Borelióza, známá také jako lymská borelióza, je infekční onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi, kterou přenáší klíště. Nákaza má své typické projevy a prochází několika fázemi.

První fáze: Lokální infekce

První fáze boreliózy je charakterizována především výskytem tzv. erythema migrans, červené skvrny, která se objevuje v místě kousnutí klíštětem. Studie ukazují, že tato skvrna má často kulatý tvar a postupně se rozšiřuje. Je to reakce na přítomnost bakterie, která se do těla dostane s klíšťovým kousnutím. Erythema migrans je často doprovázena svěděním nebo pálením a může dosáhnout velikosti několika centimetrů. Tento příznak je klíčový pro rychlou diagnózu a zahájení léčby antibiotiky, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce do dalších částí těla.

O životě s lymskou boreliózou vypráví Anet Vítková v tomto YouTube videu:

Zdroj: Youtube

Druhá fáze: Rozšířená infekce

Pokud není borelióza v první fázi rozpoznána a adekvátně léčena, může bakterie postupovat do dalších částí těla a způsobit rozšířenou infekci. V této fázi se mohou podle studií objevit různé symptomy zahrnující bolesti svalů a kloubů, únava, horečka a záněty očí. U některých lidí se objevují i neurologické problémy, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo neuritida, což je zánět periferních nervů.

Třetí fáze: Chronická borelióza

Chronická borelióza je vzácným, avšak možným následkem neléčené nebo nedostatečně léčené boreliózy. V této fázi může dojít k dlouhodobým neurologickým, dermatologickým nebo kloubním komplikacím. Mezi symptomy chronické boreliózy může patřit chronická únava, bolesti kloubů, ztuhlost a v některých případech může být postiženo i srdce.

Kardiovaskulární problémy

Lymská borelióza může podle studií vyvolat různé kardiovaskulární problémy, které mohou být závažné a potenciálně ohrožující život. Mezi nejčastější kardiovaskulární komplikace patří lymeská karditida, což je zánět srdečního svalu způsobený infekcí bakterií borrelia burgdorferi. Lymeská karditida se projevuje různými způsoby, včetně nepravidelného srdečního rytmu, může vést k pomalému srdečnímu tepu až kardiálnímu bloku. V některých případech vede lymeská karditida k myokarditidě, což je zánět srdečního svalu, který může způsobit bolest na hrudi, dušnost a selhání srdce. 

Psychické dopady

Lymeská borelióza může mít značný vliv na psychické zdraví, především v pokročilých stadiích nemoci. Chronické neurologické symptomy, jako jsou poruchy paměti, koncentrace a změny nálady, mohou významně ovlivnit psychickou pohodu. Pacienti s neurologickými komplikacemi boreliózy mohou trpět úzkostí, depresí a dalšími psychickými poruchami, které jsou často spojeny s dlouhodobými bolestmi a zdravotními problémy. 

Neurologické komplikace

Borelióza může způsobit rozsáhlé neurologické komplikace, které zahrnují zánět mozkových blan (meningitidu) a zánět mozku (encefalitidu). Meningitida se projevuje bolestmi hlavy, citlivostí na světlo a pocitem tíhy v krční oblasti. Encefalitida, zánět mozku, může mít ještě závažnější následky, včetně zmatenosti, poruchy řeči a poruchy motorických funkcí. Tento stav může vyžadovat intenzivní léčbu v nemocničním prostředí a dlouhodobou rehabilitaci. Periferní neuropatie, další neurologická komplikace boreliózy, se projevuje poškozením nervů v oblasti končetin, což způsobuje necitlivost, mravenčení nebo bolest v rukou a nohou. 

Jak probíhá léčba?

Léčba boreliózy závisí na stádiu nemoci a zahrnuje užití antibiotik, v první fázi k potlačení infekce. V pokročilejších stádiích může být nutná intravenózní antibiotická terapie pro dosažení vyšší účinnosti při léčbě neurologických příznaků nebo chronické boreliózy. Léčba je obvykle individuálně přizpůsobena podle symptomatických projevů pacienta a její cílem je eliminace bakterie a minimalizace rizika dlouhodobých komplikací.

Prevence a ochrana

Prevence boreliózy je klíčová pro minimalizaci rizika nákazy tímto vážným onemocněním přenášeným klíšťaty. Používání repelentů obsahujících DEET při pobytu v lesích a trávě, nošení světlého oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a pravidelné kontroly těla po každém pobytu venku, abyste odhalili klíšťata včas.

Zdroje: www.youtube.com, my.clevelandclinic.org, www.cdc.gov, www.healthline.com