Závrať je nepříjemný pocit, který může mít mnoho různých příčin. Obvykle se projevuje pocitem „točení” hlavy nebo nestability a bývá doprovázena dalšími symptomy, jako jsou mžitky před očima nebo mdloby. Jedním z běžných důvodů vzniku závratě je rychlá změna polohy těla, například rychlé vstávání ze židle nebo z postele. Tento jev je známý jako ortostatická hypotenze a nastává, když se krevní tlak prudce sníží po změně polohy těla, což má za následek nedostatečný přísun krve do mozku.

Co je Alzheimerova choroba, se dozvíte v tomto YouTube videu - kanál Vědecké Kladivo:

Zdroj: Youtube

Co dělat, když se objeví závratě?

Pokud je vám více jak 60 let a začnete pociťovat závratě po rychlém zvednutí ze židle nebo z jiné polohy, měli byste to brát vážně. Podle studií to může být signál, že s vaším kardiovaskulárním systémem není něco v pořádku, a podle dalších studií to může naznačovat i možnost vzniku demence v budoucnosti. Je důležité, abyste se poradili se svým lékařem a podstoupili důkladné vyšetření, aby bylo možné vyloučit jakékoliv závažné zdravotní problémy. Mějte také na paměti, že zdravý životní styl, pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava mohou pomoci snížit riziko vzniku demence a dalších kardiovaskulárních onemocnění.

Příznaky demence

Jaké jsou další příznaky demence, kterých byste si měli všímat?

Ztráta paměti

Ztráta paměti je podle studií jedním z nejčastějších a nejvýraznějších příznaků demence. Postihuje různé oblasti paměti, včetně krátkodobé a dlouhodobé paměti. Můžete začít zapomínat na běžné věci, jako jsou jména lidí, důležité termíny, události nebo dokonce úkoly, které jste nedávno provedli. Tato ztráta paměti má vliv na každodenní život a může způsobit zmatenost a frustraci.

Problémy s orientací 

Demence způsobuje potíže s orientací a navigací v prostoru. Najednou si můžete všímat zmatenosti, výjimečné nejsou ani situace, kdy se ztratíte v dobře známém prostředí. Tato ztráta orientace vyvolává úzkost a strach.

Změny v chování a náladě

Studie ukazují, že demence také ovlivňuje chování a náladu. Můžete být podráždění, zmatení, neklidní a náchylní k emocionálním výbuchům. Běžná je i apatie. Tyto změny jsou obtížné nejen pro osoby postižené demenci, ale také pro jejich rodiny a pečovatele, kteří se snaží porozumět a zvládat tyto nové projevy chování.

Problémy s komunikací

Lidé s počínající demencí mívají potíže s hledáním správných slov nebo s porozuměním složitým konverzacím. Nemohou vyjádřit své myšlenky nebo potřeby jasně a srozumitelně. Mávají také problémy s porozuměním tělesného jazyka a emocionálních signálů ostatních lidí, což může vést k nedorozuměním a zmatení.

Změny v úsudku a rozhodování

Demence může také ovlivnit schopnost hodnotit situace a rozhodovat se. Lidé s počínající demencí se mohou chovat impulzivně nebo jednat neuváženě, což může vést k rizikovým situacím. Mívají potíže s rozeznáním nebezpečí a s plánováním budoucích akcí. 

Změny v motorických schopnostech

V pokročilých stadiích demence může dojít k postižení motorických schopností. Jednotlivci mají potíže s chůzí, koordinací pohybů a obecně s fyzickým fungováním, jako je oblékání, stravování a sebeobsluha. 

Zdroje: www.youtube.com, my.clevelandclinic.org, www.alz.org