Eustres je druh stresu, který je spojen s pocitem nadšení, motivace a výzvy. Je to ta forma stresu, která nás pobízí k jednání a pomáhá nám zvládat náročné situace. Na rozdíl od negativního stresu, který nazýváme distresem, eustres nám podle studií dodává energii a posiluje naši odolnost vůči stresovým situacím.

Jak se zbavit škodlivého stresu, poradí ve videu na YouTube - kanál NOT SO FUNNY ANY:

Zdroj: Youtube

Jak se do eustresu dostat?

Nastavte si reálné cíle

Stanovení konkrétních a dosažitelných cílů je klíčové pro vytvoření eustresu. Když máme jasnou představu o tom, čeho chceme dosáhnout, pociťujeme větší motivaci a nadšení k jednání. Cíle by měly být realistické, měřitelné a přizpůsobené našim schopnostem. Tím, že si stanovíme cíle, které jsou pro nás dostatečně náročné, ale zároveň dosažitelné, aktivujeme pocit výzvy, který přispívá k vytvoření eustresu.

Hledejte nové výzvy

Monotonie a rutina mohou snižovat naši motivaci a nadšení. Hledání nových výzev a příležitostí nám pomáhá udržovat živost a pocity nadšení. Nové výzvy nás stimulují a motivují k akci, což vytváří pozitivní stresovou reakci. To může zahrnovat zkoušení nových aktivit, učení se novým dovednostem nebo postupné zvyšování obtížnosti stávajících úkolů.

Využijte podpůrné prostředí

Podporující prostředí nám poskytuje pocit bezpečí a důvěry, což nám umožňuje vyrovnávat se s náročnými situacemi s větší mírou sebejistoty. Podpora od přátel, rodiny nebo kolegů nám dodává sílu a motivaci k tomu, abychom se pustili do nových výzev a překonávali překážky.

Přínosy eustresu

Eustres může mít mnoho pozitivních dopadů na naše zdraví a pohodu:

Zvyšuje výkonnost

Eustres má podle studií pozitivní vliv na naši výkonnost a produktivitu. Když jsme v eustresu, cítíme se motivovaní a soustředění, což nám pomáhá lépe se zaměřit na úkoly a dosáhnout lepších výsledků. Pocit výzvy a nadšení, který eustres přináší, vede k zvýšení naší pracovní kapacity a efektivity. Mnoho lidí zjišťuje, že jsou v eustresových situacích schopni dosáhnout stavu "flow", což je stav maximální koncentrace a ponoření se do činnosti, což vede k optimálnímu výkonu.

Posiluje odolnost

Pravidelné vystavení se eustresu může podle studií posilovat naši odolnost vůči stresovým situacím. Když čelíme náročným situacím a překážkám, které nás vyvádějí z naší komfortní zóny, učíme se lépe zvládat stres a rychleji se přizpůsobovat novým situacím. Tím, že se učíme řešit výzvy a překonávat překážky, se stáváme odolnějšími vůči budoucím stresovým situacím.

Podporuje růst a rozvoj

Eustres poskytuje prostor pro osobní růst a rozvoj. Když se dostáváme mimo svou komfortní zónu a řešíme nové výzvy, máme příležitost se učit novým dovednostem a objevovat svůj potenciál. Eustres nás povzbuzuje k tomu, abychom se posouvali za hranice našeho pohodlí a objevovali nové možnosti.

Zdroje: www.youtube.com, www.healthline.com, www.betterup.com