Barvy mají fascinující moc ovlivňovat naši náladu a psychický stav, což dokazují i studie. Každá barva má své vlastní specifické vlastnosti a vyvolává určité emocionální reakce v mozku. 

Víte, jak jednotlivé barvy ovlivňují naši náladu? Dozvíte se to i v následujícím YouTube videu - kanál TopTrendingCZ:

Zdroj: Youtube

Červená: Vzrušení a vášeň

Červená je barva, která okamžitě přitahuje pozornost a vyvolává silné emocionální reakce. Je symbolem vzrušení, vášně a síly. Když se díváme na červenou, naše tělo dle studií reaguje zvýšením srdečního tepu a krevního tlaku, což nás naplňuje pocitem vzrušení a emocionálního napětí. Červená nás povzbuzuje k akci a může zvýšit naši fyzickou aktivitu a výkonnost. Je to barva, která nás motivuje k odvážným rozhodnutím a vyjadřuje naši odhodlanost a energii.

Zelená: Obnova a naděje

Zelená je barva, která nás spojuje s přírodou a symbolizuje obnovu a naději. Je to barva, která nás uklidňuje a uvolňuje a podporuje pocit klidu a harmonie. Zelená má podle studií regenerační účinky na naši mysl a tělo a může nás povzbuzovat k relaxaci a odpočinku. Je spojována s novými začátky a pozitivními změnami v životě. Když se díváme na zelenou, cítíme se obnoveni a plní naděje a máme pocit, že všechno je možné.

Žlutá: Radost a energie

Žlutá je barva slunce, radosti a optimismu. Je to barva, která nás osvětluje a povzbuzuje k aktivitě a pozitivnímu myšlení. Žlutá má stimulační účinek na naši mysl a může nás povzbuzovat k tvůrčímu myšlení a inovacím. Je spojována s pocitem štěstí a pohody a naplní nás energií a nadějí. Když se díváme na žlutou, cítíme se šťastní a plní života.

Modrá: Klid a bezpečí, ale také melancholie

Modrá je barva nebe a vody, spojovaná s klidem, bezpečím a stabilitou. Je to barva, která nám dává pocit pokoje a harmonie a může nás uklidnit a uvolnit. Ovšem jen v krátkodobém měřítku! Při nadměrné expozici modré barvě můžeme totiž začít pociťovat melancholii, smutek a úzkost. Ostatně i proto se v anglicky mluvících zemích pro pocity úzkosti a smutku používá výraz „feeling blue” (v překladu doslova „cítit se modře”). Studie také naznačují, že dlouhodobé vystavení modrému světlu ve večerních hodinách může narušovat spánek a vést k poruchám spánku.

Oranžová: Vitalita a společenství

Oranžová je barva tepla, vitality a společenství. Je to barva, která nás povzbuzuje k interakci a komunikaci s ostatními lidmi. Oranžová má přátelský a povzbuzující účinek na naši mysl a povzbuzuje k aktivitě a spolupráci. Je spojována s pocitem radosti a optimismu a naplňuje nás pozitivní energií a nadějí. Když se díváme na oranžovou, cítíme se spojeni s ostatními a máme pocit, že patříme do společenství.

Fialová: Mystika a kreativita

Fialová je barva mystiky, duchovnosti a kreativity. Je to barva, která nás spojuje s vyššími sférami vědomí a podporuje naši intuici a imaginaci. Fialová má uklidňující a harmonizující účinek na naši mysl a může nás povzbuzovat k meditaci a introspekci. Je spojována s pocitem klidu a vyrovnanosti a poskytuje nám inspirací a duchovní poznání.

Zdroje: www.youtube.com, mhanational.org, www.verywellmind.com