Diabetes mellitus, častěji označovaný jako cukrovka, je komplexní metabolické onemocnění, které má výrazný dopad na životní styl a zdraví postižených jedinců. Jedná se o chronické onemocnění, které ovlivňuje způsob, jakým tělo zpracovává glukózu, což je hlavní zdroj energie.

Více informací o cukrovce se dozvíte v následujícím YouTube videu – kanál Medička z Hradce

Zdroj: Youtube

Co je diabetes mellitus?

Cukrovka je metabolické onemocnění charakterizované chronicky zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi. Toto zvýšení glukózy je podle studie z roku 2023 výsledkem poruchy v regulaci inzulínu, hormonu produkovaného slinivkou břišní. Inzulín má klíčovou roli v procesu, kdy buňky v těle vstřebávají glukózu z krve a využívají ji jako zdroj energie. Jeho nedostatek nebo inzulínová rezistence vedou k narušení tohoto procesu a k hromadění glukózy v krvi.

Existují dva typy. Diabetes typu 1 je podle studie autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém těla omylem ničí beta buňky v pankreatu, které produkují inzulín. Tento proces vede k nedostatku inzulínu v těle a následně k vysokým hladinám glukózy v krvi. Diabetes typu 1 se obvykle objevuje v mladém věku a pacienti s tímto typem jsou závislí na pravidelném podávání inzulínu.

Diabetes typu 2 je nejběžnější formou diabetes mellitus a podle studie vzniká v důsledku kombinace genetických faktorů a životního stylu. U tohoto typu buňky těla buď nejsou schopny správně reagovat na inzulín (inzulínová rezistence), nebo slinivka břišní není schopna produkovat dostatek inzulínu. Studie uvádí, že cukrovka typu 2 může být ovlivněna obezitou, nedostatkem fyzické aktivity, stárnutím a dalšími faktory.

Průběh onemocnění

Výzkum z roku 2017 uvádí, že diabetes typu 1 se obvykle objevuje náhle a často se začíná projevovat v dětství nebo v mladém věku. Pacienti s tímto typem jsou závislí na pravidelném podávání inzulínu, aby udrželi normální hladiny glukózy v krvi. Nezkontrolovaný diabetes typu 1 vede k vážným komplikacím, jako je ketoacidóza.

Diabetes typu 2 se vyvíjí postupně a podle výzkumu může být asymptomatický po dlouhou dobu. Pacienti často zahajují léčbu změnami životního stylu, jako je zlepšení stravy a zvýšení fyzické aktivity. V pokročilejších stádiích jsou zapotřebí perorální antidiabetika, nebo dokonce inzulinová terapie.

Příznaky

Výzkum uvádí, že pacienti s diabetem zažívají časté nutkání močit. To je dáno tím, že tělo se snaží zbavit nadbytečné glukózy přes moč. Kvůli častému močení dochází podle výzkumu také k dehydrataci, což následně způsobuje pocit silné žízně.

Typickým příznakem je podle výzkumu zvýšený hlad. Tělo, které nemá dostatečný přístup k energii v buňkách kvůli nedostatečnému působení inzulínu, je hladové a snaží se energii získat prostřednictvím jídla.

Nedostatečné využití glukózy v buňkách vede k nedostatku energie a vede také k celkové únavě a slabosti.

Specifickým příznakem cukrovky je podle výzkumu také zhoršené hojení ran. Vysoké hladiny glukózy vedou k poruchám cirkulace a snížené schopnosti těla hojit rány, což je známkou diabetického onemocnění.

U některých pacientů s diabetem typu 1, především pokud je onemocnění nedostatečně kontrolováno, může být zaznamenána nechtěná ztráta hmotnosti.

Stanovení diagnózy

Diagnóza cukrovky je založena na několika klíčových testech a symptomech, které naznačují vysokou hladinu glukózy v krvi. Diagnostika podle studie z roku 2018 zahrnuje měření hladiny glukózy v krvi. Hladina glukózy se měří na lačno. Pokud je hladina vyšší než určitý práh (např. 7 mmol/l), je indikována další diagnostika.

