Mrtvička je krátkodobé období, kdy je mozkový tok krve dočasně narušen. Tento stav je často způsoben dočasným ucpáním krevní cévy nebo embolií, která se poté rozpustí. Symptomy mohou být podobné příznakům mrtvice a patří mezi ně dočasná ztráta citu v obličeji, pažích nebo nohách, poruchy řeči, závratě nebo ztráta koordinace. I když příznaky obvykle trvají méně než 5 minut, je důležité je brát vážně jako varování před možnou budoucí mrtvicí.

Co dělat při mozkové mrtvici, poradí toto video na YouTube - kanál FNUSA-ICRC:

Zdroj: Youtube

Příznaky mrtvičky

Dočasná ztráta citlivosti

Příznakem mrtvičky bývá dočasná ztráta citlivosti nebo slabost na jedné straně těla, což naznačuje dočasnou poruchu krevního oběhu v mozku. Tento příznak může ovlivnit ruku, nohu nebo obličej a často jde jen o jednu stranu těla, která je postižena. Lidé mohou pocítit těžkosti při pohybu, ztrátu schopnosti cítit dotek nebo sníženou citlivost na dotek na postižené straně. Tento příznak může být alarmujícím signálem možného rizika mrtvice a je důležité vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.

Dočasná ztráta zraku 

Dalším častým příznakem je dočasná ztráta zraku na jednom nebo obou očích, nebo rozmazané vidění. Tento příznak může nastat náhle a být doprovázen závratěmi nebo zmateností. Lidé mohou mít pocit, že mají mlhu před očima nebo že nevidí ostře, což může být důsledkem dočasného nedostatku kyslíku v části mozku, která kontroluje zrak. I když tato ztráta zraku může být dočasná a rychle odezní, je důležité ji brát vážně a konzultovat s lékařem.

Poruchy řeči 

Mrtvička může způsobit poruchy řeči nebo náhlou neschopnost srozumitelně mluvit. Studie ukazují, že lidé mohou mít problémy s výslovností slov, formováním vět nebo porozuměním řeči druhých. Tento příznak může být důsledkem dočasného poškození části mozku, která řídí řečové schopnosti. Je to výrazný signál, že mozku chybí kyslík, a je nezbytné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, aby se minimalizovalo riziko trvalých následků.

Náhlé silné bolesti hlavy 

Náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny jsou častým příznakem mrtvičky, který nezřídka signalizuje dočasné poruchy krevního oběhu v mozku. Tyto bolesti mohou podle studií přijít bez varování a často se projevují intenzivním tlakem, pulzujícími nebo ostrými bolestmi v různých částech hlavy. Mohou být doprovázeny zvracením, nevolností, citlivostí na světlo nebo hluk. Jejich náhlý a nevysvětlitelný charakter je důležitým signálem, že mozku chybí kyslík, což může vést k vážnějším cévním příhodám, jako je mrtvice. 

Lékařská pomoc

I když příznaky mrtvičky obvykle ustoupí do 24 hodin, jejich přítomnost je podle studií vážným varováním, že existuje problém se zdravím mozku, který by mohl vést k budoucí mrtvici. Včasná léčba a diagnostika mohou pomoci identifikovat příčinu a minimalizovat riziko dalších cévních příhod. Lékaři mohou doporučit vhodné testy, jako jsou CT nebo MRI mozku, a navrhnout strategie pro prevenci mrtvice, jako jsou změny životního stylu nebo léky na snížení krevního tlaku nebo cholesterolu.

Zdroje: www.youtube.com, www.mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, www.summithealth.com