Nonverbální signály

Oční kontakt a pohyby očí

Oči jsou často nazývány "okny do duše" a mohou poskytnout cenné informace o tom, co se děje uvnitř člověka. Pohledy mohou hrát zásadní roli při odhalování lhaní. Tradiční mýtus tvrdí, že lháři se vyhýbají očnímu kontaktu, ale realita je složitější. Studie říkají, že lháři mohou projevovat nadměrný oční kontakt, který působí nepřirozeně, nebo se naopak vyhýbat očnímu kontaktu, což může naznačovat nervozitu. Někteří lidé lhaním intuitivně cítí tlak a snaží se vyhýbat přímému pohledu, zatímco jiní se snaží udržet falešný oční kontakt, aby působili důvěryhodně.

Deset způsobů, jak odhalit lháře, vám prozradí toto video na YouTube - kanál TopTrendingCZ:

Zdroj: Youtube

Gestikulace a pohyby

Gestikulace a manipulace s tělem mohou podle studií poskytnout důležité náznaky o tom, zda osoba lže či mluví pravdu. Lháři často projevují nervozitu a úzkost prostřednictvím neobvyklých pohybů a gest, které se mohou zdát nesouvislé s tím, co říkají. Například časté pokrčení ramen, záškuby rukou nebo nervózní pohyby nohou mohou naznačovat nepohodlí, které může být spojeno s lhaním. Manipulace s předměty, překrývání úst nebo časté dotýkání se obličeje, jsou další signály, které by měly být pozorovány. Tyto gesta mohou indikovat pokus o fyzické oddělení nebo krytí částí obličeje, což může být spojeno se snahou skrýt emoce, nebo dokonce lži.

Emocionální výrazy

Mikrovýrazy jsou krátkodobé výrazy na obličeji, které se objevují pouhými milisekundami a mohou podle studií odhalit skutečné emoce, které osoba cítí. Tyto výrazy jsou často nevědomé a nepodaří se je kontrolovat. Například rychlá změna mimického výrazu, jako je ztuhnutí obličeje nebo jemné změny na rtech, může naznačovat, že osoba cítí stres nebo nedostatek jistoty spojený s lhaním. Emoční výrazy také mohou být neúmyslným projevem pravých pocitů. Když osoba lže, může se snažit potlačit své skutečné emoce a nahradit je falešnými výrazy, které jsou zaměřeny na poskytování falešné důvěry a důvěry.

Verbální signály

Vyhýbání se detailům

Jedním z typických znaků, které mohou naznačovat, že osoba lže, je vyhýbání se konkrétním detailům. Lháři často preferují obecné a nejasné informace, aby se vyhnuli odhalení jejich lži. Namísto přesného popisu událostí nebo situací mohou používat slova, která mají zastřít skutečné okolnosti. Například místo toho, aby poskytli konkrétní čas nebo místo, kde se událost odehrála, mohou se vyhýbat detailům a hovořit obecně.

Odmítání zapojení emocí

Lháři se často snaží udržet emocionální odstup od situace, kterou popisují. Místo zapojení emocí a citového projevu se mohou držet formálního a neosobního stylu. Tento pokus o minimalizaci emocionálního vlivu může být jejich snahou udržet kontrolu nad situací a zabránit odhalení lži. Odmítnutí zapojení emocí může být projevem toho, že se osoba cítí nepříjemně při lhaní a snaží se vyhnout prozrazení svých skutečných emocí.

Zdůrazňování vlastní pravdomluvnosti

Lháři často zdůrazňují svou pravdomluvnost a důvěryhodnost, aby přesvědčili ostatní o pravdivosti svých tvrzení. Mohou opakovaně zdůrazňovat, že mluví pravdu nebo že jsou vždy upřímní. Tento typ behaviorální kompenzace může být jejich pokusem o získání důvěry a akceptace od druhých. Zdůrazňování vlastní pravdomluvnosti může být také způsobem, jak se snaží ovlivnit vnímání ostatních a minimalizovat podezření z jejich lži.

Zdroje: www.youtube.com, www.verywellmind.com, executiveeducation.wharton.upenn.edu, www.sciencefocus.com