Ischemická choroba dolních končetin je vážné a často podceňované onemocnění, které postihuje cévy dolních končetin. Tento stav má značný dopad na kvalitu života postižených jedinců a přináší nejen bolest a omezení, ale v extrémních případech i vážné komplikace, jako je gangréna a amputace.

Co je andropauza se dozvíte v YouTube videu – kanál Aleš Lamka – Fitness:

Zdroj: Youtube

Co je ischemická choroba dolních končetin?

Ischemická choroba dolních končetin je vážné onemocnění, které podle studie z roku 2006 postihuje cévy dolních končetin. Studie uvádí, že se jedná o stav, při kterém jsou tepny, které zásobují krev do těchto oblastí, buďto zúžené nebo zcela zablokované. To má podle studie za následek nedostatečný průtok krve, a tedy nedostatečný přísun kyslíku a živin do tkání nohou.

Tento stav je závažný, neboť nedostatek průtoku krve podle studie vede k nedostatečnému hojení ran, tvorbě vředů, gangréně a v extrémních případech k amputaci postižených končetin. Je proto důležité, aby toto onemocnění bylo diagnostikováno a léčeno co nejdříve, aby se minimalizovaly jeho negativní dopady na zdraví a kvalitu života postižených jedinců.

Příčiny

Nejčastější příčinou ischemické choroby dolních končetin je podle výzkumu z roku 2000 ateroskleróza, což je stav, při kterém se vnitřní stěny tepen postupně zahušťují a zužují kvůli nahromadění tuků a dalších látek, které se nazývají plaky. Tyto plaky podle výzkumu nakonec zcela zablokují tepny nebo způsobí výrazné zúžení, což omezuje nebo blokuje průtok krve.

Toto onemocnění může být podle výzkumu způsobeno i dalšími faktory, jako zánět tepen, kde se stěny tepen zahušťují v důsledku chronického zánětu. Ischemická choroba dolních končetin je podle výzkumu způsobená i dalšími zdravotními podmínkami, jako je například cukrovka, která poškozuje cévy a zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy.

Příznaky

Podle studie z roku 2006 je prvním příznakem bolest. Pacienti pociťují bolest, která se objevuje při chůzi nebo fyzické aktivitě a zmírňuje se odpočinkem. Tato bolest je často popsána jako tupá, pulzující nebo v podobě pálení a obvykle ustupuje po krátké době od zastavení aktivity.

Postižení oblasti dolních končetin podle studie také způsobuje pocit necitlivosti nebo mravenčení v nohou a chodidlech. Pacienti mají také v končetinách potíže s vnímáním tepla a chladu.

Podle studie je kůže postižených končetin bledá, modravá nebo naopak rudá v závislosti na úrovni průtoku krve. V pokročilých stadiích může být kůže šedá nebo černá, což podle studie naznačuje vážný nedostatek kyslíku a živin v tkáních a vede ke gangréně.

Nedostatečný průtok krve podle výzkumu z roku 2000 způsobuje také pomalé hojení ran a tvorbu vředů na nohou a chodidlech. Tyto vředy jsou často bolestivé a náchylné k infekci.

V pokročilých případech, podle studie z roku 2022, nedostatečný průtok krve způsobuje v postižených končetinách degeneraci svalů a ztrátu svalové hmoty.

Rizikové faktory

Pro vznik ischemické choroby dolních končetin je podle studie z roku 2006 silným rizikovým faktorem kouření. Škodlivé látky obsažené v cigaretovém kouři podle studie poškozují cévy a zvyšují riziko vzniku aterosklerózy.

Dalším rizikovým faktorem je podle studie vysoký krevní tlak, neboť zvyšuje zatížení cév a zvyšuje riziko jejich poškození a tvorby plaků.

Významným rizikovým faktorem je podle studie také stáří. S věkem dochází k řadě změn v cévách a srdci, které zvyšují riziko vzniku aterosklerózy a dalších cévních onemocnění.

Mezi další rizikové faktory podle studie patří také obezita, vysoký cholesterol, genetické predispozice či stres a nezdravá strava.

Určení diagnózy

Lékař provede tepové pulsy na nohou a chodidlech, zkoumá projevy aterosklerózy, jako jsou vředy nebo změny kůže, a zhodnotí příznaky nedostatečného průtoku krve.

Podle studie z roku 2000 provede také Dopplerovu ultrasonografii, což slouží k měření rychlosti průtoku krve v tepnách pomocí ultrazvukových vln. Toto vyšetření pomáhá identifikovat místa zúžení nebo zablokování tepen.

Pacienti jsou často dotazováni na povahu a intenzitu bolesti, kterou pociťují během chůze a další fyzické aktivitě.

Pokročilejší diagnostické metody podle studie zahrnují CT angiografii, MRI angiografii a angiografii, které poskytují detailnější obrazy cév a pomohou identifikovat místa zúžení nebo blokády.

Léčba

V první řadě je pacientům doporučováno přestat kouřit, začlenit do své stravy potraviny s nízkým obsahem tuku a soli a dodržovat pravidelnou fyzickou aktivitu.

Podle studie z roku 2006 jsou předepisovány léky ke snížení cholesterolu, ke kontrole krevního tlaku a zlepšení průtoku krve. To většinou zahrnuje statiny, inhibitory ACE a léky na ředění krve.

V pokročilých případech, kdy jsou tepny značně zúžené nebo zablokované, je podle studie nezbytná chirurgická revaskularizace, angioplastika nebo bypassová operace, aby se obnovil přísun krve do postižených oblastí.

Pokud dojde ke vzniku vředů nebo lézí na nohou nebo chodidlech, je zapotřebí specializované ošetření ran a prevence infekcí.

Pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin by měli pravidelně navštěvovat lékaře a sledovat svůj stav, aby se zabránilo komplikacím a monitorovala se účinnost léčby.

Prevence

Prevence nemoci spočívá v odstranění rizikových faktorů. Důležitý je tedy zdravý životní styl, jako přestat kouřit a dodržovat zdravou a vyváženou stravu s nižším obsahem tuku a soli. Nezbytná je také pravidelná fyzická aktivita.

Pokud trpíte cukrovkou, vysokým krevním tlakem či máte vysoký cholesterol, dodržujte léčbu stanovenou lékařem.

Zdroje: YouTube.com, my.clevelandclinic.org, medicinenet.com, drraghu.com, cun.es