Mouth taping je technika, která je založená na jednoduchém principu – udržet ústa uzavřená během spánku. Toho se dosáhne přilepením lékařské pásky přes rty. Hlavním cílem této metody je předejít dýchacím problémům způsobeným otevřenými ústy. Mnoho lidí, zejména ti trpící chrápáním nebo obstrukční spánkovou apnoe, má tendenci spát s otevřenou ústní dutinou, což může zhoršit kvalitu spánku a vést k dalším zdravotním problémům.

Jak funguje tato metoda se můžete podívat i v tomto YouTube videu - kanál Mark Burhenne, DDS: 

Zdroj: Youtube

Jak může mouth taping pomoci?

Mouth taping má několik potenciálních výhod. Které to jsou?

Zlepšení dýchání

Mouth taping může výrazně zlepšit proces dýchání během spánku. Když dýcháme ústy, může to vést k plytkému dýchání a snížení kyslíkového přísunu do plic. To způsobuje probouzení během noci a narušení kvality spánku. Uzavření úst páskou zajistí, že dýchání bude probíhat nosem, což je podle studie z roku 1996 fyziologicky optimální způsob dýchání během spánku.

Prevence chrápání

Chrápání je často spojováno s otevřenými ústy během spánku. Když ústa zůstanou otevřená, může docházet k vibracím měkkého patra a hrdla, což produkuje charakteristický zvuk chrápání. Mouth taping může předejít tomuto jevu tím, že udržuje ústa uzavřená a tím zabraňuje vibracím. To znamená klidnější spánek nejen pro vás, ale také pro ty, kteří s vámi sdílejí postel či místnost.

Zvýšení účinnosti léčby obstrukční spánkové apnoe

Pro lidi trpící obstrukční spánkovou apnoe, což je stav charakterizovaný periodickým zastavením dýchání během spánku, může být mouth taping podle studie z roku 2022 užitečným doplňkem k léčbě. Tím, že udržuje horní cestu dýchací volnou a zabrání jejímu zavírání během spánku, tato metoda sníží riziko apnoických epizod. Je však důležité poznamenat, že pro osoby s obstrukční spánkovou apnoe by měla být použita pouze ve spojení s jinými doporučenými léčebnými postupy a po konzultaci s lékařem.

Je metoda vhodná pro každého?

I když se mouth taping zdá být slibnou metodou pro některé lidi, není to řešení pro každého. Je důležité brát v úvahu několik faktorů:

Kontraindikace

Metoda mouth taping není vhodná pro osoby s vážnými nosními problémy a zubními potížemi anebo ty, jež před spaním užívají nejrůznější léky. Zároveň by ji neměli provádět lidé po požití alkoholu. Tato metoda pro ně může být nebezpečná nebo neefektivní. 

Konzultace s lékařem

Použitímetody mouth taping by měli jednotlivci vždy konzultovat s lékařem nebo spánkovým specialistou. Lékař může provést důkladné vyšetření a vyhodnotit, zda je tato metoda vhodná pro konkrétního pacienta. Lékař může také provést vyšetření nosních cest a další relevantní testy, aby určil, zda jsou přítomny jakékoliv anatomické nebo zdravotní faktory, které by mohly ovlivnit účinnost mouth taping.

Zdroje: www.youtube.com, www.health.harvard.edu, www.nytimes.com