I když se může zdát jako něco neuchopitelného, má mozková mlha své kořeny v konkrétních faktorech. Jedním z nejčastějších viníků je nedostatek spánku. Moderní životní styl, stres, častá práce na počítači a další vlivy vedou k nesprávným spánkovým vzorcům, což způsobuje únavu a další nepříjemné následky, jako je právě mozková mlha. Studie dokazují, že se mozková mlha projevuje nesoustředěností, pomalostí, zmateností, komunikačními potížemi, problémy s pamětí a také nadměrným úsilím v mnoha oblastech života. Cítíme se bez energie, často koukáme do neznáma, všechno nám jde pomalu a moc se nám nedaří.

O příčinách mozkové mlhy se dozvíte i v tomto YouTube videu - kanál VJNeurology:

Zdroj: Youtube

Spánek jako klíčový hráč

Dobrý spánek je podle studie z roku 2017 klíčovým hráčem v udržování našich kognitivních funkcí. Když nespíme dostatečně, naše tělo nemá šanci regenerovat a obnovit naši mysl. To vede k pomalému reakčnímu času, nedostatečnému soustředění a problémům s pamětí. 

Životní styl a strava

Dalším faktorem, který může přispět k mozkové mlze, je nezdravý životní styl a špatné stravovací návyky. Nedostatečný přísun vitamínů a minerálů, zejména vitamínu D a železa, ovlivňuje naši mentální ostrost. Mozková mlha vás překvapí i v případě, kdy vůbec necvičíte a pijete málo vody. 

Stres a emocionální pohoda

Stres a emocionální pohoda také hrají důležitou roli v rozvoji mozkomlhy. Chronický stres má negativní vliv na naši psychiku a narušuje schopnost soustředění. Je důležité najít způsoby, jak se stresu vyhnout nebo ho zvládnout, například prostřednictvím meditace nebo relaxačních cvičení.

Vliv prostředí a technologií

Nelze opomenout vliv prostředí a technologie. Nadměrné vystavení elektronickým zařízením, jako jsou počítače, telefony a televize, vede k digitálnímu únavovému syndromu, což zahrnuje symptomy podobné mozkové mlze. Rovněž špatně osvětlení a nevhodná ergonomie pracovního místa vyvolává únavu a snižuje produktivitu .

Další faktory 

Kromě výše zmíněných faktorů mohou k rozvoji mozkové mlhy přispět i další okolnosti, jako je nadměrná konzumace alkoholu, kouření, užívání některých léků, drog nebo chronická nemoc. Bývá zapříčiněna také hormonálními změnami. 

Zdroje: YouTube, healthline.com, verywellhealth.com