Jedním z nejčastějších příznaků demence je, podle studií, časté zapomínání. Lidé trpící demencí si mohou neustále opakovat stejné otázky, zapomínat termíny schůzek či narozeninové oslavy a mohou mít potíže s pamětí na nedávné události. Pokud si všimnete, že vy nebo váš blízký máte častěji problémy s pamětí než dříve a že to ovlivňuje každodenní život, může to být varovným signálem.

Co je demence, se dozvíte i v následujícím YouTube videu - kanál Alzheimer´s Society:

Zdroj: Youtube

Změny v komunikaci

Studie ukazují, že demence může ovlivnit schopnost komunikace. Lidé s demencí mívají potíže s vyjadřováním svých myšlenek, najednou ztrácejí vlákno konverzace nebo opakovaně používají stejné fráze. Mají také problémy s porozuměním slov nebo s hledáním správných slov. Pokud si všimnete takových změn u sebe nebo u svého blízkého, je důležité vše konzultovat s lékařem.

Ukládání věcí na zvláštní místa

Dalším varovným signálem může být neobvyklé chování v souvislosti s ukládáním věcí. Lidé s demencí často zapomínají, kam položili své věci, a nacházejí je na neobvyklých místech, jako je lednička, skříň s nádobím nebo spíž. 

Změny nálady a chování

Lidé trpící demencí mívají neobvyklé změny nálady a chování. Bývají podráždění, neklidní nebo vykazují známky deprese a úzkosti. Tyto změny bývají způsobeny frustrací spojenou s poklesem kognitivních schopností a mohou mít vliv na celkovou kvalitu života.

Zmatenost v prostoru a čase

Lidé s tímto onemocněním se mohou ztratit v prostředí, které dříve dobře znali, nebo mohou mít potíže s rozpoznáním aktuálního dne, data nebo ročního období. Tento stav pro ně bývá frustrující a může vést k pocitům úzkosti a beznaděje.

Problémy s plánováním 

Demence může také ovlivnit schopnost plánovat a provádět úkoly. Lidé s tímto onemocněním mohou mít problémy s organizací svých myšlenek a prioritami, což vede k neschopnosti dokončit každodenní úkoly. Rovněž bývají zmatení při provádění rutinních úkolů, jako je vaření nebo oblékání.

Potíže s rozhodováním

Dalším signálem jsou problémy s rozhodováním, s vyhodnocováním informací, s porozuměním následkům svých rozhodnutí. Bývají také impulzivní ve svém jednání, což má negativní dopad na jejich životní situaci a vztahy.

Identifikace a řešení

Je důležité si uvědomit, že známky demence mohou být proměnlivé a projevovat se různě u jednotlivých jedinců. Jejich včasná identifikace a vhodná reakce je klíčem k zajištění kvalitní péče a podpory. Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých změn ve zdraví nebo chování u sebe nebo u svého blízkého, je důležité svůj zdravotní stav konzultovat s lékařem nebo odborníkem na neurologii. Včasná diagnostika a správná léčba mohou pomoci zpomalit progresi demence a zlepšit kvalitu života postižené osoby i její rodiny.

Jak se chránit před demencí

Existuje několik kroků, které můžete podniknout k ochraně svého mozku a snížení rizika vzniku demence. Patří mezi ně zdravá strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny a antioxidanty, pravidelná fyzická aktivita, duševní cvičení a udržování sociálních vztahů. Dále je důležité vyhýbat se kouření a nadměrnému pití alkoholu. Pravidelně také sledujte svůj krevní tlak a hladiny cholesterolu.

Zdroje: www.youtube.com, www.healthline.com, www.alz.org