Náměsíčnost patří mezi tzv. parasomnie, což jsou poruchy spánku charakterizované neobvyklým chováním a jevy během spánku. Jedinec v tomto stavu může vykonávat různé aktivity, a to přesto, že není v plném vědomí. Tento stav může být dědičný a často se objevuje u dětí. Může být také způsoben stresem, únavou nebo změnami ve spánkovém režimu.

Příběhy o náměsíčnosti si můžete poslechnout v tomto YouTube videu - kanál Wizzory:

Zdroj: Youtube

U dětí

Náměsíčnost je nejčastější u dětí ve věku mezi 4 a 12 lety. Tento věk je obdobím intenzivního neurologického a fyziologického vývoje, který může ovlivnit spánkové vzorce a způsobit neobvyklé projevy, jako je náměsíčnost. Děti v tomto věku mívají hlubší spánek, který může být propojen s aktivitami, jako je chůze nebo mluvení během spánku. Zhruba 15-30 % dětí může během svého dětství alespoň jednou zažít epizodu náměsíčnosti.

V dospělosti

V dospělosti je výskyt náměsíčnosti mnohem méně častý než u dětí. Statistiky uvádějí, že pouze zhruba 1-2 % dospělé populace trpí náměsíčností. Přestože může být náměsíčnost přítomna i v dospělosti, její projevy se obvykle snižují. U některých jedinců však může přetrvat i do dospělosti, zejména za určitých podmínek, jako jsou stres, změny spánkového režimu nebo určité lékařské stavy, které mohou ovlivnit spánkové chování.

Příznaky náměsíčnosti

Chůze během spánku

Jedním z nejběžnějších projevů náměsíčnosti je podle studií chůze během spánku, známá jako somnambulismus. Postižený jedinec může vstávat z postele a pohybovat se po domě nebo bytě, aniž by si byl plně vědom svého jednání. Během tohoto stavu může vykazovat cílené chování, jako je otevírání dveří či skříní, a může reagovat na vnější podněty, jako jsou zvuky nebo doteky. Chůze je během spánku poměrně nebezpečná, protože postižený může zranit sebe nebo ostatní.

Mluvení nebo křik

Dalším běžným projevem náměsíčnosti je podle studií mluvení, nebo dokonce křik během spánku. Postižený jedinec může vydávat nezřetelné zvuky, mluvit o nesouvislých tématech, nebo dokonce reagovat na neexistující situace. Tento stav může být pro okolní osoby znepokojující a často je považován za příznak hlubšího problému se spánkem. Mluvení v noci může také ovlivnit kvalitu spánku a vést k chronické únavě.

Jídlo nebo pití

V extrémnějších případech náměsíčnosti může postižený jedinec vstávat z postele a podle studií jíst nebo pít během spánku. To může zahrnovat konzumaci potravin nacházejících se v blízkosti postele nebo v kuchyni. Tento stav může být zdravotně nebezpečný, protože postižený nemusí být plně přítomen a může vést k nevhodnému stravování.

Jak se léčí náměsíčnost?

Léčba náměsíčnosti závisí na závažnosti příznaků a věku jedince. V případech, kdy náměsíčnost není příliš obtěžující a nezpůsobuje žádné závažné problémy, může být doporučeno sledování a snaha o minimalizaci faktorů, které by mohly spánkové projevy zhoršovat. V případech, kdy je náměsíčnost problematická a ovlivňuje kvalitu života, mohou být zváženy terapeutické přístupy, jako je psychoterapie, hypnóza nebo farmakoterapie.

Zdroje: www.youtube.com, my.clevelandclinic.org, www.sleepfoundation.org, www.healthline.com