V dnešní době se o sexuálním chováním a s ním spojených závislostech už mluví naprosto otevřeně. Jedním z témat, které se objevuje pořád častěji, je také závislost na masturbaci. Ale co vlastně znamená být závislý na masturbaci a jak se toto chování projevuje?

Jak řešit závislost na pornu a masturbaci, se dozvíte v YouTube videu – kanál Puniman

Zdroj: Youtube

Co je závislost na masturbaci?

Studie z roku 2020 uvádí, že závislost na masturbaci je stav, kdy jedinec provádí masturbaci v nadměrném rozsahu, což vede k negativním důsledkům ve fyzické, emocionální a sociální sféře jeho života. Tato forma závislosti není jednoduchým zesílením normální sexuální aktivity, ale spíše komplexním a často obtížným problémem, který vyžaduje odbornou pomoc.

Příčiny

V rozvoji závislosti na masturbaci hrají roli psychologické faktory. Studie uvádí, že stres z pracovního prostředí či školy, osobní trauma, úzkostné poruchy nebo depresivní stavy činí provozování masturbace jako způsob úniku nebo relaxace. Někteří jedinci mohou v časech emocionální nestability či nudy hledat útěchu v opakovaném provádění této aktivity, což vede k cyklickému závislostnímu chování.

Další příčinou jsou biologické a hormonální faktory. Studie uvádí, že biologické faktory, jako je nerovnováha neurotransmiterů v mozku (např. dopaminu, který je spojen s pocity odměny a potěšení), mohou závislost na masturbaci způsobit. Také hormonální změny, jako jsou změny hladin testosteronu u mužů, ovlivňují sexuální chování a podporují nadměrnou masturbaci. Tyto fyziologické faktory podle studie zesilují pocity touhy a podporují cyklické chování.

Faktorem pro rozvoj závislosti na masturbaci je také sociální prostředí. Například nedostatek zdravých sexuálních vztahů, izolace nebo nedostatek podpory ze strany rodiny a přátel podle studie vede k hledání kompenzačních mechanismů, jako je nadměrná masturbace. Tím si jedinec uspokojí své emocionální i sociální potřeby.

Příznaky

Jedním z hlavních symptomů závislosti na masturbaci je podle výzkumu z roku 2023 nadměrná četnost provádění. Postižené osoby provádí masturbaci opakovaně během dne nebo touto aktivitou tráví nadměrný čas, i když to negativně ovlivňuje jejich každodenní život a povinnosti.

Dalším významným příznakem je podle výzkumu ztráta kontroly nad masturbací. Osoba se může cítit bezmocná nebo neschopná ovládat své chování, i když se snaží snížit frekvenci nebo úplně přestat. Tento nedostatek kontroly je často doprovázen pocitem frustrace, viny nebo špatného sebevědomí.

Výzkum uvádí, že závislost na masturbaci je spojena s emočními problémy, jako jsou pocity viny, studu, nebo dokonce deprese. Tyto emoční reakce jsou způsobeny jak samotným aktem masturbace, tak i negativními důsledky, které přináší do života postižené osoby, jako je izolace nebo problémy v osobních vztazích.

Nadměrná masturbace má podle výzkumu také fyzické důsledky, jako je podráždění pohlavních orgánů, bolesti nebo úrazy. Tyto problémy jsou přímým důsledkem intenzivního sexuálního chování a způsobují další nepohodlí nebo komplikace, které vyžadují lékařskou péči.

Závislost na masturbaci podle výzkumu také negativně ovlivňuje sociální interakce a pracovní výkon postižené osoby. Lidé se izolují, vyhýbají se sociálním událostem nebo mají potíže se soustředěním se na své pracovní povinnosti, což má dlouhodobé důsledky pro jejich osobní a profesní život.

Jak závislost řešit?

Efektivní řízení závislosti na masturbaci zahrnuje různé terapeutické přístupy, které jsou kombinovány na základě individuální potřeby a situace postižené osoby.

Kognitivně-behaviorální terapie: Tento terapeutický přístup se zaměřuje na identifikaci negativních myšlenkových vzorců spojených s masturbací a rozvoj nových, zdravějších způsobů řízení emocí a chování.

Rodinná terapie: Důležité je také zapojení rodinných členů, zejména pokud jsou příčinou sociální a rodinné interakce. Rodinná terapie pomůže identifikovat a řešit rodinné problémy, které chování jedince ovlivňují.

Podpůrné skupiny: Účast v podpůrných skupinách nebo terapeutických komunitách poskytne jednotlivci podporu, porozumění a sdílení s ostatními lidmi, kteří se potýkají se stejnými problémy. Tato forma podpory zvýší motivaci ke změně a poskytne prostředí pro učení se novým dovednostem.

Antidepresiva či anxiolytika: V některých případech může být předepsána léčba antidepresivy nebo anxiolytiky, zejména pokud jsou přítomny související psychické poruchy jako úzkost nebo depresivní symptomy, které přispívají k závislostnímu chování.

Zdravý životní styl: Zdravý životní styl zahrnuje pravidelnou fyzickou aktivitu, vyváženou stravu a dostatečný odpočinek. Fyzická aktivita pomůže uvolnit napětí a stres, které jsou s nadměrnou masturbací spojeny.

Zvládání stresu: Učení se technikám zvládání stresu, jako je meditace, jóga nebo hluboké dýchání, pomůže snížit emoční impulsy, které jedince nutí k masturbaci.

Závislost na masturbaci je složitým a citlivým tématem, který vyžaduje komplexní přístup k léčbě a podpoře postižených jedinců. Ačkoliv se tento problém, oproti jiným závislostem, může zdát banální, má negativní dopad jak na život postiženého jedince, tak i na jeho okolí.

Zdroje: YouTube.com, healthline.com, psychcentral.com, nowandme.com