Bolest hlavy

Jedním z nejčastějších a nejvíce přehlížených příznaků nádoru na mozku je podle studií bolest hlavy. Tato bolest může být různé intenzity a může se vyskytovat různými způsoby. Někteří lidé popisují tlakovou bolest, zatímco jiní mohou pociťovat ostré nebo pulzující bolesti. Je důležité si uvědomit, že ne každá bolest hlavy je známkou nádoru na mozku, ale pokud se objevují častěji nebo jsou doprovázeny dalšími příznaky, měli byste kontaktovat svého lékaře.

Podívejte se na YouTube video, v němž osmnáctiletá slečna vypráví svůj příběh o rakovině (kanál Power of life):

Zdroj: Youtube

Náhlé změny chování

Dalším často přehlíženým příznakem nádoru na mozku jsou náhlé změny v osobnosti nebo chování. To může zahrnovat změny nálady, podrážděnost, deprese nebo úzkost. Někteří lidé mohou začít vykazovat rizikové chování, které je odlišné od jejich obvyklého chování. 

Neurologické příznaky

Někteří lidé s nádorem na mozku mohou vykazovat různé neurologické příznaky v závislosti na umístění a velikosti nádoru. Mezi tyto příznaky patří ztráta citlivosti nebo pohyblivosti v určitých částech těla, potíže s koordinací pohybů, zrakové problémy nebo záchvaty. Pokud si všimnete jakýchkoli neurologických změn, je důležité je konzultovat s lékařem co nejdříve.

Únavnost a slabost

Nádor na mozku může také způsobit celkovou únavnost a pocit slabosti, což dokazují studie. Mnoho lidí si myslí, že tyto příznaky jsou způsobeny jinými faktory, jako je stres nebo nedostatek spánku, a proto je snadno přehlédnou. Pokud však pociťujete neustálou únavu nebo slabost, která nezmizí po dostatečném odpočinku, měli byste to sdělit svému lékaři.

Záchvaty

Záchvaty jsou neobvyklé elektrické výboje v mozku, které mohou mít různé projevy. Někteří lidé mohou zažít tonicko-klonické záchvaty, které se projevují ztrátou vědomí a křečemi v celém těle. Jiní mohou mít záchvaty, které zahrnují krátkodobou ztrátu vědomí a dezorientaci. Záchvaty mohou být varovným signálem nádoru na mozku, zejména pokud se vyskytují poprvé v dospělosti.

Problémy s pamětí

Studie ukazují, že nádor na mozku může ovlivnit kognitivní funkce mozku, což se může projevit jako problémy se soustředěním, pamětí a jasným myšlením. Pacienti mohou mít potíže s udržením pozornosti na úkolech, zapamatováním si nových informací nebo s logickým myšlením. Tento příznak může být postupnější a pacienti si ho mohou postupně uvědomovat, než se objeví další příznaky.

Problémy s řečí

Nádor na mozku může ovlivnit oblasti mozku, které kontrolují sluch a řeč, což mívá různé důsledky. Lidé s nádorem mají potíže s mluvením, jako je nezřetelná řeč, potíže s vyjadřováním slov nebo poruchy rytmu řeči. Mohou mít také potíže s porozuměním řeči, což se může projevit tím, že mají problémy s interpretací slov nebo vět. Kromě toho mívají také sluchové problémy, jako je ztráta sluchu, tinnitus (hučení v uších) nebo sluchové halucinace, kdy slyší zvuky, které ve skutečnosti neexistují. 

Změny v chuti a čichu

Osoby s mozkovým nádorem mohou začít mít změněnou chuť k jídlu, například mohou pociťovat zvýšenou chuť k určitým potravinám nebo naopak ztratit chuť k oblíbeným jídlům. Mohou se objevit podivné a neobvyklé chutě. Stejně tak mohou mít tito lidé změněný smysl pro čich, což může způsobit, že budou mít problémy s identifikací vůní nebo budou vnímat normální vůně jako nepříjemné nebo intenzivní.

Poruchy spánku

Nádory na mozku mohou také ovlivnit spánkové vzorce a vést k různým poruchám spánku. Pacienti mohou mít problémy s usínáním, častým probouzením v noci, nespavostí nebo neobvyklými spánkovými vzorci, jako je spánek přes den nebo náhlé probuzení v noci. Tento příznak může být obtížně rozpoznatelný, protože může být spojen s dalšími faktory, jako je stres nebo úzkost.

Zdroje: www.moffitt.org, www.nhs.uk, www.youtube.com