Bolest hlavy je nejčastějším příznakem nádoru mozku, avšak ne vždy se projevuje intenzivními migrénami. Nádory mozku mohou podle studií způsobovat různé typy bolestí hlavy, včetně tlakové bolesti nebo bolesti spojené s nevolností. Je důležité si všimnout, jestli se bolesti hlavy zhoršují ráno nebo jsou spojené s dalšími symptomy, jako jsou zvracení nebo záchvaty, což může být signálem možného nádoru mozku.

Které signály značí nádor mozku, se dozvíte v tomto YouTube videa - kanál Cleveland Clinic:

Zdroj: Youtube

Neurologické změny

Nádory mozku mohou ovlivňovat normální fungování mozku a nervové soustavy, což se může projevovat různými neurologickými symptomy. Mezi tyto změny patří například nekontrolovatelné záškuby, slabost v končetinách, podle studií i poruchy řeči nebo koordinace pohybů. Tyto příznaky mohou být způsobeny tlakem, který nádor vyvíjí na okolní mozkové tkáně a nervy.

Změny v chování a náladě

Nádory mozku mají výrazný dopad na chování a emoční stav jedince. Změny v chování se mohou projevovat různými způsoby, včetně náhlé agresivity, podrážděnosti nebo útlumu. Tyto změny jsou často spojeny s poškozením mozkových oblastí, které regulují emocionální reakce a kontrolu impulzů. Pacienti mohou vykazovat nezvyklé chování, které není v souladu s jejich obvyklými osobnostními rysy. Útlum nebo apatie může vést k ztrátě zájmu o běžné aktivity a sociální interakce, což ovlivňuje celkovou kvalitu života pacienta.

Poruchy vnímání chutí

Nádory mozku mohou mít vliv na schopnost jedince vnímat chutě a zápachy. Tento symptomatický rys je často spojen s poškozením částí mozku, které řídí smyslové vnímání. Pacienti mohou zažívat různé projevy, jako je změna intenzity nebo vnímání chutí potravin. Mohou mít potíže rozpoznat různé chutě, což může vést k ztrátě zájmu o jídlo nebo změnám stravovacích preferencí. Podobně se může projevovat i porucha ve vnímání zápachů, kdy pacienti mohou mít problémy s rozpoznáváním či identifikací různých vůní ve svém okolí.

Problematika s viděním

Nádory mozku mohou ovlivnit funkci optických nervů a dalších struktur mozku, které jsou zodpovědné za zpracování vizuálních informací. To může mít podle studií za následek různé problémy s viděním, jako je snížená ostrost zraku, omezené zorné pole, nebo dokonce dvojité vidění. Pacienti mohou mít potíže s čtením, navigací prostředím nebo rozpoznáváním předmětů ve svém okolí.

Epileptické záchvaty

Nádory mozku mohou vyvolat epileptické záchvaty u jedinců, kteří předtím žádné záchvaty neměli. Tyto záchvaty jsou často spojeny s nádory umístěnými v oblastech mozku, které regulují elektrickou aktivitu a vyvolávají epileptické projevy. Postižení jedinci mohou zažívat náhlé záchvaty nekontrolovatelných motorických a senzorických projevů, které mohou být významně traumatizující a omezující jejich každodenní život.

Kdy k lékaři?

Pokud se vyskytnou jakékoli z výše uvedených příznaků, je důležité je konzultovat s odborníkem na neurologii nebo onkologii, který provede důkladné vyšetření a případně doporučí další diagnostické postupy, včetně MRI či CT vyšetření mozku.

Zdroje: YouTube, www.mayoclinic.org, www.hopkinsmedicine.org, www.mdanderson.org