Hnědý šum je typ zvukového pozadí, který obsahuje všechny frekvence s konstantním výkonem na oktávové škále. To znamená, že různé frekvence zvuku jsou reprezentovány se stejnou intenzitou, což vytváří kontinuální zvukový signál podobný šumu, například proudu vody nebo větru v korunách stromů. Hnědý šum je pojmenován podle barvy světla, protože jeho spektrum je podobné spektru hnědého světla.

Video (YouTube - kanál Jason Lewis - Mind Amend) s hnědým šumem můžete slyšet zde:

Zdroj: Youtube

Jak pomáhá se spánkem?

Studie ukazují, že hnědý šum může mít pozitivní vliv na spánek několika způsoby:

Zmírnění nežádoucích zvuků

Hnědý šum může pomoci potlačit nežádoucí zvuky, které by mohly rušit váš spánek. Tyto zvuky mohou zahrnovat hluky z ulice, sousedů, domácích mazlíčků nebo jiné okolní ruchy. Hnědý šum vytváří konzistentní zvukové pozadí, které tyto rušení zakrývá a umožňuje vám snáze usnout a spát klidněji.

Uvolnění stresu

Hnědý šum uklidňuje mysl i tělo. Jeho konstantní zvukový signál má tendenci snižovat úroveň stresu a úzkosti, což je často jedním z faktorů, které nám brání v usínání. Kvalitní spánek je klíčovým prvkem pro snížení stresu a zlepšení celkového duševního zdraví.

Zlepšení koncentrace

Někteří lidé nacházejí výhody hnědého šumu i mimo spánek. Používají ho například během pracovního dne ke zvýšení koncentrace a produktivity. Hnědý šum může podle studie z roku 2007 pomoci potlačit rušivé zvuky v pracovním prostředí a umožnit vám lépe se soustředit na úkoly.

Přístroj nebo aplikace

Pokud se rozhodnete vyzkoušet hnědý šum, existují různé způsoby, jak ho získat. Můžete si zakoupit speciální přístroje nebo si stáhněte aplikaci do mobilního telefonu, které generují hnědý šum. Další možností je použití běžného ventilátoru nebo relaxační hudby s hnědým šumem.

Barevné šumy

Kromě hnědého šumu existují i další typy barevných šumů, které zlepšují spánek. Každý typ barevného šumu má své specifické vlastnosti a ovlivňuje spánek jednotlivých lidí různým způsobem.

Bílý šum: Jedná se o nejznámější typ barevného šumu. Je to kombinace všech hladin frekvencí s konstantní amplitudou. Mnozí lidé ho vnímají jako konstantní šum, který zakrývá okolní zvuky a zklidňuje mysl.
Růžový šum: Obsahuje nižší frekvence s vyšší amplitudou, což znamená, že zvuková energie je rovnoměrněji rozložena na každou oktávu. Mnoho lidí považuje růžový šum za měkčí a příjemnější než bílý šum.
Modrý šum: Má ještě vyšší frekvence než bílý šum. Bývá vnímán jako světlejší a stimuluje bdělost. Někteří lidé ho však považují za nepříjemný. .
Fialový šum: Fialový šum má ještě vyšší frekvence než modrý šum. Podobně jako modrý šum může být vnímán jako stimulující, což prospívá koncentraci a bdělosti.

Výběr konkrétního typu barevného šumu závisí na individuálních preferencích každé osoby. Některým lidem může vyhovovat bílý šum, zatímco jiní mohou preferovat růžový nebo jiný typ. Je také možné, že někteří lidé nemusí reagovat na barevný šum příliš pozitivně a mohou preferovat úplnou tichost nebo jiné zvuky při usínání.

Zdroje: www.youtube.com, www.webmd.com, www.verywellmind.com