Každý pravděpodobně zažil situaci, kdy bojoval s bolestí hlavy či bolestí svalů a pro úlevu sáhl po ibuprofenu. Ibuprofen je jedním z nejčastěji používaných léků k léčbě bolesti a zánětu, který je běžně dostupný bez lékařského předpisu. Nicméně málokdo si uvědomuje potenciální rizika spojená s jeho užíváním, zejména pokud jde o možnost předávkování.

Jaké má ibuprofen nežádoucí účinky, se dozvíte v YouTube videu – kanál Wekon

Zdroj: Youtube

Co je ibuprofen a jak působí?

Ibuprofen je podle studie z roku 2010 nesteroidní protizánětlivý lék (NSAID), který se často používá k léčbě bolesti, zánětu a horečky. Tento lék je k dispozici bez lékařského předpisu a je široce dostupný v lékárnách pod různými obchodními značkami. Studie uvádí, že jeho účinná látka, ibuprofen, působí tím, že potlačuje enzymy nazývané cyklooxygenázy (COX), které jsou zodpovědné za produkci prostaglandinů.

Prostaglandiny jsou látky produkované tělem v reakci na poškození nebo zánět. Tyto látky mají různé účinky, včetně způsobení bolesti, zánětu a horečky. Studie uvádí, že ibuprofen funguje tak, že snižuje produkci prostaglandinů, což má za následek zmírnění bolesti, snížení zánětu a pokles horečky.

Ibuprofen se obvykle užívá ústy ve formě tablet, kapslí nebo sirupu a jeho účinky obvykle začínají působit do 30 minut po požití. Doba trvání účinku se liší v závislosti na formě léku a individuálních faktorech každého pacienta.

Správné používání a dávkování

Správné dávkování ibuprofenu je klíčové pro dosažení jeho účinného léčebného účinku a minimalizaci rizika vedlejších účinků. Pro většinu dospělých je doporučená dávka ibuprofenu 200 až 400 miligramů každých 4 až 6 hodin podle potřeby, s maximální denní dávkou 1200 miligramů. Je však důležité si uvědomit, že děti a dospívající by měli užívat ibuprofen podle pokynů lékaře, protože jejich dávky se liší podle věku a hmotnosti.

Jaká jsou rizika předávkování?

Podle výzkumu z roku 2024 předávkování ibuprofenem může způsobit závažné gastrointestinální problémy, včetně žaludečních vředů, krvácení v trávicím traktu a perforaci střev. Tyto komplikace jsou život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Nadměrné užívání ibuprofenu podle výzkumu způsobuje také vážné poškození ledvin. Výzkum uvádí, že předávkování vede k jejich akutnímu selhání nebo zhoršení stavu pacientů, kteří se s onemocněním ledvin již potýkají.

Výzkum uvádí, že dlouhodobé užívání vyšších dávek ibuprofenu zvyšuje riziko kardiovaskulárních problémů, jako je srdeční infarkt nebo mrtvice. Tato rizika jsou podle výzkumu obzvláště výrazná u pacientů s již existujícími srdečními chorobami.

Předávkování ibuprofenem podle výzkumu také způsobuje neurologické komplikace, jako závratě, zmatenost nebo dokonce kóma. Tyto symptomy jsou obvykle spojeny s vážným předávkováním a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Výzkum uvádí, že v extrémních případech předávkování vede k potížím s dýcháním nebo dokonce k úplné zástavě dechu. Tyto symptomy jsou mimořádně vážné a mohou skončit i fatálně.

Co v případě předávkování dělat?

Okamžitě kontaktujte místní záchrannou službu nebo zavolejte na linku tísňového volání, jako je 112 nebo 155 (v závislosti na vaší oblasti). Popište příznaky předávkování a poskytněte všechny relevantní informace, které budou zdravotníci potřebovat.

Pokud je pacient při vědomí a stabilní, poskytněte mu podporu a pohodlí, dokud nepřijede záchranná služba. Ujistěte se, že má volný přístup kyslíku a že mu nic nebrání v dýchání.

Sledujte pacientovy příznaky a informujte lékaře o jakýchkoliv změnách v jeho stavu. Pokuste se shromáždit co nejvíce informací o předávkovaném ibuprofenu, včetně množství a času posledního užití.

Připravte si veškeré informace o předávkování, včetně seznamu všech léků, které pacient užívá, a jakýchkoliv předchozích zdravotních stavů či alergií.

Léčba předávkování

Pokud k předávkování došlo v nedávné době a pacient léky ještě nestrávil, provádí se podle studie z roku 2024 výplach žaludku.

V případě dýchacích potíží nebo selhání dýchání, je podle studie pacientovi poskytnuta podpora dýchání, jako je kyslíková terapie nebo umělé dýchání.

Jestliže se objeví kardiovaskulární komplikace, jako je nepravidelný srdeční rytmus nebo srdeční selhání, je pacientovi poskytnuta podpora kardiovaskulárního systému, včetně léků k regulaci srdečního rytmu.

Symptomatická léčba je prováděna k řízení příznaků předávkování, jako je bolest, nevolnost nebo zvracení. To podle studie zahrnuje podávání léků proti bolesti, antiemetik (léků proti zvracení) nebo jiných léků podle potřeby.

Pacient bude pravděpodobně monitorován na oddělení intenzivní péče, kde bude sledován jeho zdravotní stav a funkce orgánů. Podpora a léčba budou poskytnuty kritickým orgánům, jako jsou ledviny, játra a srdce.

Zdroje: YouTube.com, medicalnewstoday.com, news-medical.net