Po třicítce dochází v těle k různým změnám, a proto je důležité věnovat zvýšenou pozornost prevenci a péči o své zdraví. Pravidelná preventivní vyšetření totiž mohou zachytit potenciální problémy v raných stádiích, což umožňuje rychlejší a účinnější léčbu.

Na video od Loona, jak si vyšetřit prsa, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Důležitá preventivní vyšetření po třicítce

Měření hladiny cukru v krvi: Diabetes je vážné onemocnění, které může mít závažné následky, pokud není včas odhaleno. Měření hladiny cukru v krvi může pomoci odhalit příznaky diabetu v rané fázi a umožnit tak rychlou intervenci a změnu životního stylu.

Měření hladiny cholesterolu: Vysoká hladina LDL cholesterolu je spojována s vyšším rizikem srdečních onemocnění. Naopak vyšší hladina HDL cholesterolu má pozitivní vliv na zdraví srdce. Pravidelné monitorování hladiny cholesterolu může vést ke změnám stravy a životního stylu za účelem snížení rizika srdečních onemocnění.

Štítná žláza: Štítná žláza hraje klíčovou roli v regulaci metabolismu a produkci energie v těle. Pravidelné testování funkce štítné žlázy může pomoci včas odhalit případné abnormality a umožnit rychlou léčbu.

Test moči: Test moči může odhalit problémy s ledvinami, infekce močového ústrojí a další skryté zdravotní problémy.

Hematologický test: Tento test poskytuje informace o celkovém zdravotním stavu a složení krve. Změny v počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček mohou naznačovat různá zdravotní onemocnění, včetně anémie, infekcí a krevních poruch.

Testy funkce ledvin a jater: Tyto testy hodnotí, jak dobře ledviny a játra pracují. Abnormality v těchto testech mohou naznačovat problémy, což umožňuje včasný zásah a prevenci komplikací.

Kardiologická vyšetření: Po třicítce je důležité sledovat zdraví srdce. Elektrokardiogram (EKG), test na běžeckém trenažéru (TMT) a echokardiogram (ECHO) pomáhají odhalit poruchy rytmu a srdečních onemocnění v rané fázi.

Screening na rakovinu kůže: Pravidelné vyšetření kůže pomáhá odhalit podezřelá znaménka nebo léze v rané fázi, kdy je léčba nejúčinnější. Kontrolu pokožky by měl provádět dermatolog, zejména pokud máte rodinnou historii rakoviny kůže nebo se často sluníte.

Ultrazvuk břicha a pánevní oblasti: Ultrazvuk břicha a pánevní oblasti umožňuje zobrazit orgány v těchto oblastech a odhalit strukturální abnormality, nádory nebo jiné problémy, které mohou vyžadovat léčbu.

Specifické testy pro muže a ženy: Muži by měli zvážit test prostanového specifického antigenu (PSA). U žen je důležité provádět pravidelné testy na cervikální zdraví (PAP testy) a mammografii pro včasné odhalení rakoviny děložního čípku či prsu.

Vyšetření proberte s odborníkem

Diskuzi o zdravotních obavách a možnostech screeningu veďte s odborníkem na zdraví. To je prvním krokem k udržení zdravého životního stylu. Pravidelné preventivní vyšetření totiž mohou přispět k včasnému odhalení zdravotních problémů a zlepšení kvality života s postupujícím věkem.

Zdroj: www.youtube.com, www.novinky.cz, www.euc.cz