HIV/AIDS. Zkratka, která vyvolává obavy a úzkost po celém světě. Za posledních několik desetiletí se tato nemoc stala jedním z nejvýznamnějších zdravotních problémů současnosti. Ačkoliv je léčba a prevence HIV/AIDS evidentní, stále představuje výzvu jak pro zdravotníky, tak i pro jednotlivce.

Jaký je život s HIV, se dozvíte v YouTube videu – kanál HIV Práce

Zdroj: Youtube

Co je HIV/AIDS?

HIV (virus lidské imunodeficience) je infekční virus, který podle studie z roku 2011 postihuje lidský imunitní systém, zejména T-lymfocyty, což jsou buňky, které pomáhají tělu bojovat proti infekcím. Studie uvádí, že se tento virus šíří zejména prostřednictvím tělesných tekutin, jako je krev, sperma, vaginální sekrece a mateřské mléko. Přenos probíhá při nechráněném sexu s infikovanou osobou, sdílením injekčních jehel a vertikálně z matky na dítě během těhotenství, porodu nebo kojení.

AIDS (syndrom získané imunodeficience) je podle studie pokročilé stádium infekce HIV, ve kterém se imunitní systém těla oslabuje natolik, že jedinec není schopen odolávat infekcím a nemocem, které by normálně zvládl. Pokud není tento stav léčen, končí často fatálně.

Příznaky

Příznaky infekce HIV jsou různorodé a mohou se lišit v závislosti na fázi infekce. První příznaky se často objevují během prvních dvou až čtyř týdnů po nakažení a často připomínají chřipku nebo nachlazení.

Jedním z častých příznaků je podle studie z roku 2018 výrazná únava. Tato únava není způsobena pouhým nedostatkem spánku ani pracovním stresem, nýbrž se jedná o chronický pocit vyčerpání, který zásadně ovlivňuje každodenní život.

Infikované osoby podle studie také často zažívají periodické horečky a nachlazení, které se střídají. Tyto příznaky jsou snadno zaměnitelné s obyčejnou chřipkou, čímž dochází k pozdnímu zjištění diagnózy.

Dalším běžným příznakem jsou podle studie bolesti svalů a kloubů. Tyto bolesti jsou různého charakteru, od tupého a stálého nepohodlí až po ostré a intenzivní bolesti, které omezují pohyb a fyzickou aktivitu postižené osoby.

Podle studie se také objevují otoky lymfatických uzlin či vyrážky, které se vyskytují na různých částech těla a v různých velikostech.

Je důležité si uvědomit, že mnoho jedinců nemusí mít příznaky žádné po mnoho let po nakažení. V tomto latentním období se virus stále množí a postupuje v těle, aniž by byly patrné vnější příznaky.

Diagnóza

Diagnóza HIV je zásadním krokem k zahájení léčby a péče. Moderní diagnostické metody umožňují rychlou a spolehlivou identifikaci viru HIV v těle, což umožňuje jedincům okamžitě zahájit léčbu a podstoupit preventivní opatření k ochraně svého zdraví a zdraví svých blízkých.

Nejběžnější metodou pro diagnostiku HIV je podle výzkumu z roku 2020 krevní test, který detekuje protilátky proti viru nebo samotný virus v krvi. Tento test je obvykle prováděn ve zdravotnických zařízeních a klinikách, ale existují také domácí testy, které umožňují jednotlivcům provést testování v pohodlí svého domova.

Dalšími diagnostickými metodami jsou podle výzkumu testy na virální zatížení, které měří množství viru HIV v krvi, a testy na CD4+ buňky, které hodnotí stav imunitního systému. Tyto testy jsou důležité pro sledování průběhu infekce a rozhodování o zahájení léčby.

Léčba

I když neexistuje žádná léčba, která by definitivně vyléčila HIV/AIDS, moderní léčebné postupy umožňují jednotlivcům s touto nemocí vést dlouhý a plnohodnotný život. Hlavním cílem léčby HIV je potlačit množení viru v těle a zachovat funkci imunitního systému na co nejvyšší úrovni.

Základem léčby HIV je podle výzkumu antiretrovirální terapie (ART), což jsou léky, které potlačují množení viru v těle a umožňují imunitnímu systému udržovat infekci pod kontrolou. ART obvykle kombinuje několik různých léků, které působí na různé fáze viru a minimalizují riziko vzniku rezistence.

Kromě antiretrovirální terapie je jedincům s HIV poskytnuta ošetřovatelská péče a podpora, která jim pomáhá lépe zvládat jejich onemocnění a životní situaci. To zahrnuje poradenství ohledně životního stylu, psychologickou podporu, pomoc s dodržováním léčby a prevencí spojenou s infekcí.

Prevence

Používání kondomů při sexuálním styku je účinnou metodou prevence HIV/AIDS i jiných pohlavně přenosných infekcí. Kondomy poskytují bariéru, která snižuje riziko přenosu viru při vaginálním, análním a orálním sexu. Edukace a dostupnost kondomů jsou klíčové pro jejich správné a pravidelné používání.

Pro osoby, které užívají injekční drogy, je důležité dodržovat bezpečné injekční praktiky. To zahrnuje používání sterilních jehel a stříkaček, nesdílení injekčního materiálu a podporu k odvykání závislosti. Programy výměny jehel a programy léčby drogové závislosti hrají také klíčovou roli v prevenci přenosu HIV mezi uživateli drog.

Pravidelné testování na HIV umožňuje brzkou diagnózu a zahájení léčby včas. Osoby s pozitivním výsledkem testu by měly okamžitě zahájit antiretrovirální léčbu, což nejenom potlačuje množení viru v jejich těle, ale také snižuje riziko přenosu na ostatní.

Pro těhotné ženy s HIV je důležité, aby byly léčeny antiretrovirální terapií i během těhotenství a porodu, a minimalizovaly tak riziko vertikálního přenosu na své děti. Dalším opatřením je používání náhradní výživy namísto kojení a testování dítěte ihned po narození.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, webmd.com