Červené oči na fotografiích mohou být nejen estetickým problémem, ale i indikátorem zdravotního stavu očí. Když se vám na fotkách objevují bílé zorničky místo červených, může to signalizovat možné problémy s refrakcí, což jsou poruchy způsobené nepravidelným lomem světla v oku. Tento jev se často vyskytuje u lidí s krátkozrakostí, dalekozrakostí nebo astigmatismem.

Proč se červené oči objevují na fotografiích, se dozvíte v tomto YouTube videu - kanál SciShow:

Zdroj: Youtube

Refrakční oční vady 

Refrakční oční vady, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, ovlivňují schopnost oka zaostřit světlo na sítnici. Krátkozrakost (myopie) způsobuje, že daleké předměty se jeví rozmazané, zatímco dalekozrakost (hypermetropie) ztěžuje zaostření na blízké předměty. Astigmatismus způsobuje rozmazané vidění způsobené nepravidelným zakřivením rohovky.

Jak vznikají červené oči?

Červené oči na fotografiích jsou způsobeny odrazem blesku od zadní části oka, která obsahuje cévy plné krve. Blesk fotoaparátu osvětluje zornici a následně odražené světlo projde zpět skrz oční médium, což způsobuje, že se červená barva cév v oku promítá na fotografii. Tento jev je výraznější u osob s tmavýma očima, protože tmavá pigmentace zornice více pohlcuje světlo.

Jak rozpoznat refrakční oční vady?

Refrakční oční vady mohou mít různé příznaky, jako je neostrost vidění na dálku nebo blízko, bolesti hlavy po dlouhodobém čtení nebo pracovním nasazení očí, potíže při sledování obrazovky po dlouhou dobu a neschopnost zaostřit na určitou vzdálenost. Lidé s těmito příznaky by měli navštívit očního specialistu, aby získali správnou diagnózu a doporučení pro korekci zraku.

Možnosti léčby? 

Brýle a kontaktní čočky

Brýle a kontaktní čočky jsou obvyklé prostředky korekce refrakčních očních vad, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Brýle s optickými čočkami korigují podle studie lom světla tak, aby se obraz správně zaostřil na sítnici oka, zatímco kontaktní čočky poskytují přímý kontakt s povrchem oka a nabízejí širší zorné pole a pohodlnost pro každodenní použití. Obě možnosti umožňují pacientům volbu, jak nejlépe spravovat jejich zrakové potřeby v souladu s jejich životním stylem a estetickými preferencemi.

Laserová refrakční chirurgie

Laserová refrakční chirurgie, jako například LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) nebo PRK (Photorefractive Keratectomy), je moderní metoda korekce refrakčních očních vad, která umožňuje trvalé zlepšení zraku. Během LASIK procedury se podle studie vytváří tenká klapka na povrchu rohovky, pod kterou je aplikován excimerový laser k úpravě tvaru rohovky, čímž se umožňuje správné zaostření světla na sítnici oka. PRK odstraňuje povrchovou vrstvu rohovky před aplikací laseru, což podle studie umožňuje přirozenou regeneraci oka po operaci.

Zdroje: www.youtube.com, www.milwaukeeeyecare.com, www.dailymail.co.uk, capitalcityvisioncenter.com