Běh uvolňuje endorfiny, které zlepšují náladu a snižují stres. Jde o jeden z důvodů, proč mnoho lidí cítí úlevu a klid po cvičení. Ale jak hluboký je tento vliv a může cvičení fungovat jako léčba pro duševní poruchy?

Na video od Mind, the mental health charity o účinkách běhu na psychické zdraví se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Studie a zjištění

Nedávná studie prezentovaná letos na Evropském kongresu neuropsychofarmakologie v Barceloně přinesla některé zajímavé poznatky o spojitosti mezi během a psychickým zdravím. Tato studie zkoumala efekt běžecké terapie na deprese a úzkost a porovnávala ji s účinky antidepresivní léčby.

Studie zahrnovala 141 účastníků trpících depresí, úzkostí nebo oběma těmito poruchami. Účastníci měli možnost zvolit si mezi dvěma způsoby léčby – buď pouze léky bez cvičení, nebo běžeckou terapií bez léků. Studie trvala 16 týdnů.

Výsledky ukázaly, že asi 44 procent účastníků v obou skupinách dosáhlo remise svých příznaků deprese a úzkosti. To znamená, že jejich symptomy se zlepšily nebo dokonce úplně vymizely.

Když došlo na fyzické zdraví, pozoruhodné změny byly pozorovány u účastníků běžecké terapie. Tato skupina zaznamenala pokles srdečního tepu, krevního tlaku a obvodu pasu a zároveň zaznamenala zlepšení funkce plic. Na druhé straně, skupina užívající antidepresiva měla známky fyzického úpadku zahrnující nárůst hmotnosti, krevního tlaku, triglyceridů a snížení variability srdečního tepu.

Výhody a výzvy běhu pro psychické zdraví

Existuje mnoho důvodů, proč má běh pozitivní vliv na naše psychické zdraví. Jedním z nich je uvolňování endorfinů, které zlepšují náladu a snižují stres. Běh dále pomáhá zlepšit kvalitu spánku, což je klíčový faktor pro duševní pohodu.

Nicméně držet se cvičebního plánu může být výzvou pro mnoho lidí. Studie ukázala, že pouze 52 procent účastníků běžecké terapie dodržovalo stanovený cvičební plán, zatímco 82 procent účastníků užívajících antidepresiva pravidelně užívalo své léky.

Jak vysvětluje Eric Ruhe, psychiatr z Amsterdam University Medical Centers specializující se na léčbu depresivních poruch, změna životního stylu a začátek pravidelného cvičení je obtížný pro lidi trpícími depresí, kteří mají problémy s motivací. Cvičební terapie proto vyžaduje adekvátní dohled a koučink, aby byla účinná.

Běh nemusí být pro každého

Je také důležité si uvědomit, že běh nemusí být pro každého. Lidé trpící depresí mohou dosáhnout podobných výhod z jiných aktivit, které preferují, jako je cyklistika, plavání nebo jiné sporty.

Spojitost mezi cvičením a psychickým zdravím

Podívejte se na zajímavé pohledy a na spojitost mezi cvičením a psychickým zdravím. Ukazuje se, že cvičení může mít pozitivní vliv na psychické i fyzické zdraví, i když udržení pravidelné aktivity je náročné. Je tedy důležité si uvědomit, že cvičení nenahradí léky, ale může být nabídnuto jako doplňková léčebná metoda.

Zdroj: www.youtube.com, www.aktin.cz, www.idnes.cz