Symptomy ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se často začínají projevovat v předškolním období a mohou se zhoršovat, jak dítě postupuje ve věku a vstupuje do školního prostředí s většími nároky na pozornost, koncentraci a sebeovládání. I když je ADHD obvykle diagnostikováno v dětství, může přetrvávat i do dospělosti a mít vliv na různé aspekty života člověka, včetně akademických, pracovních a sociálních vztahů.

O ADHD se více dozvíte v tomto YouTube videu - kanál ŽIVOT ZA ZDÍ:

Zdroj: Youtube

Poruchy pozornosti

Jedním z hlavních znaků ADHD jsou problémy s pozorností a koncentrací. Děti s touto poruchou často mají potíže udržet pozornost na jedné činnosti, což potvrzují i studie. Může se projevovat jako nedostatek schopnosti soustředit se na úkol, snadno se rozptylují, mají tendenci neustále přeskakovat mezi úkoly a mohou vypadat, že neslyší, co se kolem nich děje. Tito jedinci mohou například začít něco dělat a pak rychle přejít k něčemu jinému, aniž by dokončili původní úkol.

Změny nálad

U lidí trpících ADHD jsou podle studií pozorovány často i výrazné změny nálad. Tyto fluktuace mohou být způsobeny různými faktory spojenými s poruchou, jako jsou potíže s pozorností, impulzivní chování nebo hyperaktivita. Jedinci s ADHD mohou mít náhlé a nevysvětlitelné změny nálad, které mohou být pro ně i jejich okolí obtížné porozumět a zvládat. Tyto změny nálad mohou ovlivnit jejich schopnost fungovat v každodenním životě, ať už ve škole, práci nebo v mezilidských vztazích.

Impulzivita

Lidé s ADHD často jednají bez přemýšlení o následcích svých akcí. Můžou například vyskakovat ze židle v nevhodnou chvíli, přerušovat rozhovory, narušovat klid ve třídě, nebo dokonce riskovat nebezpečné situace. Tito jedinci obtížně přizpůsobují své chování situaci nebo kontrolují své impulzy.

Hyperaktivita

Hyperaktivita je jedním z klíčových projevů ADHD, zejména u dětí. Studie ukazují, že bývají neustále v pohybu, často nemohou zůstat na jednom místě a mají vysokou úroveň energie. Jejich pohyb může být nekoordinovaný a náhodný a může zahrnovat neklidné gesta, jako je poklepávání nohou nebo prsty, skákání, pobíhání po místnosti nebo neustálé otáčení. Tento nadměrný pohyb může být obtěžující nejen pro dotyčného, ale také pro jejich okolí, jako jsou rodina, přátelé nebo spolužáci.

Špatná schopnost plánovat

Jedním z charakteristických příznaků ADHD je obtížná schopnost plánovat. Jedinci s touto poruchou mají tendenci mít potíže s vytvářením a udržováním dlouhodobých plánů nebo organizačních systémů. Mohou se zdát nepřipravení nebo neschopní důkladně promyslet své kroky dopředu.

Zapomínání a ztrácení věcí

Lidé s touto poruchou mívají potíže s pamětí a často zapomínají na důležité termíny, úkoly nebo schůzky. Mohou také často ztrácet své osobní věci, jako jsou klíče, mobilní telefony nebo peněženky. Tento problém s pamětí a organizací má vliv na jejich schopnost udržet si pořádek ve svém životě a plnit své povinnosti.

Časté výbuchy vzteku

Dalším důležitým příznakem ADHD jsou časté výbuchy vzteku nebo impulsivního hněvu. Zejména děti s touto poruchou mohou mít obtížné řídit své emoce a reagovat přehnaně na stresující situace nebo frustrující události. Tyto výbuchy vzteku mohou být intenzivní a mohou vést k agresivnímu chování nebo konfliktům s ostatními lidmi. Je důležité poskytnout jedincům s ADHD strategie pro řízení emocí a zvládání stresu, aby mohli lépe kontrolovat své reakce.

Zdroje: www.youtube.com, www.nhs.uk, my.clevelandclinic.org, www.webmd.com