nás, kteří pravidelně cvičí, mohou trpět následky přílišného sedavého chování.

Sedavé nemoci

Zdá se, že sedavé nemoci jsou realitou moderního života. I když se jedná o relativně nový koncept, ukazuje se, že dlouhé sezení a nečinnost mohou zvýšit riziko řady zdravotních problémů. Čas strávený v nečinnosti, i když pravidelně cvičíte, může zvýšit riziko srdečních chorob, cukrovky 2. typu a předčasné smrti. Dokonce i naše duševní zdraví může být ovlivněno přílišným sedavým chováním.

Mechanismy sedavého chování

Přesné mechanismy, které spojují dlouhé sezení se zhoršeným zdravím, nejsou zcela jasné, ale existuje několik teorií. Jedna z teorií ukazuje, že při dlouhém sezení dochází ke snížení metabolizmu tuků, což může zvýšit riziko zdravotních problémů.

Také se zdá, že sedavé chování ovlivňuje několik systémů v našem těle, ačkoli ne vždy jasně. Ukázalo se, že dokonce i krátké periody pohybu, jako je chůze nebo stoupání po schodech, mohou významně snížit zdravotní rizika spojená s dlouhým sezením.

Jak se vyvarovat přílišnému sezení

I když moderní životní styl často zahrnuje dlouhé období sezení, existuje několik strategií, jak minimalizovat jeho negativní dopady na zdraví. Jedním z doporučení je pravidelné přerušování dlouhých sezení krátkými pohybovými přestávkami. Krátké cvičení nebo chůze každých 20 až 30 minut může pomoci udržet tok krve a metabolismus tuků.

Naše tělo bylo stvořeno pro pohyb, a i když moderní technologie umožňují pohodlí a efektivitu, neměli bychom zapomínat na základní potřebu pohybu, kterou naše tělo vyžaduje pro udržení zdraví. Přerušování dlouhého sezení a pravidelná fyzická aktivita zůstávají nejlepšími způsoby, jak udržet náš životní styl v souladu s potřebami našeho těla.

Zdroj: www.youtube.com, www.prozeny.cz, www.novinky.cz