Deprese bohužel není výsadou pouze dospělých. Touto psychickou poruchou trpí také děti a dospívající, u kterých jdou příznaky leckdy obtížně rozpoznat. Jejich identifikace je však důležitá, neboť pokud deprese není řešena včas, má na děti dlouhodobý negativní dopad.

Jak rozpoznat příznaky deprese u dětí, se dozvíte v YouTube videu – kanál ŽIVOT ZA ZDÍ

Zdroj: Youtube

Deprese u dětí je často podceňována nebo nesprávně interpretována jako "pouhé pubertální nálady". To vede k tomu, že mnoho dětí trpí tímto stavem bez odpovídající léčby nebo podpory. Proto je klíčové porozumět tomu, jak se příznaky deprese u dětí projevují a jak na ně patřičně reagovat.

Jak se u dětí deprese projevuje?

Studie z roku 2013 uvádí, že jedním z příznaků deprese u dětí je změna ve spánku. Vaše dítě může mít problémy s usínáním, častým probouzením v noci nebo naopak spí příliš dlouho.

Dalším indikátorem deprese u dětí je podle studie změna v chování ohledně jídla. Náhlá ztráta chuti k jídlu nebo naopak nadměrné přejídání je reakce na duševní nepohodu.

Výzkum z roku 2009 uvádí, že deprese u dětí se projevuje také ztrátou zájmu o běžné aktivity. Dítě podle výzkumu přestane jevit zájem o aktivity, které dříve milovalo, stane se pasivním a odmítá účast na sociálních akcích. Tento příznak je zvláště zřejmý u dětí, které se dříve nadšeně účastnily sportu, uměleckých aktivit nebo jiných koníčků.

Podle výzkumu se často objevují také problémy ve škole. Dítě, které se dříve dobře učilo a mělo zájem o studium, začne mít problémy s koncentrací, zapamatováním si informací nebo plněním úkolů. Tento pokles výkonu je podle výzkumu spojen s únavou, neschopností soustředit se nebo negativním postojem ke škole. V extrémních případech dochází také k pravidelné absenci.

Studie z roku 2012 uvádí, že deprese ovlivňuje také chování dítěte. Podle studie je dítě často agresivní, neklidné nebo naopak uzavřené do sebe a straní se kolektivu. Dítě se vyhýbá školním situacím, jako jsou třídní diskuze, společné aktivity, a nakonec dochází k úplné ztrátě přátel.

Deprese u dětí není pouze duševním stavem, ale často se také projevuje prostřednictvím fyzických symptomů. Jedním z nejběžnějších fyzických projevů deprese u dětí jsou podle studie z roku 2013 opakované bolesti hlavy nebo žaludku. Tyto bolesti jsou způsobeny stresem a napětím spojeným s depresivními myšlenkami a pocity.

Studie uvádí, že se děti také často cítí vyčerpané a unavené, a to i po dobrém spánku. Mají problémy s probouzením a cítí se, jako by neměly dostatek energie na běžné denní aktivity.

Co depresi u dětí způsobuje?

K rozvoji deprese u dětí přispívá řada faktorů, například genetické predispozice. Výzkum z roku 2009 uvádí, že pokud děti mají v rodinné anamnéze případy depresí či úzkostí, mají vyšší riziko, že se u nich tyto symptomy objeví.

Další příčnou jsou biologické faktory. Výzkum uvádí, že nerovnováha chemických látek v mozku, jako jsou neurotransmitery serotonin, dopamin a noradrenalin, přispívá k rozvoji depresivního stavu. Náchylnost k depresi také podle výzkumu ovlivňují hormonální změny v důsledku puberty.

Studie z roku 2012 uvádí, že k rozvoji symptomů deprese a emoční nepohody přispívá také stres, trauma, nedostatek podpory či rozvod rodičů nebo smrt blízké osoby.

Deprese u dítěte může podle studie vzniknout také na základě nedostatku sociální podpory, šikany, izolace či nedostatečné dovednosti řešení problémů a vyrovnávání se s emocemi.

Jak dítěti pomoci?

Vytvořte prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a přijímáno. Buďte k dispozici k poslechu a sdílení emocí, aniž byste je hodnotili nebo minimalizovali.

Vyžádejte si pomoc od odborníka na duševní zdraví, jako je psychiatr, psycholog nebo terapeut, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi. Tito profesionálové poskytnou dítěti terapii, poradenství, a pokud je to nutné, tak i léky.

Podporujte jeho zdravé stravovací návyky, dostatek spánku a pravidelnou fyzickou aktivitu. Tyto prvky pozitivně ovlivní jeho náladu a celkové duševní zdraví.

Zapojte se do aktivit, které dítě baví a dělají mu radost. Buďte aktivní a travte čas spolu. Nejenže se dítě bude cítit podporované, ale také posílíte vaše vztahy.

Buďte trpěliví a chápejte, že zlepšení stavu dítěte vyžaduje čas. Poskytněte mu lásku, podporu a porozumění bez jakýchkoliv soudů a očekávání.

Zkusit také můžete rodinnou terapii. Ta je užitečná pro identifikaci rodinných problémů, které k depresi u dítěte přispívají. Díky ní navíc posílíte také komunikaci a podporu v rámci celé rodiny.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, my.clevelandclinic.org