Deprese je vážné duševní onemocnění, které ovlivňuje nejen psychické, ale i fyzické zdraví. Její symptomy mohou být velmi různorodé, ale nejčastěji se projevuje silnými emocionálními výkyvy, úzkostí a ztrátou zájmu o běžné aktivity. Nejedná se pouze o občasnou smutnost či chmury, ale o stav, který výrazně omezuje kvalitu života.

Více se o depresi dozvíte v tomto YouTube videu - kanál Psychoterapie Vacek®:

Zdroj: Youtube

Neustálá únava

Neustálá únava je podle studií jedním z nejčastějších a nejvýraznějších symptomů deprese. Postižení lidé často popisují, že se cítí vyčerpaní i po dlouhém spánku a že jejich energie je výrazně omezená. Tento stav může vést k obtížím v plnění každodenních úkolů a činností, které by jindy zvládali bez problémů. Fyzická únava může být doprovázena i mentálním vyčerpáním, což výrazně ovlivňuje celkovou kvalitu života jedince.

Ztráta zájmu a radosti

Ztráta zájmu o dříve příjemné aktivity a radosti z života je dalším hlavním znakem deprese. Lidé s touto poruchou mohou ztratit motivaci pro své koníčky, práci nebo vztahy. Co bylo dříve zdrojem potěšení, se jim nyní jeví jako bezvýznamné nebo obtížné. Tento stav často vede k sociální izolaci a pocitu odcizení od ostatních, což může dále zhoršovat jejich emocionální stav.

Nervozita a podrážděnost

Lidé trpící touto poruchou mohou podle studií reagovat na běžné situace s nadměrnou úzkostí, napětím nebo podrážděností. Malé nepříjemnosti, které by jindy zvládli ignorovat, je mohou vyvést z míry a vést k neúměrným emocionálním reakcím. Tento stav může vést k problémům ve vztazích, práci a každodenním interakcím s ostatními.

Problémy se spánkem

Problémy se spánkem jsou běžným doprovodným jevem deprese, které mohou ovlivnit jak kvalitu, tak délku spánku postižené osoby. Někteří lidé trpí nespavostí, což znamená, že mají potíže se usínáním nebo časté probouzení během noci. Tento stav může být spojen s neustálým myšlenkovým chaos a úzkostí, které brání hlubokému odpočinku. Naopak jiní lidé s depresí mohou podle studie trpět hypersomnií, což je nadměrná spavost, při které se cítí unavení i po dlouhém spánku. Tyto změny ve spánkovém režimu mohou negativně ovlivnit denní funkce a celkovou pohodu jedince.

Snížená sexuální touha

Snížená sexuální touha je dalším častým příznakem deprese, který může mít významný dopad na intimní vztahy postižené osoby. Deprese často snižuje libido a chuť k sexu, což může vést k problémům v partnerských vztazích a odcizení od intimity. Tento stav může být způsoben jak fyzickými změnami v těle spojenými s depresí, tak i psychickými faktory, jako je snížená sebeúcta nebo emocionální vypětí.

Změny v hmotnosti a chutě k jídlu

Někteří jedinci mohou zaznamenat nechtěný úbytek hmotnosti kvůli ztrátě zájmu o jídlo a snížené chuťi k jídlu. Tato reakce může být způsobena změnami v metabolizmu spojenými s depresí nebo emocionálním stresovým stravovacím chováním. Na druhé straně mohou lidé trpící depresí také zažívat zvýšenou chuť k jídlu a přibrat na váze. Tento jev může být reakcí na emoční nepohodu a pokus o vyrovnání se s depresivními symptomy pomocí jídla.

Léčba deprese

Léčba deprese zahrnuje kombinaci farmakoterapie a psychoterapie, přičemž antidepresiva pomáhají stabilizovat chemické nerovnováhy v mozku, zejména sníženou hladinu serotoninu. Psychoterapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie a interpersonální terapie, pak pomáhá pacientům porozumět jejich emocionálním stavům, zlepšit zvládání stresu a rozvinout nové způsoby řešení problémů. Důležitou roli hraje také podpora a sebepéče, zahrnující relaxační techniky, cvičení a zdravé životní návyky, které podporují celkovou duševní pohodu jedince.

Zdroje: www.youtube.com, www.nhs.uk, www.webmd.com, www.helpguide.org