Epilepsie je podle studie z roku 2008 jedno z nejčastějších neurologických onemocnění charakterizované opakovanými epileptickými záchvaty, které jsou důsledkem abnormální elektrické aktivity v mozku. Podle výzkumu z roku 2015 postihuje více než 65 milionů lidí po celém světě a má několik různorodých symptomatických projevů, včetně křečí, ztráty vědomí a nekontrolovatelných pohybů.

Jak správně poskytnout první pomoc při epileptickém záchvatu, se dozvíte v YouTube videu – kanál Společnost E

Zdroj: Youtube

Epilepsie není jednotným onemocněním, ale spíše rozmanitou skupinou neurologických poruch, které se projevují opakovanými záchvaty. Existuje několik hlavních druhů, z nichž každý má specifické charakteristiky a léčebné potřeby.

Partiální epilepsie

Partiální epilepsie, také známá jako částečná epilepsie, je forma epileptického onemocnění, která začíná v určité oblasti mozku. Rozlišujeme jednoduché partiální záchvaty, během kterých si pacient zachovává plné vědomí. Studie uvádí, že její symptomy zahrnují pocit necitlivosti nebo brnění v určité části těla, vizuální halucinace, zvuky nebo pocity, ale nezpůsobují ztrátu vědomí. Komplexní partiální záchvaty jsou charakterizovány změnami vědomí. Pacient má často zmatené chování nebo nezáměrně opakuje určité pohyby. Podle výzkumu může být zpozorováno bezdůvodné mrkání, žvýkání či opakování nesmyslných slov.

Podle studie se u některých jedinců s partiální epilepsií objevuje takzvaná aura. Tato předzvěst může předcházet samotnému záchvatu o několik minut až hodin, nebo dokonce i delší dobu. Zahrnuje například změny vnímání, jako halucinace, změny v mentálním stavu, jako nadměrné pocity strachu, úzkosti či déjà vu nebo autonomní symptomy v podobě nevolnosti, závratí či pocení.

Mezi možné příčiny partiální epilepsie patří podle studie různé úrazy hlavy, které poškodí určité oblasti mozku. Jeden výzkum uvádí, že také infekce, jako je meningitida či encefalitida, mohou poškodit mozkové tkáně a tím epilepsii způsobit. Některé formy tohoto druhu epilepsie mají také genetické příčiny či jsou způsobeny nádory na mozku, které dráždí okolní tkáně a tím vyvolávají záchvat.

Generalizovaná epilepsie

Podle studie generalizovaná epilepsie ovlivňuje obě hemisféry mozku současně. To znamená, že epileptická aktivita se rozšíří po celém mozku najednou, což vede k celkovému záchvatu. U tohoto druhu rozlišujeme petit mal záchvaty, které jsou podle studie častější u dětí a jsou charakterizovány krátkými obdobími ztráty vědomí, obvykle trvajícími jen několik sekund. Během záchvatů může pacient ztratit kontakt s okolím a vykazovat stereotypní chování, jako je mrkání nebo žvýkání. Grand mal záchvaty je nejznámější forma epileptického záchvatu. Podle výzkumu začíná ztrátou vědomí následovanou tonickou fází, kdy jsou svaly těla ztuhlé, a poté následuje klonická fáze, během které dochází k rytmickým křečím svalů.

U tohoto typu se aura většinou neobjevuje, tudíž pacienti neví, kdy přesně ho záchvat postihne. Trvá z pravidla několik minut a podle studie není život ohrožující. Nejnebezpečnější je pád, během kterého se pacient může zranit. Výzkum uvádí, že mezi možné příčiny řadíme genetické predispozice, vrozené vadné mozkové struktury, metabolické poruchy či infekce mozku.

Diagnostika a léčba

V první řadě se lékař ptá na zdravotní historii pacienta a příznaky, které prožíval při záchvatu. Dále provede neurologická vyšetření, která zahrnují kontrolu reflexů, síly a koordinaci. Naposledy provede diagnostické testy, které podle studie zahrnují EEG, magnetickou rezonanci, CT či krevní testy.

Léčba epilepsie je zaměřena na kontrolu epileptických záchvatů a minimalizaci vedlejších účinků léčby. Mezi hlavní používané léky patří antiepileptika. U pacientů s těžší formou epilepsie je zvažován chirurgický zákrok, jehož cílem je odstranit nebo oddělit oblast mozku, která epileptické záchvaty způsobuje. To nám také potvrzuje jeden výzkum z roku 2008. Důležitou součástí je také změna životosprávy, jako dodržování vyvážené stravy, pravidelného spánku a úplné vynechání alkoholu.

Epilepsie je vážné onemocnění, které má značný dopad na kvalitu života postižených jedinců. Je důležité si uvědomit, že každý případ epilepsie je individuální a vyžaduje individuální přístup k léčbě. S moderními léčebnými metodami a podporou zdravotnických profesionálů je však možné dosáhnout úspěšné kontroly nad záchvaty a zlepšit životy těch, kdo s tímto onemocněním žijí.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org