Jedná se o kombinaci jemných, neinvazivních pohybových cvičení a mentálního cvičení, které podporuje uvědomění si vlastního těla a pohybu. Ačkoliv se může zdát, že jednoduché pohybové cvičení nemůže mít velký vliv na zdraví, Feldenkraisova metoda dokazuje opak.

Toto video na YouTube (kanál Tělopatie | Feldenkraisova metoda) vás naučí, jak pomocí této metody uvolnit šíji:

Zdroj: Youtube

Jak funguje?

Feldenkraisova metoda se zaměřuje na to, jakým způsobem pohybujeme svým tělem v každodenním životě. Cílem je identifikovat špatné pohybové návyky a nahradit je zdravějšími a efektivnějšími pohyby. Tento proces se nazývá neuroplasticita a znamená schopnost mozku přizpůsobovat se a měnit se v závislosti na nových podnětech a zkušenostech. Feldenkraisova metoda využívá neuroplasticity k tomu, aby nás naučila novým pohybovým vzorcům a zlepšila tak naši pohybovou efektivitu a pohybovou svobodu.

Vliv na zdraví

Feldenkraisova metoda má široké spektrum zdravotních benefitů a může pomoci s řadou různých problémů a potíží:

Zlepšení flexibility

Feldenkraisova metoda je známá tím, že pomáhá jednotlivcům zlepšit jejich pohybový rozsah a flexibilitu. Prostřednictvím jemných, precizních pohybových cvičení se zaměřuje na uvolňování svalového napětí a podle studií i zlepšení koordinace pohybů. Tato metoda je obzvláště užitečná pro ty, kteří trpí omezením pohyblivosti nebo mají problémy se styčností svalů a kloubů.

Redukce bolesti a napětí

Jedním z hlavních benefitů Feldenkraisovy metody je pode studií její schopnost pomáhat s redukcí bolesti a napětí v těle. Díky plynulým, jemným pohybům, které respektují individuální možnosti každého účastníka, se metoda snaží uvolnit svalové a kloubní napětí, což vede ke snížení bolesti spojené s mnoha různými pohybovými poruchami a onemocněními.

Podpora trávení a dýchání

Přestože se Feldenkraisova metoda primárně zaměřuje na pohyb a motorické dovednosti, může mít podle studií také pozitivní vliv na trávicí a dýchací systém. Uvolňování svalového napětí v břišní oblasti a zlepšení postavení těla pomáhá optimalizovat trávicí procesy a podpořit lepší dýchání. Tím se může zlepšit celkový pocit pohody a zdraví.

Zlepšení postavení

Často se špatné pohybové návyky a nevhodné postavení těla mohou stát příčinou bolestí a poruch pohybu. Feldenkraisova metoda může pomoci identifikovat tyto špatné návyky a nahradit je zdravějšími a efektivnějšími pohyby, čímž zlepší celkovou kvalitu pohybu a prevenci zranění.

Posílení mentálního zdraví

Kromě fyzických benefitů má Feldenkraisova metoda také pozitivní vliv na mentální a emocionální zdraví. Pravidelné cvičení a uvědomění si pohybu snižuje stres, uvolňuje napětí a zlepšuje náladu. Pro mnohé jednotlivce může být tato metoda prostředkem k lepšímu sebepoznání a sebeporozumění.

Jak začít?

Pokud máte zájem vyzkoušet Feldenkraisovu metodu, můžete si vybrat mezi individuálními lekcemi s certifikovaným instruktorem nebo skupinovými lekcemi. Individuální lekce jsou zaměřeny na vaše individuální potřeby a cíle a instruktor vám poskytne osobní zpětnou vazbu a podporu. Skupinové lekce jsou cenově dostupnější a poskytují příležitost cvičit s ostatními účastníky a sdílet své zkušenosti.

Leh na zádech

Lehněte si na záda na pohodlný povrch s rovným hřbetem. Uzavřete oči a začněte se soustředit na svůj dech. Pomalu začněte pohybovat rukama a nohama a pozorujte, jak cítíte pohyb ve vašem těle. Zaměřte se na to, aby pohyb byl co nejplynulejší a relaxovaný. Opakujte pohyby, které vám přinášejí uvolnění a příjemné pocity.

Leh na břiše

Lehněte si na břicho s hlavou opřenou o zkřížené ruce pod tváří. Zvedněte hlavu a začněte pomalu otáčet hlavou doprava a doleva. Během otáčení si uvědomujte, jak se pohybuje vaše krční páteř a jak se cítíte ve svých krčních svalech. Opakujte pohyb několikrát na každou stranu a sledujte, jaký má tento cvičení vliv na vaše tělo.

Sezení na židli

Sedněte si na židli se vzpřímenými zády a nohama na zemi. Pomalu otočte tělo doprava. Během otočení si všimněte, jak se cítíte ve svém středu těla a jaké pohyby provádí vaše páteř. Zůstaňte v této pozici několik sekund a poté se pomalu vraťte do výchozí polohy. Opakujte pohyb na druhou stranu.

Postoj a těžiště

Postavte se rovně s nohama rozkročenými v šíři boků. Začněte se soustředit na své těžiště a pomalu ho přesouvejte do přední, zadní, levé a pravé strany. Při přesouvání těžiště si všimněte, jak se mění váš postoj a jaké svaly jsou zapojeny. Zůstaňte ve každé pozici několik sekund a poté se vraťte do neutrální polohy. Opakujte cvičení několikrát a sledujte, jaké má tento cvik vliv na vaši rovnováhu.

Zdroje: www.youtube.com, www.everydayhealth.com, positivepsychology.com