Na každém rohu slyšíme, jak je pitný režim důležitý a co vše způsobuje, když není dodržován. Víte však, co se s naším tělem děje v opačném případě, kdy je vody nadbytek? Nadměrná hydratace je překvapivě nebezpečná. I když je voda pro naše tělo zásadní, její nadměrné konzumování způsobuje vážné zdravotní problémy, které v horších případech končí fatálně. I v tomto případě zkrátka platí, že všeho moc škodí.

Jaké množství vody denně pít, se dozvíte v YouTube videu – kanál Jakub Enžl

Zdroj: Youtube

Co způsobuje nadměrnou hydrataci?

Studie z roku 2022 uvádí, že nadměrná hydratace nastává dvěma způsoby: buďto pijete větší množství vody, než je tělo schopno zpracovat, nebo vaše ledviny nedokážou přebytečnou vodu správně vyloučit. V obou případech podle studie dochází k otravě vodou, kdy se elektrolyty ve vašem těle zředí.

Studie uvádí, že když se hladina sodíku příliš zředí, dochází k takzvaní hyponatremii, což je hlavní komplikace nadměrné hydratace. Při výrazně snížených hladinách sodíku se tekutiny hromadí uvnitř buněk, což podle studie může vést k jejich otoku.

Zvýšený příjem vody

Tento stav nastává, když pijete více vody, než mohou vaše ledviny vyloučit močí. Zvýšené riziko nadměrné hydratace mají například vytrvalostní sportovci, jako ti, kteří běhají maratony a triatlony, kteří před závodem a během něj pijí nadměrně velké množství vody.

Nadměrný příjem vody mohou podle studie způsobit i některé zdravotní stavy či léky, které vyvolávají extrémní žízeň. Podle studie mezi ně patří například schizofrenie, užívání látek jako je extáze, antipsychotika či diuretika.

Zadržování vody

Tento stav nastává, když se vaše tělo nemůže řádně zbavit nadbytečné vody. Zadržování vody podle výzkumu z roku 2021 způsobuje několik zdravotních stavů, jako například srdeční selhání, onemocnění jater, problémy s ledvinami či nekontrolovaný diabetes.

Příznaky nadměrné hydratace

V raném stádiu příznaky nemusíte vůbec rozpoznat, ale můžete se zaměřit na barvu své moči, která je dobrým indikátorem stavu hydratace. Studie z roku 2021 uvádí, že pokud je moč bledě žlutá, hydratace je přiměřená. Pokud je sytě žlutá, měli byste svému pitnému režimu věnovat více pozornosti. Pokud je však moč bezbarvá, vody bylo příliš.

Pokud se jedná o hyponatrémii z otravy vodou, objevují se podle studie z roku 2023 symptomy v podobě zmatenosti, zvracení, bolesti hlavy, otoky, a to zejména obličeje, rukou a nohou, bledosti kůže, nadměrného pocení, únavy a slabosti a svalových křečí.

Studie uvádí, že v konečném důsledku otok mozkových buněk způsobí selhání centrálního nervového systému a pokud je hyponatrémie neléčená, jedinci zažívají záchvaty, mohou upadnout do kómatu a nakonec zemřít.

Diagnóza a léčba

Nadměrná hydratace je diagnostikována na základě příznaků a lékařského vyšetření, včetně analýzy krve a moči. Lékař prozkoumá hladiny elektrolytů, zejména sodíku, a zhodnotí rovnováhu tekutin v těle.

Léčba nadměrné hydratace se zaměřuje na obnovení rovnováhy elektrolytů a tekutin v těle. Pokud je nadměrná hydratace způsobena nadměrným příjmem vody, v první řadě se doporučí příjem vody výrazně snížit.

V případě nízkých hladin sodíku v krvi je podle studie z roku 2023 pacientovi podáván roztok obsahující elektrolyty, jako je sodík.

Pokud je nadměrná hydratace způsobena zadržováním vody, lékař předepisuje diuretika k podpoře vylučování přebytečné vody z těla.

V každém případě jsou pacienti v průběhu léčby i po ní pravidelně sledováni a jejich hladiny elektrolytů a stav hydratace je neustále monitorován.

Prevence

Množství vody, které potřebuje každý jedinec, se liší v závislosti na různých faktorech, jako je věk, pohlaví, hmotnost, úroveň aktivity a zdravotní stav. Respektujte své individuální potřeby pití a naslouchejte svému tělu.

Během cvičení pijte dostatečné množství tekutin, abyste nahradili ztráty potem, ale vyvarujte se nadměrné konzumaci vody. Uvědomte si, že i při cvičení je možné přijmout příliš mnoho tekutin.

Kromě vody můžete zahrnout do svého pitného režimu i jiné nápoje s elektrolyty, jako jsou například sportovní nápoje.

Pokud užíváte léky, které žízeň zvyšují nebo způsobují zadržování vody, či pokud máte zdravotní stav, který ovlivňuje rovnováhu tekutin v těle, vše raději konzultujte s lékařem a o vašem pitém režimu se poraďte.

U lidí s rizikovými faktory pro nadměrnou hydrataci, jako jsou osoby se srdečním selháním nebo onemocněním ledvin, je důležité pravidelně kontrolovat hladiny tekutin a elektrolytů pod dohledem lékaře.

Zdroje: YouTube.com, webmd.com, medicalnewstoday.com