Kromě vyvážené stravy bohaté na přírodní ingredience a mentální pohody, kterou si Japonci udržují díky pravidelným meditacím, jim také pomáhá ranní rituál, který zahrnuje cvičení zvané Rajio taiso. Tato cvičení jsou obvykle vysílána v ranních hodinách v rádiu nebo televizi a mají za cíl povzbudit lid k pravidelné fyzické aktivitě a posílení jejich zdraví. Historie Rajio Taiso sahá až do roku 1920, kdy japonská armáda začala propagovat cvičení jako součást zdravého životního stylu a přípravy vojáků. Od té doby se stalo široce populární a běžně se praktikuje po celém Japonsku.

Jak cvičit Rajio taiso, se dozvíte v YouTube videu – kanál Kim Mạnh

Zdroj: Youtube

Význam ranních cvičení v japonské kultuře

Ranní cvičení, jako je Rajio Taiso, má v japonské kultuře hluboký význam a symbolizuje péči o zdraví a pohodu. Tato praxe není pouze fyzickou aktivitou, ale také rituálem spojeným s disciplínou a sebeovládáním. Pro mnoho Japonců představuje způsob, jak začít den s pozitivní energií a připravit se na náročné úkoly před sebou.

Posilování zdraví a vitality

Podle studie z listopadu 2023 cvičení Rajio Taiso má přímý vliv na fyzické zdraví jednotlivců. Protažení svalů, zlepšení průtoku krve a posílení jemných motorických dovedností jsou klíčové pro udržení flexibility a pohyblivosti. Pravidelná praxe těchto cvičení snižuje riziko svalových a kloubních problémů a přispívá k celkovému pocitu vitality.

Podpora mentální pohody

Ranní cvičení nejen posiluje tělo, ale také pomáhá uvolnit mysl a snížit úroveň stresu. To nám potvrzuje studie z roku 2022. Japonská kultura klade důraz na spojení mezi tělem a myslí a cvičení Rajio Taiso poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, aby se jednotlivec soustředil na svůj dechový rytmus a zapojil se do jednoduchých pohybů s plnou pozorností.

Budování společenství a solidarity

Pro mnoho Japonců není ranní cvičení jen individuální aktivitou, ale také způsobem, jak se spojit s ostatními členy komunity. Skupinové cvičení Rajio Taiso se často praktikuje ve školách, pracovištích nebo ve veřejných parcích, kde lidé cvičí společně a sdílejí pocit sounáležitosti.

Jak cvičení probíhá?

Rajio taiso cvičení obvykle trvá asi 3-5 minut a skládá se z jednoduchých cvičebních pohybů, které jsou zaměřeny na protažení, posílení a zlepšení flexibility různých částí těla. Tyto cviky jsou často synchronizovány s hudbou nebo hlasovými pokyny vysílanými v rádiu či televizi. Díky své jednoduchosti a krátké délce je cvičení přístupné všem věkovým skupinám. I proto je v Japonsku zvláště oblíbené mezi staršími jedinci. Rajio taiso zahrnuje například protažení krku pomocí naklánění hlavy ze strany na stranu, pohybování rameny pro uvolnění svalů v horní části těla, střídavé zvedání kolenou pro zpevnění středu těla, rozkročení a sklony či dřepy pro posílení nohou.

V závěru lze říci, že cvičení Rajio Taiso představuje více než jen fyzickou aktivitu. Je to symbol zdraví, vitality a společenství v japonské kultuře. Jednoduché cviky, prováděné synchronizovaně s hudbou či hlasovými instrukcemi, posilují tělo, uvolňují mysl a budují pocit sounáležitosti.

Zdroje: YouTube.com, howtojapan.net, sportskeeda.com