Melanom, jeden z nejnebezpečnějších typů rakoviny kůže, se stává stále častějším problémem ve společnosti. Podle studie v roce 2018 stál celosvětově přibližně za 9,6 milionu úmrtí souvisejících s rakovinou kůže a za 18,1 milionu nových případů. Melanom se mezi všemi typy rakoviny v roce 2023 odhaduje na 6 % u mužů a 4 % u žen.

Jak rozpoznat melanom od běžného znaménka, se dozvíte v YouTube videu – kanál HospitalTV

Zdroj: Youtube

Co je melanom?

Výzkum z roku 2024 uvádí, že melanom je typ rakoviny, který vzniká z melanocytů, buněk nacházejících se v kůži, které jsou zodpovědné za produkci pigmentu zvaného melanin. Tento pigment dává kůži její barvu a chrání ji před škodlivými účinky slunečního záření. Nicméně, když melanocyty mutují nebo začnou růst nekontrolovaně, vytvoří melanomový nádor.

Melanom se často vyskytuje na povrchu kůže, zejména v oblastech, které jsou vystaveny slunci, jako jsou tváře, krk, paže a nohy. Ale podle výzkumu se může objevit i na jiných částech těla, jako jsou dlaně, nehty, či dokonce v očích. Je známý svou schopností se rychle šířit do okolních tkání a orgánů, což zvyšuje mortalitu.

Rizikové faktory

Riziko vzniku melanomu podle studie zvyšuje dlouhodobá expozice slunečnímu záření, zejména bez použití ochranných opatření, jako je opalovací krém. UV záření podle studie poškozuje DNA v buňkách kůže a vede k mutacím, které způsobují rakovinu. Podobně jako sluneční záření, riziko melanomu zvyšuje také používání solárií.

Náchylnost k vývoji melanomu podle studie zvyšují genetické predispozice. Lidé s rodinnou historií melanomu mají vyšší riziko, že se nemoc rozvine také u nich. Riziko melanomu podle studie zvyšují i specifické genetické mutace, jako je například mutace v genech BRCA1 a BRCA2.

Výzkum z roku 2024 uvádí, že melanom často postihuje jedince se světlou pokožkou. Tato skupina lidí má menší množství melaninu, což je přirozený pigment, který kůži chrání před UV zářením.

Mezi ohrožené jedince podle výzkumu patří také lidé s větším množstvím pih na těle. Zvláště pokud jsou některá z mateřských znamének atypická či nepravidelná.

Jak melanom rozpoznat?

Melanomové nádory jsou podle studie asymetrické. Pokud si všimnete, že jedna část znaménka je odlišná od druhé části, může se jednat o melanom.

Indikátorem melanomu jsou podle studie také nepravidelné, rozmazané či neostré okraje. Zdravé znaménko je hladké a rovnoměrné.

Výzkum uvádí, že melanomy mají také různé barvy, včetně hnědé, černé, modré nebo červené. Pokud si všimnete změny barvy nebo různých barev uvnitř jednoho mateřského znaménka, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Melanomové nádory jsou podle výzkumu obvykle větší než 6 milimetrů v průměru, ale mohou být i menší. Jestliže si všimnete nového znaménka nebo změny velikosti existujícího, je důležité se poradit s lékařem.

Studie uvádí, že melanom je také často doprovázen různými příznaky, jako je svědění, krvácení nebo bolestivost.

Stanovení diagnózy

Diagnóza melanomu zahrnuje několik kroků, které pomáhají lékařům určit typ, stádium a rozsah rakoviny. Dermatolog nejprve provede důkladné fyzické vyšetření kůže a vyhledává příznaky melanomu, včetně podezřelých lézí, změn v mateřských znaménkách a dalších neobvyklých útvarů.

Dále se provádí dermatoskopie. Jedná se o speciální diagnostickou techniku, při které se používá dermatoskop, nástroj zvyšující optické zvětšení, který umožňuje detailně prozkoumat strukturu a barvu mateřských znamének a lézí.

Pokud lékař identifikuje podezřelou lézi, provede biopsii, což je odstranění malého vzorku tkáně k dalšímu testování. Tento vzorek je poté poslán do laboratoře, kde se mikroskopicky vyšetří, aby se určilo, zda je rakovinný.

Biopsie se poté zkoumá pod mikroskopem, který vyhodnocuje strukturu a vlastnosti buněk. Tato analýza pomáhá určit typ a stádium melanomu.

Léčba

V raných stadiích melanomu je podle výzkumu chirurgické odstranění nádoru postačující. Chirurg odstraní nádor a okolní zdravou tkáň, aby se zabránilo šíření rakoviny.

Další metodou je imunoterapie, která využívá imunitního systému k boji proti rakovině. Tato léčba zahrnuje užívání léků, které stimulují imunitní odpověď proti rakovinným buňkám.

V pokročilém stádiu či při rozšíření rakoviny do jiných částí těla pacient podstupuje chemoterapii. Jako doplněk k chirurgickému odstranění nebo k léčbě metastáz se také využívá radioterapie.

Jak se před melanomem chránit?

Klíčové je pravidelné používání opalovacího krému s vysokým ochranným faktorem (SPF). Ten dokáže pokožku ochránit před škodlivými UV paprsky, které melanom způsobují. Před UV zářením vás také ochrání pokrývka hlavy a nošení slunečních brýlí.

Důležité jsou také pravidelné kontroly u dermatologa, zvláště pak, pokud máte na těle velké množství znamének. Jestliže zpozorujete jakékoliv podezřelé změny na kůži či ve znaménkách, neváhejte, a utíkejte k lékaři. Včasná diagnostika a zahájení léčby je klíčové.

Zdroje: YouTube.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, nhs.uk