Fekální inkontinence je zdravotní stav, který často zůstává opomíjený a výrazně ovlivňuje kvalitu života jedince. Tento problém spočívá v neschopnosti kontrolovat úniky stolice, což vede k sociální izolaci, sníženému sebevědomí a dalším psychickým obtížím.

Jak správně provádět Kegelovy cviky, se dozvíte v YouTube videu – kanál Jessica Valant Pilates

Zdroj: Youtube

Příčiny vzniku

Fekální inkontinence vzniká z různých důvodů, které ovlivňují normální funkci konečníku a jeho schopnost udržet stolici. Mezi hlavní příčiny podle studie z roku 2011 patří poškození pánevního dna. Po porodu může dojít k rozvolnění svalů a snížení podpory orgánů v oblasti pánve, což vede k problémům s kontrolou stolice.

Další příčinou jsou podle studie neurologické poruchy. Ty zahrnují mozkovou mrtvici, roztroušenou sklerózu či traumatické poranění míchy, které narušují nervové spojení odpovědné za regulaci střevního traktu.

Fekální inkontinenci mohou způsobit také chirurgické zákroky. Studie uvádí, že operace v oblasti konečníku, střev nebo pánevního dna mají za následek poruchy anatomických struktur nebo nervových drah, což ovlivňuje schopnost udržet normální střevní funkci.

Rizikovým faktorem je podle studie i stáří. S věkem dochází k přirozené ztrátě svalové síly a elasticity tkání v oblasti pánevního dna, což snižuje schopnost udržet kontrolu nad stolicí.

Příznaky

Nejtypičtějším příznakem je podle výzkumu z roku 2005 nekontrolovaný únik stolice, který může být mírný až vážný v závislosti na stavu a aktivitě jedince.

Pacienti s fekální inkontinencí mají podle výzkumu také problémy s nekontrolovaným únikem plynu, což způsobuje výrazné sociální nepohodlí.

Dalšími příznaky fekální inkontinence jsou podle výzkumu neschopnost úplného vyprázdnění střeva, pocit zápachu či vlhkosti v oblasti konečníku a psychické obtíže v podobě sníženého sebevědomí, deprese, úzkosti a sociální izolace.

Stanovení diagnózy

Diagnóza fekální inkontinence je proces, který zahrnuje důkladnou anamnézu, fyzikální vyšetření a řadu diagnostických testů. Cílem diagnózy je identifikovat příčiny a závažnost inkontinence, aby bylo možné navrhnout adekvátní léčebný plán.

Lékař nejprve detailně prozkoumá symptomy, jejich frekvenci a závažnost. Pacient by měl být otevřený ohledně případných předchozích operací, neurologických onemocnění nebo chronických střevních problémů.

Dalším postupem je fyzikální vyšetření, které zahrnuje palpaci břišní stěny a oblasti pánevního dna, aby se posoudilo napětí svalů, přítomnost prolapsu či jiných anatomických anomálií, které přispívají k inkontinenci.

Provádějí se také diagnostické testy, které zahrnují anorektální manometrii. Ta měří tlak v konečníku a svalovou aktivitu během pokusů o vyprazdňování. Pomáhá posoudit funkci svalů a nervových struktur v oblasti pánevního dna.

Ke zhodnocení stavu tlustého střeva a vyloučení strukturálních abnormalit se provádí kolonoskopie a k vyloučení infekčních příčin střevních problémů lékaři pomohou laboratorní testy.

Léčba

Léčba fekální inkontinence zahrnuje široké spektrum strategií a metod, které jsou individuálně přizpůsobeny podle příčin a závažnosti onemocnění. Mezi hlavní metody patří konzervativní léčba, která zahrnuje změny životního stylu a diety a farmakoterapii. Důležitá je také edukace pacienta a podpora psychické pohody.

Pokud konzervativní terapie není efektivní, je zvažována chirurgická intervence. Existuje několik typů operací, které pomohou při zlepšení kontroly nad stolicí, jako je například implantace stimulátoru pánevního dna.

Doporučuje se také posilovat svaly pánevního dna pomocí Kegelových cviků. Kegelovy cviky podle studie z roku 2023 cíleně zaměřují svaly, které podporují močový měchýř, konečník a střeva. Pravidelné provádění těchto cviků zvyšuje sílu a vytrvalost svalů, což zlepšuje kontrolu nad stolicí.

Zvládání fekální inkontinence vyžaduje multidisciplinární přístup, který zahrnuje spolupráci mezi různými specialisty včetně gastroenterologů, chirurgů, fyzioterapeutů a psychologů. Důležitá je také podpora pacienta a jeho rodiny v adaptaci na změny a zlepšení kvality života.

Fekální inkontinence je vážný zdravotní problém, který má významný vliv na každodenní život postiženého jedince. Správná léčba a management jsou klíčové pro dosažení co nejlepších výsledků a zlepšení životního standardu. Pokud touto poruchou trpíte, neváhejte se poradit se specialistou, který vám doporučí nejvhodnější terapeutický přístup.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, webmd.com, nhs.uk