Jedním z hlavních nebezpečí je možnost bakteriální kontaminace vnitřních stěn lahve. Pokud není láhev pravidelně myta a dezinfikována, mohou se v ní podle studií snadno rozmnožovat škodlivé bakterie, jako je například E. coli. Tyto mikroorganismy mohou přežívat a množit se ve zbytcích vody a organických látkách, které zůstávají na povrchu lahve po použití.

Jaká jsou pro a proti skleněných a plastových lahví? To se dozvíte v tomto YouTube videu - kanál Elišky svět(lo):

Zdroj: Youtube

Vznik biofilmů

Vznik biofilmů na vnitřních stěnách znovupoužitelných lahví je vážným zdravotním rizikem spojeným s nedostatečnou hygienou. Biofilmy jsou složité struktury tvořené bakteriemi a extracelulárními polymery, které slouží jako ochranný mechanismus pro mikroorganismy. Tyto vrstvy se mohou podle studie snadno přichytit k povrchu lahve, pokud není pravidelně a důkladně čištěna. Jakmile se biofilm vytvoří, stává se místem, kde bakterie mohou přežívat a množit se, což zvyšuje riziko kontaminace vody v lahvi. 

Riziko gastrointestinálních onemocnění

Nedostatečně čištěné znovupoužitelné lahve na vodu představují značné riziko pro vznik gastrointestinálních onemocnění. Pokud jsou lahve kontaminovány bakteriemi, jako je E. coli nebo salmonela, může dojít k infekci prostřednictvím vody, kterou do láhve nalijete. Tyto bakterie mohou způsobit řadu nepříjemných příznaků, včetně průjmů, bolesti břicha, nevolnosti a zvracení. U citlivých jedinců a dětí může být riziko vážnější a může vést k potřebě lékařského ošetření. Pravidelné mytí a dezinfekce lahve je nezbytné pro snížení tohoto rizika a ochranu zdraví.

Alergické reakce

Zbytky potravin a nápojů, které zůstávají na povrchu lahve po použití, mohou představovat potenciální alergenní riziko pro uživatele. Alergeny obsažené v těchto zbytcích mohou vyvolat alergické reakce, zejména u jedinců s přecitlivělostí na určité potraviny nebo látky. Při opakovaném používání láhve, která není řádně vyčištěna, se podle studií zvyšuje riziko expozice alergenům a následného výskytu alergických reakcí, což může mít negativní dopad na zdraví uživatelů.

Jak o ně pečovat?

Nutné je tyto láhve pravidelně mýt a dezinfikovat, aby se minimalizovalo riziko kontaminace. Doporučuje se lahve umývat ručně teplou vodou a saponátem po každém použití. Dále je vhodné lahve pravidelně sterilizovat pomocí speciálních čisticích prostředků nebo vkládat do myčky na nádobí, která zajišťuje dostatečnou teplotu a tlak pro účinnou dezinfekci.

Zdroje: www.youtube.com, www.independent.co.uk, www.greenmatters.com, www.webmd.com