Hraniční porucha osobnosti, nazývaná také jako BPD (Borderline Personality Disorder), je psychiatrický stav, který se projevuje širokou škálou emocionálních a behaviorálních příznaků. Lidé trpící touto poruchou často zažívají intenzivní výkyvy nálad, problémy s identitou a sebeobrazem, impulzivní chování a mívají problémy s mezilidskými vztahy. Jedinci s BPD mohou být velmi citliví na odmítnutí a mají tendenci reagovat na stres silnými emocemi, jako je vztek, smutek nebo úzkost.

V YouTube videu - kanál ŽIVOT ZA ZDÍ si můžete poslechnout rozhovor o hraniční poruše osobnosti: 

Zdroj: Youtube

Hlavní příznaky

Hraniční porucha osobnosti může mít různé projevy u různých jedinců, ale existují určité vzory příznaků, které jsou často spojeny s tímto stavem. Mezi hlavní příznaky BPD patří:

Intenzivní výkyvy nálad

Jedinec s BPD prochází rychlými a silnými změnami emocí. V jednu chvíli je šťastný a přátelský, ale následující okamžik se může cítit smutný, podrážděný nebo vzteklý. Tyto výkyvy bývají vyvolány i drobnými událostmi a často jsou nesmírně náročné jak pro osobu trpící BPD, tak pro její okolí.

Problémy s mezilidskými vztahy

Lidé s BPD mají tendenci střídavě idealizovat a devalvovat své blízké. To znamená, že mohou v jednom okamžiku vidět osobu jako ideální a milovanou, ale při nejbližším konfliktu nebo nesouhlasu mohou tento pohled rychle změnit na negativní a nepřátelský. Tento vzorec vede k častým konfliktům, rozchodům a obtížným mezilidským vztahům.

Impulzivní chování

Jednání bez zvažování důsledků, to je další projev lidí s touto poruchou. To může zahrnovat riskantní sexuální chování, nezodpovědné utrácení peněz, nadměrnou konzumaci alkoholu nebo drog nebo neuvážené rozhodnutí, která mohou mít negativní důsledky pro život. Impulzivní chování vede k řadě problémů, včetně finančních potíží nebo konfliktů s autoritami.

Strach z odmítnutí

Strach z odmítnutí je jedním z hlavních faktorů spojených s BPD. Tito lidí mívají silný a neustálý strach z toho, že budou opuštěni nebo odmítnuti druhými lidmi. Tento strach může být tak intenzivní, že způsobí nedůvěru v mezilidských vztazích a potřebu neustálého potvrzení lásky a přijetí od druhých.

Proč mladší a inteligentní ženy?

Studie a výzkumy naznačují, že hraniční porucha osobnosti může být více rozšířená u mladších žen, zejména v období rané dospělosti. Existuje několik teorií, které by mohly vysvětlit tuto spojitost:

Biologické faktory

Jedním z možných důvodů, proč se hraniční porucha osobnosti může častěji vyskytovat u mladších žen, jsou biologické faktory. Některé studie naznačují, že existuje genetická predispozice k této poruše. 

Trauma a stres

Mladší ženy mohou být více vystaveny traumatickým událostem a stresu, což zvyšuje riziko vzniku BPD. Traumatické zážitky z dětství, jako je zneužívání nebo zanedbávání, mohou mít dlouhodobý vliv na psychiku jedince a mohou přispět k rozvoji této poruchy.

Sociální tlak

Mladší ženy mohou také čelit většímu sociálnímu tlaku ohledně vzhledu, vztahů a kariéry. Moderní společnost klade na ženy často vysoké nároky a očekávání ohledně jejich výkonu a vzhledu. Tento sociální tlak vede k emocionálním problémům, včetně vývoje BPD.

Inteligenční faktor

Inteligentní ženy mohou mít tendenci více analyzovat své emoce a vztahy, což může zvýšit riziko pro rozvoj této poruchy. Tato schopnost kritického myšlení a introspekce vede také k větší citlivosti na stres a konflikty v mezilidských vztazích.

Léčba hraniční poruchy osobnosti

Léčba hraniční poruchy osobnosti bývá komplexní a zahrnuje terapii, léky a podporu od blízkých osob. Terapie, jako je dialekticko-behaviorální terapie (DBT) a kognitivně-behaviorální terapie (CBT), pomáhají lidem zvládat své emoce a zlepšit jejich mezilidské vztahy. Léky mohou být předepsány k řešení specifických symptomů, jako jsou deprese nebo úzkost.

Zdroje: www.youtube.com, www.nimh.nih.gov, www.nhs.uk