Studie odhalila spojitost mezi nadbytkem spánku a zvýšeným rizikem předčasného úmrtí. Lidé, kteří spali více než 9 hodin denně, měli o 30 % vyšší pravděpodobnost úmrtí v průběhu sledovaného období než ti, kteří spali 7–8 hodin. Tento výzkum zdůrazňuje, že i když spánek je klíčový pro zdraví, je důležité nedostatku i nadbytku předejít.

Co je to bdění? Jaké máme fáze bdění a jaké jsou typy spánku? To vše se dozvíte v tomto YouTube videu - kanál Učím se s Týnuš:

Zdroj: Youtube

Zvýšené riziko depresí 

Nadbytek spánku může být spojen s zvýšeným rizikem vzniku deprese. Studie ukazují, že dlouhodobý nadbytek spánku může narušit biologické hodiny a hormonální rovnováhu v těle, což může ovlivnit náladu a emoční stabilitu. Lidé s nadbytkem spánku mohou mít vyšší sklony k depresi a úzkostem než ti, kteří spí rozumnou dobu. Toto spojení mezi nadbytkem spánku a depresí je důležité pro pochopení celkových dopadů spánku na psychické zdraví jedince.

Riziko obezity

Obezita je další zdravotní komplikací spojenou s nadbytkem spánku. Studie naznačují, že lidé, kteří spí nadměrně dlouho, mají vyšší pravděpodobnost nárůstu hmotnosti a vzniku obezity. To může být způsobeno narušením metabolismu a hormonální rovnováhy v důsledku přílišného spánku.

Zvýšené riziko cukrovky typu 2

Cukrovka typu 2 je další závažné onemocnění, které může být spojeno s nadbytkem spánku. Dlouhodobý nadbytek spánku může narušit citlivost na inzulin a regulaci hladiny cukru v krvi, což zvyšuje riziko vzniku cukrovky typu 2. Tento vztah mezi nadbytkem spánku a cukrovkou je důležitým faktorem pro prevenci a léčbu tohoto metabolického onemocnění. Důkladné porozumění této problematiky může vést k lepšímu managementu spánku a snížení rizika vzniku cukrovky u jedinců.

Snížená produktivita a výkonnost 

I přesto, že by se mohlo zdát, že více spánku vede ke zlepšení produktivity a výkonnosti, nadbytek spánku může mít opačný účinek. Dlouhé hodiny strávené v posteli vedou k ospalosti, letargii a zmatenosti během dne. Lidé trpící nadbytkem spánku mohou pociťovat neustálou únavu a nedostatek energie, což může ztížit soustředění se na práci nebo další činnosti. Tato snížená produktivita a výkonnost může mít negativní dopad na pracovní výkony a kvalitu života.

Zvýšené riziko srdečních chorob 

Dlouhodobý nadbytek spánku negativně ovlivňuje zdraví srdce a cév, což může vést k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Jedním z možných mechanismů je narušení hormonální rovnováhy a metabolismu, což může přispívat k tvorbě aterosklerotických plátů a zúžení cév.

Poruchy spánku 

Navzdory paradoxní povaze je nadbytek spánku spojen i s rizikem různých poruch spánku. Lidé trpící nadbytkem spánku mohou zažívat poruchy jako je spánková apnoe, neklidný spánek nebo noční můry. Tyto poruchy mohou narušovat spánkový cyklus a snižovat kvalitu spánku, což má negativní dopady na celkové zdraví a pohodu jedince. Poruchy spánku vedou k únavě během dne, narušenému fungování a zvýšenému riziku dalších zdravotních komplikací.

Optimální délka spánku 

Ideální délka spánku se může lišit u každého jednotlivce, ale většina dospělých potřebuje asi 7–9 hodin spánku denně. Klíčem k dosažení této optimální délky spánku je dodržování pravidelného spánkového režimu, vytvoření relaxačního prostředí v ložnici a dodržování zdravého životního stylu. Omezování kofeinu a alkoholu před spaním, cvičení a vyhýbání se stresu mohou výrazně přispět k lepšímu a kvalitnějšímu spánku.

Zdroje: www.youtube.com, www.webmd.com, medlineplus.gov, www.nhs.uk