Dalším krokem je orální glukózový toleranční test. Tento test se používá k diagnostice cukrovky typu 2. Pacient vypije roztok obsahující glukózu a následně se měří hladina glukózy v pravidelných intervalech.

Provádí se také HbA1c test. Tento test měří průměrnou hladinu glukózy v krvi za poslední 2-3 měsíce. Pokud jsou hodnoty vyšší než 6.5 %, přítomnost diabetu potvrdí.

Léčba

Léčba cukrovky zahrnuje kombinaci změn životního stylu, léků a v některých případech i inzulinovou terapii. Důležité je omezit příjem cukrů a sacharidů a upřednostnit vlákninu a komplexní sacharidy. Snižovat hladinu glukózy v krvi pomáhá také pravidelná fyzická aktivita.

Lékař také předepíše perorální antidiabetika, což jsou léky, které pomáhají zlepšit citlivost tkání na inzulín nebo snížit produkci glukózy v játrech. K regulaci hladiny cukru v krvi je pak nezbytná aplikace inzulinu.

Akutní komplikace cukrovky

Akutní lehčí komplikace prožívá každý diabetik relativně často. Cílem léčby je však akutním komplikacím v rámci možností předcházet a pokud se vyskytnou, umět je rychle a účinně řešit. Mezi tyto akutní komplikace patří hyperglikemie a hypoglikemie.

Hypoglykemie je podle studie nízká hladina cukru v krvi pod normální hodnoty u zdravých lidí, tedy pod 3,3 mmol/l. Vzniká při nadbytku inzulinu a nedostatku glukózy v těle, podáním příliš velké dávky inzulinu nebo jiných léků. Nastává také v důsledku opomenutí dávky jídla, pití alkoholu, při stresu či při intenzivní fyzické námaze.

Podle typu závažnosti se rozděluje na lehkou, středně těžkou, těžkou a kóma. Lehkou a středně těžkou hypoglykemii pacient zvládne vyřešit sám. Při těžké je odkázán na pomoc druhých a při ztrátě vědomí je nutná hospitalizace.

Studie uvádí, že se projevuje bušením srdce, pocením, bledostí, slabostí, závratěmi, poruchami orientace, zmateností, rozšířeným viděním a v nejhorším případě poruchami vědomí až bezvědomím. Lidé s hypoglykémií často vypadají opile, což lze snadno za tento stav zaměnit.

První pomoc při hypoglykemii je podání jednoduchého cukru, například hroznového, který se rychle vstřebává. To by měl nosit každý diabetik u sebe pro případ potřeby. Lze podat také sladký nápoj. V případě bezvědomí je nutné zavolat rychlou záchrannou službu.

Hyperglykemie podle výzkumu znamená zvýšení cukru v krvi nad normální hodnoty, tedy nad 7,0 mmol/l. Typické příznaky se však projevují od hodnot 10-15 mmol/l. Glykémie 15-20 mmol/l se považuje za akutně nebezpečnou, neboť může vést k většímu odvodnění organismu a k život ohrožujícímu okyselení krve – ketoacidóze. Vzniká v důsledku nesprávného podání inzulínu či jiného léku k léčbě diabetu, stresu či infekčních onemocnění.

Podle výzkumu se projevuje únavou, častým výskytem infekcí, velkou žízní, suchostí v ústech a kůže je často suchá a teplá. Pokročilá hyperglykemie způsobuje nechutenství k jídlu, nevolnost a při hrozícím bezvědomí je dech cítit po acetonu a nastává hyperventilace (zrychlené a prohloubené dýchání). Bezvědomí je pak doprovázeno křečemi.

U příznaků hyperglykémie je nutné zkontrolovat, zda je hladina cukru opravdu vysoká. Je nutná zvýšená hydratace a podání další dávky inzulínu. Pokud pacient není schopen dávku inzulínu zvýšit sám či je v bezvědomí, je nutné zavolat rychlou záchrannou službu. V žádném případě nesmí inzulín podat neproškolená osoba!

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, webmd.com, healthline.com