Mrtvice je stav, při kterém je narušen přívod krve do mozku buď kvůli přerušení toku krve (ischémie), nebo kvůli prasknutí cévy (hemoragie). Tato nedostatečná cirkulace krve může vést k nedostatku kyslíku a živin v mozku, což způsobuje poškození mozkové tkáně a různé neurologické příznaky.

Naučte se základní příznaky mrtvice pomocí tohoto videa na YouTube - kanál Čaj je mozek:

Zdroj: Youtube

Příznaky mrtvice

Ochrnutí obličeje, paže nebo nohy

Ochrnutí obličeje, paže nebo nohy je podle studií jedním z nejcharakterističtějších příznaků mrtvice. Může se projevit jako neschopnost pohybu nebo citlivosti na jedné straně těla. Toto ochrnutí může být závažné a ovlivnit schopnost postižené osoby provádět běžné denní aktivity, jako je chůze, držení předmětů nebo manipulace s nimi. Je důležité si uvědomit, že toto ochrnutí je obvykle asymetrické, což znamená, že se projevuje pouze na jedné straně těla.

Problémy se zrakem

Dalším významným příznakem mrtvice jsou podle studií problémy se zrakem, které se mohou projevit jako neostré vidění, ztráta zraku na jednom oku nebo dvojité vidění. Tyto problémy se často objevují náhle a mohou mít zásadní vliv na každodenní život postižené osoby.

Náhlá silná bolest hlavy

Náhlá silná bolest hlavy je dalším možným příznakem mrtvice. Tato bolest může být intenzivní a nesnesitelná, často popisovaná jako jedna z nejhorších bolestí, jaké kdy člověk zažil. Studie ukazují, že se projevuje se jako pulzující, tlaková nebo pásovitá bolest, která může být doprovázena dalšími neurologickými příznaky, jako je závratě, nevolnost nebo zvracení. Tato bolest může být způsobena různými faktory, ale její náhlý a neobvyklý charakter by měl být považován za potenciální varování před mrtvicí. 

Problémy s mluvením

Mrtvice způsobuje i náhlé problémy s mluvením, které se projevují jako nejednoznačnost řeči, nesrozumitelnost nebo dokonce úplná ztráta schopnosti mluvit. Tento příznak může být zvláště znepokojivý, protože ovlivňuje komunikaci a schopnost vyjádřit své potřeby a pocity. Postižená osoba může mít potíže s formováním slov, správným výslovností nebo sestavením smysluplných vět.

Náhlá ztráta koordinace a rovnováhy

Dalším významným příznakem mrtvice je náhlá ztráta koordinace a rovnováhy. Postižená osoba může zažít pocit nejistoty při chůzi, zmatenost nebo dokonce úplnou neschopnost stát nebo chodit. Tento příznak je zvláště nebezpečný, protože zvyšuje riziko pádu a zranění. Ztráta rovnováhy a koordinace může být způsobena narušením signálů mezi mozkem a tělesnými svaly, což je typické pro mrtvici. 

Co dělat v případě podezření na mrtvici?

V případě podezření na mrtvici je důležité jednat rychle a okamžitě zavolat záchrannou službu. Čím rychleji bude zahájena léčba, tím menší bude riziko trvalého poškození mozku a úmrtí. Nepodceňujte žádné příznaky, i když se zdají být mírné, a raději zavolejte pomoc co nejdříve. Záchranná služba poskytne první pomoc a transportuje postiženou osobu do nemocnice, kde lékaři provedou další vyšetření a zahájí léčbu. Čas hraje v případě mrtvice klíčovou roli.

Zdroje: www.youtube.com, my.clevelandclinic.org, www.nhs.uk